шпаргалка

[ Вывести все ответы ] [ Скачать все ответы (архив) ]
прочие дисциплины

Адресація памя’тів захищеному режимі
Адресація памя’тів реальному режимі
Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
Буферирування та каширування при роботі з жорстким диском
Витисняюча мультизадачність
Витисняючамультизадачність.
Дисципліни виділення пам’яті під нові розділі
Захищений режим адресації.
Ієрархічна модель даних.
Інструментальні системи.
Інтерфейсні системи.
Кеширування.
Кеширування.
Класифікація операційнних систем.
Классифікація язиків процедурного програмування за рівнями.
Користувацький інтерфейс.
Логічне програмування.
Мережна модель даних.
Методика и элементы комплексного анализа. Система взаимосвязанных аналитических показателей.
Методики в факторном анализе.
Міжпроцесні комунікації – канали
Міжпроцесні комунікації – канали.
Міжпроцесні комунікації – критичні секції
Міжпроцесні комунікації – розподілена пам’ять
Міжпроцесні комунікації – розподілена пам’ять
Міжпроцесні комунікації – розподілена пам’ять.
Міжпроцесні комунікації – семафори.
Міжпроцесні комунікації – сигнали.
Міжпроцесні комунікації – сигнали.
Міжпроцесні комунікації – черги
Міжпроцесні комунікації – черги.
Мікроядерні операційні системи.
Моделі даних.
Моделі знань.
Монолітні операційні системи
Монолітні операційні системи.
Мультизадачність - переключення програм.
Мультизадачність її різновиди
Мультизадачність її різновиди.
Мультизадачність – переключення програм.
Невитисняючамультизаадачність.
Невитисняючамультизадачність
Оболонки операційних систем.
Объем форм БО.
Об’єктно-орієнтоване програмування.
Операційні системи з пакетною обробкою.
Операційні системи з пакетною обробкою.
Операційні системи реального часу.
Операційні системи, їх призначення та основні функції.
Оптимізація переміщення головки жорсткого диску в базатозадачній
ОС з пакетною обробкою.
ОС реального часу.
ОС розпорділеного часу.
Основні алгоритмі заміщення сегментів в оперативній пам’яті
Основні інформаційні таблиці опису процесів.
Основні інформаційні таблиці систем введення-виведення.
Основні режими введення-виведення.
Основні режими введення-виведення.
Основні таблиці системи введення-виведення.
ПЕРВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СЧЕТНАЯ МАШИНА
Понятие БО. Нормативна база для составления БО.
Понятие учета, значение, цели, задачи, пользователи.
Поняття кластера при роботі з жорстким диском.
Програмний інтерфейс.
Процедурне програмування.
Процеси, потоки.
РАЗНОСТНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА ЧАРЛЗА БЕББИДЖА
Реальний режим адресації.
Редактори.
Режим введення-виведення з опитом готовності
Режим введення-виведенняз використовуванням переривань
Реляційна модель даних.
Розподіл оперативної пам’яті з фіксованими межами.
Розподіл оперативної пам’яті зі змінними межами.
Розподіл оперативної пам’яті з фіксованими межами.
Розподіл оперативної пам’ятізі змінними межами
Розподіл оперативної пам’ятіфіксованими межами.
Сегментна віртуальна пам’ять
Сегментна віртуальна пам’ять.
Сегментна віртуальна пам’ять.
Сегментна віртуальна пам’ять.
Сегментно-сторінкова віртуальна пам’ять
Сектор на жорсткому диску.
Сектори, обмін з жорстким диском.
Сервисні системи.
Синхронізація виконання завдань в умовах мультизадачності.
Системи введення-виведення, основні режими.
Системи введення-виведення, основні режими.
Системи введення-виведення, основні режими.
Системи введення-виведення, основні режими.
Системи введення-виведення, основні режими.
Системи програмування.
Системи управління базами даних.
Сторінкова адресація памя’ті.
Сторінкова адресація.
Сторінкова віртуальна пам’ять
Сторінкова віртуальна пам’ять.
Сторінкова віртуальна пам’ять.
Структура системного програмного забезпечення.
Типы принятия решений на переговорах
ТЭА использования материально-технических ресурсов производства.
Утиліти
Файлова система FAT – структура диску.
Файлова система FAT – структура диску.
Файлова система FAT – структура диску.
Файлова система FAT – структура диску.
Файлова система FAT – структура диску.
Файлова система FAT – структура диску.
Файлова система FAT- структура диску.
Файлова система HPFS – структура диску.
Файлова система HPFS – структура диску.
Файлова система HPFS – структура диску.
Файлова система HPFS – структура диску.
Файлова система HPFS– структура диску.
Файлова система NTFS – структура диску.
Файлова система NTFS– структура диску.
Файлова система ufs – структура диску
Файлова система ufs – структура диску.
Функціональне програмування.
Цель, основные понятия, задачи АФО
ЭВМ АТАНАСОВА-БЕРИ, ЭВМ МАРК-1, ENIAC, EDSAC
Прием сравнения как способ обработки информации . Случаи применения приема сравнения.
Общие особенности онтогенетического развития человека.
Объект и предмет антропологии
Основные этапы и закономерности антропогенеза
Соотношение антропологии с другими науками о человеке и обществе.
Взаимосвязь антропологии и этнологии во второй половине 19 века.
Влияние психоаналитических теорий на проблематику и методологию
Влияние идей социального дарвинизма на проблематику и методологию
Влияние идей философской и социологической феноменологии на
Влияние структурализма на методологию антропологии.
Глобальные проблемы современности.
Мыслители Нового времени о природе и сущности человека и
Немецкая классическая философия о природе и сущности человека и
Представления о природе и сущности человека в эпоху Средневековья
Роль О.Конта и Г. Спенсера в развитии антропологии
Человек в глобальном мире.
Этапы онтогенеза.
Постмодернизм как одна из парадигм современной социальной
Проблема смысла и логики истории: формационный и цивилизационный
Социокультурная структура общества: понятие ядра культуры, защитного
Становление антропологических воззрений в античной мысли..
Исторические типы обществ: проблема классификации.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Функции социальной антропологии.
Билет№8
Выплата пенсии производится:
Договор хранения: понятие, юридическая характеристика, виды.
Каждому застрахованного лицу в системе индивидуального (персонифицированного) учета выдается
Классификация бухгалтерских документов.
Классификация бухгалтерских документов.
Не зависимо от вида и уровня органа социального обеспечения им свойственны следующие формы работы:
особенности переговорного процесса с зарубежными деловыми партнерами
ответственность по договору о полной материальной ответственности. Коллективная материальная ответственность. 66
Право направлять граждан на медико-социальную экспертизу имеют органы
Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Предоставление легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации за счет средств федерального бюджета отдельным категориям инвалидов, осуществляют
Решение о назначении государственной социальной помощи принимается:
Учет формиров-я и исп-я приб.
Учетная политика предприятия.
Формула Пуазеля. Гидравлическое сопротивление.
Характеристика ценностей управления информацией
1.классификация и общие характеристики элементов атс
24. Структурно-функциональный анализ в антропологии
31.Нормативные документы по учету труда и заработной платы. Задачи учета
35. Виды доплат и дополнительной заработной платы и выплат социального характера
45.основы деят-ти депозитариев.
59. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета и ее виды
7. Лицо газеты. Приемы и средства газетного оформления.
Cостав правоотношения.
Home-banking
include <conio.h>
include <stdio.h>
PR в системе массовых коммуникаций: определение, типология, функции, специфика.
PR-тексты, подготавливаемые пресс-службой.
Аблаут
Авторское право в журналистике
Аккредитив и инкассо
АЛГОРИТМ. СВОЙСТВА АЛГОРИТМА. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АЛГОРИТМА
Амортизация нематериальных активов.
Амортизация нематериальных активов.
Амортизация НМА
АО по ОС. Методика расчета
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ НАД ЦЕЛЫМИ ЧИСЛАМИ
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРА И СТРУКТУРА.
АРХИТЕКТУРА СЕТИ, ОДНОРАНГОВЫЕ И ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СЕТИ.
АУДИОАДАПТЕР. ВИДЕОАДАПТЕР. ГРАФИЧЕСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР. МОДЕМ.
Аудиторская проверка деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования проводится
Базис на плоскости. Разложение вектора по базису R.
БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА-ВВЫВОДА (BIOS)
Бихевиоризм как психология поведения и его роль в утверждении
БРАНДМАУЭР (ПАКЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ, СЕРВЕРА ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ, СЕРВЕРА УРОВНЯ СОЕДИНЕНИЯ).
Бюджет фонда ФСС утверждается и отчет о его исполнении принимается
В задачи органов государственной службы занятости населения не входит
В какой срок принимается решение о назначении пенсии органом Пенсионного фонда РФ
В каком случае, граждане подают заявление в Пенсионный фонд для перерасчета размера трудовых пенсий
В органах социального обеспечения при приеме граждан используется:
В отдаленных районах и небольших городах работу по обязательному социальному страхованию осуществляют
В случае несогласия гражданина, обратившегося за пенсией, с решением, вынесенным территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, по его заявлению данное решение может быть обжаловано
В случае признания гражданина инвалидом в орган осуществляющим пенсионное обеспечение направляется
В структуру Пенсионного фонда РФ и подведомственных ему органов входят
В функции органов социальной защиты населения входит
В функции органов социальной защиты населения не входит
Валютный риск и методы его регулирования
Вербальные барьеры и их реализация в межкультурной коммуникации.
Взаимосвязь природы и общества.
Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг
Виды доказательств. Представление док-в, их исследование и оценка.
виды и особенности внешнеторговых док-в.
Виды лизинга и лизинговых операций
Виды материальной ответственности работника и их характеристики 65
Виды норм права.
Виды трудовых договоров. 22
Виды учетных регистров и порядок записи в них.
Виды учетных регистров и порядок записи в них.
Вина как условие ответственности должника за неисполнение обязательств. Формы вины. Непреодолимая сила и случай.
Влияние контекста на ситуации мк общения. Высокий и низкий контекст
ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ. РАЗНОВИДНОСТИ УСТРОЙСТВ ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ.
Возвращение апел.жалобы.
Возвращение искового заявления. (ст.108) Судья возвращает иск.заявление и приложенные к нему док-ты, если: 1) не соблюдены форма и содержание иск.заявления; 2) иск.заявление не подписано, либо подписано лицом, не имеющим на это права, либо лицом, должностное положение к-го не указано; 3) если дело неподсудно данному АС; 4) если не представлены доказат-ва направления др. лицам, участв.в деле, копий иск. заявления; 5) если не представлены док-ты, подтверждающие уплату гос-ной пошлины в устан-ном порядке и размере, а в случаях, когда ФЗ предусм-на возможность отсрочки, рассрочки уплаты гос.пошлины или уменьшения ее размера, отсутствует ходатайство об этом либо ходатайство отклонено; 6) если истец не представил док-ты, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено ФЗ для данной категории споров или договоров; 7) если в одном иск.заявлении соеденены несколько требований к одному или нескольким ответчикам, когда эти требования не связаны между собой; 8) не представлены доказ-ва обращения в банк или иное кредитное учреждение за получением с ответчика задолжености, когда она согласно закону, иному н/а или договору должна быть получена через кредитное учреждение; 9) если до вынесения определения о принятии иск.заявления к произ-ву от истца поступило заявление о возвращении искового заявления.
Возвращение кассац.жалобы.
Волновые свойства электрона, длина волны де-Бройля.
Вопрос о помещении граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждениях социального обслуживания без их согласия или без согласия их законных представителей решается судом по представлению
Вопрос о частях речи русского языка. Принципы классификации частей речи.
временное хранение товаров. Понятие, условия и сроки помещения товаров на СВХ
Все обращения граждан рассматриваются в сроки не более
Всеобщая декларация прав человека - общая характеристика.
Встречный иск. (ст.110АПК) Это самостоятельное исковое требование ответчика к истцу, заявленное в АС в возникшем уже процессе для совместного рассмотрения с первоначальным иском, явл. средством защиты ответчика от предъявленного ему иска. Условия предъявления встречного иска: предъявление встречного иска до принятия решения АС; выполнение общих правил предъявления иска. Основания принятия встречного иска: если встречное требование направлено к зачету первоначального требования; если удовлетворение встречного иска исключает полностью или частично удовлетворение первоначального иска; если между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению спора.
Второе поколение компьютерной техники — машины, сконструированные примерно в 1955—65 гг.
Выплату ежемесячной денежной выплаты взамен набора социальных услуг осуществляет
Выплаты пособий по уходу за ребенком лицам, не занятым и не подлежащим обязательному социальному страхованию, осуществляют
Вязкость жидкости и методы ее измерения.
гарантии и компенсации работникам при исполнении или государственных или общественных обязанностей. 54
гарантии и компенсации работникам при направлении в служебную командировку.53
гарантии и компенсации работникам при расторжении трудового договора 56
гарантии и компенсации работникам совмещающим работу с обучением. 55
Генерация потенциала действия, его формула и характеристики.
ГЛАВНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЬЮТЕРА. ФУНКЦИИ ПАМЯТИ И ФУНКЦИИ ПРОЦЕССОРА.
Глобализационные процессы в социуме и журналистике Запада.
Глобальные проблемы человечества.
Государственную политику в сфере социальной защиты безработных граждан осуществляет
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда 74
Государство и экономика.
Государство, его основные признаки. Формы правления.
Гражданам, выехавшим за пределы РФ на постоянное место жительство, перед выездом по их желанию выплачивается пенсия в российских рублях
Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, компенсационные выплаты на приобретение продовольственных товаров осуществляет
Граждане, в отношении которых заключен договор обязательного медицинского страхования, получают:
Граждане, выехавшие на постоянное место жительство за пределы РФ, подают заявление непосредственно в
Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро медико-социальной экспертизы
Гражданин. Участие граждан в политической жизни.
Гражданское общество: понятие, признаки.
Грамматические категории и словоизменения готского глагола
График работы органов социального обеспечения должен содержать:
Дайте определение бан-кротства предприятия, приве-дите нормативно-правовую базу обеспечения механизма банкротства предприятий в РФ. Охарактеризуйте систему критериев для определения неудовлетворительности структуры баланса предпри-ятия.
ДВЕ ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРОЦЕССОРА, ИХ НАЗНАЧЕНИЯ.
Двойная запись, ее сущность и назначение.
Двойная запись, ее сущность и назначение.
Дееспособность и деликтоспособность.
Действие нормативных актов во времени,
Депозитные и сберегательные сертификаты
Динамика процесса адаптации в другой культуре. Факторы, влияющие на процесс адаптации.
Динамика процесса адаптации в другой культуре. Факторы, влияющие на процесс адаптации.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ 59
дифференциация культур по системе ценностных ориентаций, разработанная Клакхоном и Стродтбеком
Дифференциация культур по системе ценностных ориентаций, разработанная Ф. Клакхоном и Ф. Стродтбеком
Для предоставления технического средства реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, инвалид предоставляет
Днем обращения за пенсией является день, когда подано заявление со всеми необходимыми документами, если недостающие документы будут предоставлены не позднее
Добро и зло - основные понятия этики. Моральный выбор.
Добровольными общественными организациями, представляющими интересы инвалидов, являются
Договор найма: понятие и виды. Договор найма вещей.
Договор подряда
Документ, разработанный органом медико-социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, и других реабилитационных мер
Документальное оформление и учет движения материалов.
Документальное оформление и учет движения материалов.
документы, необходимые для таможенного оформления
Дополнительное решение. (ст.138 АПК) Недостатки решения, связанные с его неполнотой, устраняются путем принятия дополнительного решения. Основания принятия допол.решения: а) если по какому-либо требованию, по которому лица, участв.в деле, представили доказательства, не было принято решение; б) если суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, подлежащего передаче имущества или действия, который обязан совершить ответчик. Вопрос о принятии допол.решения может быть поставлен до вступления решения в законную силу и разрешается в судебном заседании. Лица, участ.в деле, извещаются о времени и месте заседания заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отказа в принятии допол.решения выносится определение, которое может быть обжаловано.
Доставка начисленной пенсии получателю производится
Доходность, рентабельность, показатели доходности
Доходность, рентабельность, показатели рентабельности
Доходность, рентабельность. методика интегрального анализа рентабельности
Драматургические принципы создания аудиовизуального произведения.
Древнегерманская письменность и культура
Духовная жизнь человека.
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляют
ЕСЛИ-ТО Операция, выражаемая связками "если ..., то", "из ... следует", "... влечет ...", называется импликацией (лат. implico — тесно связаны) и обозначается знаком . Высказывание ложно тогда и только тогда, когда А истинно, а В ложно.
естественные монополии
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ. МОНИТОРЫ, ПОСТОРЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ЭЛТ
Журналистика "двух Россий" (1917-1920 гг.).
Журналистика Запада: регионализм СМИ, социально-исторические предпосылки и современные тенденции.
завершающие там. режимы
Зависимость имеданса живой ткани от частоты тока.
Задачи информационного менеджера
Заключение договоров медицинского страхования со страхователем осуществляет:
Закон информированности, упорядоченности, его следствие
Закон ослабления потока рентгеновского злучения вещ-вом.
Законная сила арбитражных решений. – это их правовое действие, проявляющееся в том, что наличие или отсутствие прав и лежащих в их основе фактов устанавливается окончательно, и в том, что установленные решением суда права подлежат беспрекословному осуществлению по требованию заинтересованных лиц. Судебное решение обладает свойствами: неопровержимости (недопустимость апелляц.обжалования вступившего в законную силу решения); исключительность (недопустимость разбирательства по аналогичному иску, спор по которому решен и вступил в закон.силу); обязательность (все обязаны считаться с судебным решением, а также содействовать исполнению вступившего в законную силу решения АС); преюдициальность (отношения и факты, установленные судом и зафиксированные решением, не могут опровергаться при вторичном их исследовании, они исследуются судом, но не доказываются вновь); исполнимость (возможность принудительной реализации судебного решения).
Законность.
Законодательная база по бух.учету
Законодательные основы деят-ти страх.компаний. 1.Осн.положения закона РМ о страх-ии.2.Порядок заключения и прекращения договора страх-я.3.Пруденциал.нормативы:обязанность страх-ка.4.Обеспечение платежеспособности и фин.стабильности страх-ка.
Законы.
Залог: понятие, виды.
Зарубежный опыт оценки кредитоспособности клиентов
Застрахованные лица, заключившие договор с негосударственным пенсионным фондом не имеют права
Защита персональных данных работника. 34
Защита права собственности.
И Операция, выражаемая связкой "и", называется конъюнкцией (лат. conjunctio — соединение) или логическим умножением и обозначается точкой " . " (может также обозначаться знаками или &). Высказывание А . В истинно тогда и только тогда, когда оба высказывания А и В истинны. Например, высказывание "10 делится на 2 и 5 больше 3" истинно, а высказывания "10 делится на 2 и 5 не больше 3", "10 не делится на 2 и 5 больше 3", "10 не делится на 2 и 5 не больше 3" — ложны.
Идентификация целевой аудитории СМИ (кафедра печати)
Изобразительные формы как разновидность журналистского текста
ИЛИ Операция, выражаемая связкой "или" (в неисключающем смысле этого слова), называется дизъюнкцией (лат. disjunctio — разделение) или логическим сложением и обозначается знаком v (или плюсом). Высказывание А v В ложно тогда и только тогда, когда оба высказывания А и В ложны. Например, высказывание "10 не делится на 2 или 5 не больше 3" ложно, а высказывания "10 делится на 2 или 5 больше 3", "10 делится на 2 или 5 не больше 3", "10 не делится на 2 или 5 больше 3" — истинны.
Иллюстративные формы на газетной (журнальной) полосе
Имеют ли право Негосударственные пенсионные фонды работать со средствами обязательного пенсионного страхования направленными на финансирования трудовых пенсий
Инвентаризация, ее виды.
Инвентаризация, ее виды.
Индивидуальная программа реабилитации для инвалида является:
Индивидуальная программа реабилитации для органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также для организаций независимо от форм собственности является:
Индивидуальная программа реабилитации инвалида может быть разработана
Интеллектуальная организация понятия концепции
Интеракция (взаимодействие) как сторона делового общения. Конфликты в
Инфо поведение сотрудников организации
Инфо природа менеджмента
Инфо рынок- понятие и структура
Информационная составляющая стратегического планирования
Информационная сущность функции управления
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Информационное общество
Информационные ресурсы
Информация и процесс управления
Исковое заявление и его реквизиты.
Исполнение судебных актов.
Исполнения обязательств
Исполнительный лист, его содержание и порядок выдачи. Дубликат исполнительного листа.
Исправление описок, опечаток и арифметич.ошибок судом, вынесшим решение. Разъяснение решения. (ст.139 АПК) Замеченные до оглашения решения – исправляются в тексте с оговоркой перед подписями судей. После оглашения решения – по инициативе АС или лиц, участвующих в деле, путем вынесения определения. Недостатки решения, связанные с его неопределенностью могут быть исправлены путем разъяснения решения. АС разъясняет решение только по заявлению лиц, участвующих в деле. О разъяснении решения выносится определение (может быть обжаловано), в котором более полно и ясно излагаются те части решения, уяснение которых вызывает затруднения. АС не вправе изменить содержание решения и не может касаться тех вопросов, которые не были в нем отражены
Испытания при приеме на работу. 25
Исследование средств распространения рекламы
историческое сведение о готах, их письменность и культура
Источник (форма) права.
Источники АП.
Источники КПЗС.
К первому поколению(на рубеже 50-х гг) обычно относят машины, созданные на рубеже 50-х годов. В их схемах использовались электронные лампы. Эти компьютеры были огромными, неудобными и слишком дорогими машинами, которые могли приобрести только крупные корпорации и правительства. Лампы потребляли огромное количество электроэнергии и выделяли много тепла.
Какие принципы экономи-ческого анализа вы знаете? Приведите примеры
какова общая схема управления в там. системе, охарактеризуйте ее составляющие
Кем назначается пособие по временной нетрудоспособности работающему гражданину?
КЛАССИФИКАЦИЯ АТАК.
Классификация вещей в римском частном праве.
Классификация германских языков:
Классификация доходов от хозяйственной деятельности.
Классификация доходов от хозяйственной деятельности.
Классификация и оценка МПЗ.первичные документы
классификация и содержание принципов труд прав 4
Классификация и характеристики тактических приемов ведения переговоров
Классификация информационных ресурсов
КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРОВ. ПОРТАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ.
Классификация НМА, оценка, первичные документы
Классификация персонала.Первичные документы
Классификация расходов при определении финансовых результатов.
Классификация расходов при определении финансовых результатов.
Классификация страх-я. 1.Формы и классы страх-я.2.Личное страх-е.Условия страх-я от несчастных случаев.3.Имуществ.страх-е.Усл.добровольного страхя. 4.Страх-е экон.рисков.5.страх-е гражд.ответственности 6.Страх-е гражд.ответственности владельцев автотрансп.ср-в.
Классификация счетов.
Классификация счетов.
Когнитивная природа творчества журналиста. Определение понятий дискурс и медиадискурс.
коллективные переговоры три вопроса.
Комиссия по трудовым спорам КТС 79
Комическое как форма медиакритики
Коммуникативные характеристики деловых партнеров и их актуализация в
Компетенция Высшего АС РФ
КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ, ТИПЫ УЗЛОВ, СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ В СЕТЬ
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ.
Контролируют деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним
Контроль за использованием материальных и финансовых средств ФСС России осуществляет
Кредитный договор
Кредитоспособность
КРИПТОСИСТЕМЫ (АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ).
КРИПТОСИСТЕМЫ (ГАММИРОВАНИЕ).
Культура и правила общения (прямой и непрямой стили, поддержание общественных отношений, выражение эмоций, ценность разговора).
Культура речевого поведения. Этикет как важная сторона профессионального
Культура шрифтового оформления
ЛВС ПОСТРОЕННЫЕ ПО ПРИНЦИПУ «КЛИЕНТ-СЕРВЕР», «ФАЙЛ-СЕРВЕР»
Лексико-грамматические особенности газетной речи
Лексико-грамматические особенности деловой речи
Лексико-грамматические особенности научной речи
Лексико-грамматические особенности художественной речи
Лизинговые платежи
Линейные операции над векторами, заданные координатами.
Лицевой счет застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета состоит из:
Личное и имущественное положение подвластных детей.
Личность в переговорном процессе
Личные и имущественные права и обязанности супругов.
М-ды ан.влиян ф-ров исп-я мат рес на динам
М-ды ан.эл-ти спроса
Малая группа. Человек в группе.
Марк. ан.
Материальная ответственность работника за ущерб причиненный работодателю 63
Материальная ответственность работодателя перед работником основания и порядок возмещения ущерба 68
Материальная ответственность сторон трудового договора 61 62
Машины третьего поколения созданы примерно после 60-x годов. Поскольку процесс создания компьютерной техники шел непрерывно, и в нём участвовало множество людей из разных стран, имеющих дело с решением различных проблем, трудно и бесполезно пытаться установить, когда "поколение" начиналось и заканчивалось. Возможно, наиболее важным критерием различия машин второго и третьего поколений является критерий, основанный на понятии архитектуры.
Медиаменеджмент: сущность и главные направления.
Медиарилейшнз: основные направления, содержание деятельности.
Медицинская помощь и лечение как часть системы государственного социального обеспечения оказывается:
Междисциплинарность в мкк.
Межкультурная коммуникация. Национальные особенности речевого поведения.
Мембранные потенциалы покоя, ур. Нернста.
Меры поощрения работников за труд и порядок их применения. 58
Меры социальной поддержки безработных 19
Место германских языков в европейском ареале и.е лингвистической общности
Место и роль государства и права
Место, роль и функции переговоров в международных отношениях и дипломатии
Методика социологических исследований журналистики.
Методы качественных исследований в рекламе.
Методы количественных исследований в рекламе
Методы начисления амортизации.
Методы начисления амортизации.
Методы правового регулирования заработной платы 46
Методы списания МПЗ в производство
Механизм правового регулирования общественного труда 2
Мировые информационные агентства. (Кафедра международной журналистики)
Мкк как новая дисциплина.
Многомерн.сравн-я в эа
МОДЕЛИ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК.
Модели японской культуры (интерпретация Р. Бенедикт).
модели японской культуры (Р.Бенедикт)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DIMM. ДРУГИЕ ТИПЫ МОДУЛЕЙ ПАМЯТИ.
Может ли назначается трудовая пенсия по старости ранее дня обращения
можливість взаїмодії кожного пристроя з будь-яким іншим.
Морфемы материально выраженные и нулевые. Функции мор-фем. Изменения, происходящие на стыке морфем в процессе сло-вообразования, формообразования и словоизменения.
Морфологическая классификация готских глаголов, сильные глаголы
МУЛЬТИМЕДИА
МУЛЬТИМЕДИА. ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА.
Муниципальными органами управления в структуре администрации района (города) осуществляющими социальное обеспечение являются
МЭСМ, СТРЕЛА, М-20, БЭСМ, IBM-701
На основании решения пенсионного органа пенсионеру выдается документ, подтверждающий Факт назначения пенсии в определенном размере и со сроков, предусмотренных Законом
НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ (ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ГАРАНТИРОВАННОСТЬ). ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БАЗА. МОНИТОР ОБРАЩЕНИЙ.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
Нарративные структуры как проекты социализации личности.
Нации и межнациональные отношения в современном мире.
Национально-культурные особенности ведения переговоров
наявність або відсутність керуючого вузла.
не государственным пенсионным фондам преданы полномочия по распоряжению средствами обязательного пенсионного страхования в части
НЕ Операция, выражаемая словом "не", называется отрицанием и обозначается чертой над высказыванием (или знаком ). Высказывание истинно, когда A ложно, и ложно, когда A истинно. Пример. "Луна — спутник Земли" (А); "Луна — не спутник Земли" ( ).
Невербальная коммуникация. Функции, виды, особенности использования в различных культурах.
Невербальная коммуникация. Функции, виды, особенности использования в различных культурах.
Неисполнение обязательств. Ответственность должника за неисполнение или за ненадлежащее исполнения обязательств. Просрочка кредитора.
неморфемные способы словообразования.
Ненормированный рабочий день, гибкие графики работы, сменная работа, вахтовый метод работы
Непосредственную работу по обязательному социальному страхованию в организациях осуществляет
Новые издательские технологии в современной периодической печати
Новые технологии телерадиовещания и их влияние на практику ТВ и радио.
Норма современного русского литературного языка (КАФЕДРА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ)
нормативный договор.
НЯКМ и 3 группы национально-специфической лексики.
Обеспечение иска. (ст.75АПК) – принятие АС предусмотренных АПК РФ мер, гарантирующих возможность исполнения решения по делу. Условия применения мер обеспечения: обращение истца с заявлением о полном или частичном обеспечении иска; рассмотрение заявления об обеспечении иска АС не позднее следующего дня после поступления заявления; принятие АС определения об обеспечении иска; немедленное приведение в исполнение определения об обеспечении иска в порядке, установленном для исполнения решения. Меры обеспечения иска (ст.76АПК): - наложение ареста на имущество или денсредства, принадлежащие ответчику; - запрещение ответчику совершать определенные действия; - запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора; - приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, по которому взыскание производится в бесспорном порядке; - приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста.
Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет средств.
Оборотные ведомости и их значение.
Оборотные ведомости и их значение.
Обращаться за пенсией самостоятельно имеют право граждане достигшие возраста.
Обращение граждан в органы социального обеспечения:
Обращение по поводу нарушения субъективных прав граждан и их законных интересов:
Обращение целью которого является совершенствования работы органов социального обеспечения
Обстоятельства исключающие материальную ответственность работника 64
Общая характеристика государственной политики в сфере занятости населения. 15
Общение. Культура общения.
Общество. Основные сферы общественной жизни.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ.
Объективность и творческая свобода в труде журналиста
Объекты правоотношений: понятие и виды.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 71
Обязательному медицинскому страхованию подлежат:
Операции РЕПО
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Оплата труда при отклонении от нормальных условий. 50
Определение АС. Виды определений, их содержание и порядок оформления.
Определение и учет финансовых результатов.
Определение и учет финансовых результатов.
Определение размера ущерба причиненного работодателю и порядок его взыскания. 67
Определение социума и языка. Формы существования языка. Функциональные
Оптическая микроскопия.
Оптическая система глаза, его чувствительность к свету.
Орган, созданный для реализации государственной политики в области обязательного медицинского страхования на территории субъекта
Организацию социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляет:
Организацию индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных граждан осуществляет.
Организация вексекльного обращения в РФ
Организация межбанковских расчетов
Органы государства: понятие, признаки, виды.
Органы государственной службы занятости назначают и выплачивают безработным
Органы социальной защиты населения могут принимать меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних
Органы социальной защиты населения обеспечивают замену удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС:
Основания возникновения трудовых 8
Основания прекращения трудового договора их классификация 28
Основной закон радиоактивного распада.
Основные виды прочих банковских операций
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ. СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ.
Основные компоненты культуры
Основные определения понятия «культура»
Основные подходы к переговорам: философские основания и характеристики.
ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПРОГРАММ-УТИЛИТ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Основные тенденции развития СМИ на Западе после Второй мировой войны (страна по выбору).
Основные тенденции формирования и функционирования электронных СМИ.
Основные характеристики переговорного процесса
Основные ценности и нормы морали. «Золотое правило нравственности».
Основные элементы лизинговой сделки
Основные этапы развития отечественной телерадиожурналистики
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕШНИЯ ЗАДАЧ
ОСНОВНЫЕМОДУЛИ ОС MS-DOS
Основы валютных операций банков
Основы разработки нефте-газоконденсатных месторождений
Основы слова. Особенности вычленения основы словоизмене-ния.
Особенности информации как товара
Особенности межличностных отношений.
Особенности обращения банковских векселей
особенности пересечения там. границы физ. лицами
Особенности подготовки и проведения выступления с презентацией.
Особенности процесса восприятия информации. Процесс атрибуции
Особенности публицистического метода в журналистике
особенности уплаты там. платежей при перемещении товаров физ. лицами
Особенности учета МБП.
Особенности учета МБП.
Оставление иска без рассмотрения. Основания и правовые последствия.
Ответственность за неисполнение судебных актов.
Отказ в предоставлении гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг подтверждается совместным заключением
Отказ в принятии искового заявления.
Отказ от кассац.жалобы. Отзыв на кассац.жалобу.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЖДОЙ ИЗ НИХ.
Отложение рассмотрения дела в суде первой инстанции. (ст.120 АПК) – это самостоятельное процессуальное действие суда. Об отложении дела АС выносит определение с указанием причин отложения разбирательства. О времени и месте разбирательства участники процесса извещаются определением или иным док-том (письмом), направляемым с уведомлением о вручении. После отложения рассмотрения дела новое разбирательство начинается с начала (ч.3 ст.120 АПК).
Относительная биологическая эффективность ионизирующих излучений.
ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 44
Отпуска 42
Отстранение от работы 27
Отцовская власть. Способы установления отцовской власти
Отчет о прибылях и убытках и его значение. Отчет о финансовых результатах должен характеризовать финансовые результаты за отчетный период. В соответствии с международными стандартами отчет о финансовых результатах является расшифровкой счета “Прибыли и убытки”.Отчет о фин. результатах состоит лишь из одного раздела, где отражается образование прибыли.
Официальное обращение лица в оргаган социального обеспевчения или к должностному лицу по поводу реализации субъективного права:
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ОС WINDOWS-9X, WINDOWS –2000, XP, 2003
Охарактеризуйте основные методы высокочастотного прогрева тканей.
Оценка залога
Оценка кредитоспособности юр лиц
Оценка основных средств.
Оценка основных средств.
Павовые системы мира.
Параметры измерения культур Г. Хофштеде.
ПЕPЕВЕСТИ ЧИСЛО ИЗ ДВОИЧНОЙ (ВОСЬМЕPИЧНОЙ, ШЕСТНАДЦАТЕPИЧНОЙ) СИСТЕМЫ В ДЕСЯТИЧНУЮ
Пенсии военнослужащим проходившим военную службу по контракту, выплачиваются
Пенсии военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, выплачиваются:
Пенсионное обеспечение в РФ осуществляет:
Первоначальные способы приобретения права собственности.
ПЕРЕВЕСТИ ПРАВИЛЬНУЮ ДЕСЯТИЧНУЮ ДРОБЬ ИЗ ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ В ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ПОЗИЦИОННУЮ СИСТЕМУ СЧИСЛЕНИЯ.
Передача дела из одного АС в другой
Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится
Переосвидетельствование инвалидов II и III групп проводится
Перерасчет размера установленной пенсии в сторону увеличения при наступлении обстоятельств, предусмотренных Законом в качестве оснований для снижения размера пенсии, производится
Перерасчет размера установленной пенсии в сторону уменьшения при наступлении обстоятельств, предусмотренных Законом в качестве оснований для снижения размера пенсии, производится
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу.
Пересмотр судебных актов в порядке надзора. Лица, имеющие право на заявление протеста. Суд, рассматривающий протесты в порядке надзора. Объекты пересмотра.
перечислите основные блоки сведений, заявляемых в грузовой там. декларации (ГТД)
Петровская эпоха: основание русской журналистики. Кафедра истории журналистики
Печать и буржуазные революции на Западе (страна по выбору).
План счетов финансово-хозяйственной деятельности, понятие, назначение.
План счетов.
План счетов.
Планирование рекламной кампании.
Планы работы бывают:
Платежная система и ее элементы
Поворот исполнения арбитражного акта.
Поглощение света и его законы.
Подборка нормативных правовых актов бывает
Подведомственность АС экономических споров.
Подготовка дела к судебному разбирательству.
Подход к описанию культуры через язык ( А. Вежбицкая, А. Шмелев)
Подход к описанию культуры через язык (исследования А. Вежбицкой и А. Шмелева).
Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть.
Политическая система общества:
Политические партии и движения. Многопартийность.
Политический и либеральный дискурс.
Политический режим: понятие, виды.
Полномочия апел.инстанции. Основания к изменению или отмене решения. Арб.суд, рассмотрев дело в апел.инстанции вправе: 1). оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения (если установлено, что нормы матер-ного и процес-го права применены судом I инстанции правильно, а обстоятельства дела исследованы им полно и всесторонне) 2) отменить решение полностью или в части и принять новое решение или изменить решение (если апел.инстацния установит, что решение арб.суда I инстанции не соотв-ет фактически обстоятельствам дела или неправильно был применен закон) 3). отменить решение полностью или в части и оставить иск без рассмотрения полностью или в части (если апел.инстанцией будут выявлены обст-ва, указанные в ст.87АПК РФ: АС оставляет иск без рассмотрения, если: -если в производстве суда общей юрисдикции, АС, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; -если имеется соглашение лиц, участвующих в деле, о передаче данного спора на разрешение третейского суда и возможность обращения к третейскому суду не утрачена и если ответчик возражающий против рассмотрения дела в АС, не позднее своего первого заявления по существу спора заявит ходатайство о передаче спора на разрешение третейского суда; -если исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано; -если истец не обращался в банк или иное кредитное учреждение за получением с ответчика задолженности, когда она согласно закону, иному нормативному правовому акту или договору должна быть получена через банк или иное кредитное учреждение; -если истец не явился в заседание АС и не заявил о рассмотрении дела без его участия; -если при рассмотрении заявления об отказе или уклонении гос.регистрации выясняется, что возник спор о праве; -если при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юр.значение, выясняется что возник спор о праве) 4). отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу полностью или в части (если апел.инстанцией будут выявлены обст-ва, указанные в ст.85 АПК: АС прекращает производство по делу: -если спор не подлежит рассмотрению в АС; -если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции АС; - если организация – лицо, участвующее в деле ликвидирована; -если истец отказался от иска и отказ принят АС; -если заключно мировое соглашение и оно утверждено АС). Решение арб.суда может быть отменено или изменено, если: 1) неполно выяснены обст-ва, имеющие значение для дела, т.е. когда: а) выводы арб.суда не подтверждаются доказат-ми, рассмотренными в суд.заседании б) не учтены обст-ва, к-ые могли повлиять на выводы арб.суда в) решение арб.суда немотивировано г) выводы арб.суда содержат противоречия, к-ые повлияли или могли повлиять на его законность. 2) не доказаны имеющие значение для дела обст-ва, к-ый арб.суд считал установленными, т.е. когда решение основано на противоречивых доказат-вах, опровергнутых или не подтвержденных другими доказат-вами; доказат-ва, на к-ых основано решение дефектны, недоброкачественны, недостоверны; выводы суда, изложенные в решении, основаны не на точно установленных фактах а на предположениях. 3) выводы, изложенные в решении не соответствуют обст-вам дела, т.е. когда арб.суд из установленных фактов делает неправильный вывод о взаимоотношениях сторон 4) нарушены или неправильно применены нормы матер-го права, т.е. когда а) арб.суд не применил закон, подлежащий применению б) арб.суд применил закон, не подлежащий применению в) арб.суд неправильно истолковал примененный закон 5) нарушены или неправильно применены нормы процес.права, т.е. когда: а) арб.суд допускает нарушения процес.норм, к-ые ведут к обязательной отмене решения по делу апел.инстанцией б) арб.суд допускает нарушения процес.норм, к-ые могут быть признаны апел.инстанцией основанием к отмене решения по делу
Полномочия кассац.инстанции. Основания к изменению или отмене решения. Федеральный АС округа, рассмотрев дело вправе: 1. оставить решение I инстанции или постановление апел.инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения 2. отменить решение I инстанции или постановление апел.инстанции полностью или в части и принять новое решение 3.изменить решение I инстанции или постановление апел.инстанции 4. оставить в силе одно из ранее принятых решений или постановлений 5. отменить решение I инстанции и постановление апел.инстанции и передать дело на новое рассмотрение в инстанцию АС, решение или постановление которой отменено, если принятое решение или постановление недостаточно обосновано 6. отменить решение I инстанции или постановления апел.инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения полностью или в части 7. давать указания, обязательные для АС, вновь рассматривающего дело. Примечание: 1. Под новым можно принимать решение, противоположное по содержанию решению АС, разрешившего спор. 2. Решение изменяется в тех случаях, когда нарушения привели лишь к необходимости внесения некоторых поправок в резолютивную часть (например, уменьшить или увеличить присужденную сумму), но не к вынесению противоположного по содержанию решения. 3. В указаниях не должны предрешаться вопросы о достоверности доказательств, о преимуществе одних доказательство перед другими, о том, какая норма материального права должны быть применена и какое решение должно быть принято при новом рассмотрении дела. Федеральный АС округа отменяет или изменяет решение или постановление, если при рассмотрении дела будет установлено: 1. нарушение или неправильное применение норм материального права, т.е. когда а) АС не применил закон, подлежащий применению б). АС применил закон, не подлежащий применению в).АС неправильно истолковал примененный закон 2. нарушение или неправильное применение норм процес.права, т.е когда а) дело рассмотрено АС в незаконном составе б) дело рассмотрено АС в отсуствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте заседания в). при рассмотрении дела были нарушены правила о языке г). в решении или постановлении отсутствует ссылка на закон или иной норм-прав. акт, к-ми руководствовался АС при принятии решения или постановления д). АС принял решение или постановление о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле е) решение или постановление не подписано кем-либо из судей либо подписано не теми судьями, к-ые указаны в решении или постановлении ж). решение принято не теми судьями, к-ые входили в состав суда, рассматривающего дело з). в деле отсутствует протокол судебного заседания или он не подписан.
Полномочия суда, пересматривающего судебные акты в порядке надзора. Основания к изменению или отмене решения в надзорной инстанции.
Понятие гарантий и компенсаций работникам по трудовому праву. 52
Понятие заработной платы как формы вознаграждения за труд 45
Понятие и виды времени отдыха. 40 41
Понятие и виды занятости. 16
понятие и виды переводов на другую работу. Отличия перевода от перемещения 26
Понятие и виды протокольных мероприятий
Понятие и виды функций трудового права 3
Понятие и классификация валютных операций
Понятие и классификация договоров.
Понятие и классификация трудовых споров 77
Понятие и основания возникновения коллективных трудовых споров. Стороны коллективных трудовых споров и их представители. 81
Понятие и признаки правоотношений.
понятие и система источников трудового права 5
Понятие и содержание дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 57
Понятие и содержание охраны труда как правового института. 69
понятие и состав бух.отч.
Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их отличие от других участников процесса.
понятие и стороны трудового правоотношения 6
Понятие и сущность правового государства.
Понятие и характеристика построениях бух. Баланса
Понятие кредитоспособности
Понятие МПЗ. Документы и задачи учета
Понятие НМА, нормативные документы и задачи учета
Понятие о затратах на производство.
Понятие о затратах на производство.
Понятие о счетах бух. Учета: синтетический учет, субсчет, аналитический счет.
Понятие социального партнерства и их принципы, формы и уровни. 9
Понятие субъекты и подведомственность индивидуальных трудовых споров 78
Понятие трудового договора и его функции. 20
Понятие «информационный менеджмент»
Понятие «коллективное сознание». Сенсорно-рецептивный компонент. Логико-понятийный компонент
Понятие «коллективное сознание». Сенсорно-рецептивный компонент. Логико-понятийный компонент.
Понятие «коллективное сознание». Эмоционально-оценочный компонент. Ценностно-нравственный компонент. Пословицы и культура
Понятие «коллективное сознание». Эмоционально-оценочный компонент. Ценностно-нравственный компонент. Пословицы и культура.
Понятие «коммуникации», модель Шеннона. Понятие вербальной и невербальной коммуникации.
Понятие «коммуникации», модель Шеннона. Понятие вербальной и невербальной коммуникации.
Понятие «субкультура» и «массовая культура»
Понятие «управленческая информация»
Понятие, назначение и порядок использования учетной политики организации.
Понятие, признаки права.
Понятие, содержание, классификация обязательств. Основания возникновения обязательств.
Понятие, сущность и назначение уголовного процесса.
Понятия и характеристика инфо среды организации
ПОРТЫ УСТРОЙСТВ. ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОРТОВ.
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
Порядок заявления протеста. Рассмотрение протеста в порядке надзора.
Порядок и форма заключения трудового договора . вступление трудового договора в силу. 23
Порядок начисления и удержания заработной платы.
Порядок начисления и удержания заработной платы.
Порядок открытия,пользования и закрытия р/сч организации
Порядок предоставления и использования отпусков. 43
Порядок принятия постановления судом, пересматривающим дела в порядке надзора. Обязательность содержащихся в нем указаний.
Порядок проведения инвентаризации материальных ценностей.
Порядок проведения инвентаризации материальных ценностей.
Порядок расследования оформления и учета несчастных случаев на производстве 72
Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 29
Порядок учета прибыли предприятия: до налогообложения,налога на прибыль,налоговых пеней и штрафов.
Порядок учета реализации работ,услуг и прочих видов дохода.
После проверки документов специалист отделения Пенсионного фонда формирует макет
Пособие по временной нетрудоспособности и санаторно-курортное лечение работающих граждан выплачивается за счет средств:
Постановления кассац.инс-ции. Обязательность указаний кассационной инстанции. По результатам рассмотрения кассац. жалобы принимается постановление, к-ое подписывется всеми судьями, входящими в состав суда касац.инстанции. В постан-овлении должны быть указаны: 1. наименование АС, принявшего постановление, № дела и дата принятия постановления, состав суда, принявшего постановление, фамилии присутствующих в заседании лиц с указанием их полномочий 2. наименование лица, подавшего кассац.жалобу, и лиц, участв. в деле 3. наименование АС, рассмотревшего дело в I и апел.инстанциях, № дела, дата принятия решения, постановления, фамилии судей, их принявших 4. краткое изложение сущности принятых решений, постановлений 5. основания, по к-ым поставлен вопрос о проверке законности решения, постановления 6. доводы, изложенные в отзыве на кассац.жалобу 7. объяснения лиц, присутствовавших на заседании 8. мотивы, по которым АС не применяет законы и иные норм-прав. акты, на к-ые ссылались лица, участвующие в деле, а также законы и иные норм-прав. акты, к-ыми руководствовался суд при принятии постановления 9. при отмене или изменении решения I инстанции, постановления апел.инстанции – мотивы, по которым суд касац.инстанции не согласился с выводами суда I инстанции или апел.инстанции 10. выводы по результатам рассмотрения касац.жалобы 11. действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и АС, если дело передается на новое рассмотрение 12. о распределении между лицами, участвующих в деле, суд.расходов. Постановление направляется лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под расписку в 5-дневный срок со дня принятия. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит.
постфигуративная, конфигуративная и префигуративная культуры
Постфигуративная, конфигуративная и префигуративная культуры.
Потребности человека.
Права и обязанности граждан РФ.
Права профессиональных союзов в области защиты трудовых прав и интересов работников. 75
Права ребенка.
Права человека. Защита прав человека.
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 60
Право апелляционного обжалования. Форма и содержание апел.жалобы. Отказ от апел.жалобы. Отзыв на апел.жалобу. Согласно ст. 145 – лица, участвующие в деле, вправе подать апел.жалобу на решение АС, не вступившее в законную силу. Правом на обращение с апелляционной жалобой обладают: 1) лица, участв.в деле; 2) представитель стороны или 3-го лица в том случае, если это полномочие прямо оговорено в доверенности, выданной представляемым; 3) правоприемники сторон и 3-х лиц; 4) лица, не привлеченные к участию в деле, в отношении которых АС вынес решение, затрагивающее их права и обязанности. Апел.жалоба подается в течение месяца после принятия АС решения. Составляется в письменной форме и подписывается заявителем. В апел.жалобе должны быть указаны (содержание): 1) наименование АС, которому адресуется жалоба; 2) наименование лица, подающего жалобу и лиц, участвующих в деле; 3) наименование АС, принявшего решение, на которое подается жалоба, номер дела и дата принятия решения, предмет спора; 4) требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым заявитель считает решение неправильным, со ссылкой на законы, иные н/а и материалы дела; 5) перечень прилагаемых к жалобе документов. К жалобе прилагаются доказательства уплаты гос.пошлины и направления копий жалобы другим лицам, участв.в деле. Отказ от апел.жалобы (ст.154). Лицо подавшее апел.жалобу, вправе отказаться от неё до вынесения постановления. При принятии отказа от жалобы суд прекращает производство в апел.инстанции, если решение не обжаловано другими лицами. О прекращении произ-ва в апел.инст-ции выносится определение. Отзыв на апел.жалобу (ст.150). Лицо, участв.в деле, по получении копии апел.жалобы вправе направить отзыв на нее АС в срок, обеспечивающих поступление отзыва ко дню рассмотрения апел.жалобы, и доказ-ва отсылки копий отзыва другим лицам, участвующим в деле. Отзыв подписывается лицом, участв.в деле, или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия на ведение дела. К отзыву могут быть приложены документы, которые не были представлены ранее. В этом случае к отзыву прилагаются доказ-ва направления другим лицам, участвующим в деле, копий тех документов, которые отсутствуют у этих лиц.
Право и объект кассац.обжалования.
Право на образование: содержание, гарантии.
Право на обращение в АС.
Право собственности: понятие, содержание, виды.
Право, его роль в жизни человека и общества.
Правовая культура.
Правовая организация трудоустройства. 18
Правовое и этическое регулирование рекламы и PR.
Правовое положение работников в сфере охраны труда.70
Правовое регулирование журналистской деятельности
Правовой статус безработного. 17
Правонарушение, виды правонарушений.
Правонарушение.
ПРАВОПОРЯДОК.
правосознание.
Правоспособность.
Правотворчество.
предмет морфологии. Грамматическое значение, грамматическая форма, грамматическая категория. Способы и средства выражения грамматических значений в русском языке.
Предмет российского трудового права 1
Предоставления видов социального обеспечения осуществляется органом:
Предпринимательская деятельность.
Представительство и его виды. Полномочия представителя. Лица, которые не могут быть представителями в АС.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРЕ ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА
Президиум и пленум Высшего АС РФ.
Прекращение обязательств
Прекращение произ-ва по делу. Основания и правовые последствия. Основания (ст.85): 1) если спор не подлежит расмотрению в АС; 2) если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми же лицами , о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции, АС; 3) если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми же лицами , о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда , за исключением случаев, когда АС отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, возвратил дело на новое рассмотрение в трет.суд, принявший решение, но разрешение дела в том же третейском суде оказалось невозможным; 4) если организация – лицо, участвующее в деле, ликвидирована; 5) если после смерти гр-на – лица, участв-го в деле, спорное отношение не допускает правопреемства; 6) если истец отказался от иска и отказ принят АС; 7) если заключено мировое соглашение и оно утверждено АС.
Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных законодательством правил заключения трудового договора. 33
Прекращение трудового договора по обстоятельствам не зависящим от воли сторон 32
Пресс-служба: типология, структура, принципы работы.
При не явке инвалида на переосвидетельствование в органы МСЭ в установленный срок, пенсия по инвалидности
При неполучении трудовой пенсии выплата пенсии приостанавливается:
При смене пенсионером места жительства в пределах РФ, пенсионное дело
Приведите классификацию методов экономического ана-лиза. Охарактеризуйте метод средних величин, метод груп-пировки и балансовый метод. Приведите примеры исполь-зования этих методов.
Признание гражданина инвалидом осуществляют:
ПРИКЛАДНЫЕ, СИСТЕМНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИНТЕРЫ. ПЛОТТЕР. СКАНЕР
Принцип гласности разрешения споров.(ст.9)
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРА. ПРОГРАММА, СИСТЕМА КОМАНД КОМПЬЮТЕРА.
Принцип диспозитивности.
Принцип законности
Принцип независимости арб.судей и подчинения их только закону
Принцип равенства организаций и гр-н перед законом и судом.
Принцип состязательности.
Принципы и виды верстки современной периодики
Принципы международного гуманитарного права и практика западной журналистики.
Принципы организации безналичных расчетов
Принципы организации и деятельности
Принципы устности и непосредственности.
Приобретательная давность. (usucapio).
Приостановление производства по делу. - Это приостановление в определенных АПК случаях на неопределенный срок процессуальных действий, совершаемых АС. Согласно ст.84 АПК о приостановлении производства выносится определение. По заявлению лиц, участв-х в деле, или инициативе АС произ-во по делу возобновляется при отпадении оснований для его приостановления. Возобновление произ-ва АС оформляется определением, в котором констатируется возобнавление произ-ва по делу, указывается о назначении дела к рассмотрению и дате судебного заседания, а также фиксируются другие действия, предусмотренные при подготовке дела к судебному разбирательству.
Проблема гибкости на переговорах
Проблема классификации международных переговоров
Проблема культурной идентичности. Соотношение с этнической идентичностью
Проблема культурной идентичности. Соотношение с этнической идентичностью.
Проблемы подготовки к международным переговорам
Проблемы учета и распред-я косвенных затрат. По способу отнесения на себест-сть отдельн видов продукции затраты делятся на прямые и косвенные. Счета, на кот относятся расходы, кот нельзя отнести к конкретному заказу (эл эн, з/п управленческ персонала, etc) – 23 ремонт ОС, 25, 26, 29 обслуживающие производства и хозяйства, etc. Затем они все спис-ся на 20сч. Сущ несколько методов списания косв затрат. Основной – списание пропорционально з/п рабочих, задействов в заказе.
ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ПРОГРАММЫ С ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
ПРОГРАММЫ – «ВИРУСЫ», «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ», АТАКА «САЛЯМИ».
Проекция вектора а на вектор b. Направляющие косинусы вектора.
Производство по делам с участием иностранных лиц.
ПРОТОКОЛ TCP,IP. IP-АДРЕС.
Профессиональная квалификация (оценки уровня качества) журналиста: образовательные, творческие и служебные компоненты
Профессиональная этика журналиста
ПРОЦЕСС ЗАГРУЗКИ ОС В ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА
Процессуальное правопреемство.
Процессуальное соучастие.
Процессуальные сроки в арб.процессе.
Психологическая культура журналиста это.
Психологическое тестирование и его роль в психодиагностике делового
Психология взаимодействие журналиста с аудиторией
Психология рекламного воздействия: основные модели.
Психолого-коммуникативный аспект речевого поведения личности.
Публицистический стиль
Рабочее время и время отдыха. 35
РАВНОСИЛЬНО Операция, выражаемая связками "тогда и только тогда", "необходимо и достаточно", "... равносильно ...", называется эквиваленцией или двойной импликацией и обозначается знаком или ~. Высказывание истинно тогда и только тогда, когда значения А и В совпадают. Например, высказывания "24 делится на 6 тогда и только тогда, когда 24 делится на 3", "23 делится на 6 тогда и только тогда, когда 23 делится на 3" истинны, а высказывания "24 делится на 6 тогда и только тогда, когда 24 делится на 5", "21 делится на 6 тогда и только тогда, когда 21 делится на 3" ложны.
Разговорная речь в СМИ
Разработка последующих поколений компьютеров производится на основе больших интегральных схем повышенной степени интеграции, использования оптоэлектронных принципов (лазеры, голография).
Расскажите и опишите процесс формирования потенциала действия.
Рассмотрение дел о банкротстве.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 31
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя Совершение виновных действий 30
Расходы по ведению дела в АС.
Расчет ЕСН и СНСП
Реальные договоры. Договор займа и договор ссуды.
Региональные формы российской периодической печати.
Регистры и формы бухгалтерского учета.
Регистры и формы бухгалтерского учета.
Регулирование валютных операций коммерческих банков
Редакция и аудитория: прямая и обратная связь.
Реквизиты документов.
Реквизиты документов.
Религия, атеизм и свобода совести.
Рентгеновское излучение, возникновение тормозного р. излучения.
Речевые особенности заметки
Речевые особенности интервью
Речевые особенности очерка
Речевые особенности проблемной статьи
Речевые особенности репортажа
Речевые приемы выражения комического в СМИ
Речь как средство утверждения социального статуса.
Решение АС.
Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принимается
Рисунок и графика в оформлении газетного (журнального) номера
Родовая подсудность споров.
Роли руководителя в организации (по Минцбергу)
РОЛЬ АППАРАТУРЫ И ПО КОМПЬЮТЕРА. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ КОМПЬЮТЕРА.
Роль и значение документов в бухгалтерском учете.
Роль и значение документов в бухгалтерском учете.
Роль информации в деят-ти организации
Роль информации в управлении тур. орг-ции
Роль лингвистического и экстралингвистического (культурного, социального,
Роль тревожности и неопределенности в процессе мкк. Способы их понижения
РТ в социокультурном развитии общества:
Руководство Фондом социального страхования осуществляет
Руководство Фондом социального страхования осуществляет
Руководство Фондом социального страхования осуществляет
Русская журналистика 1860-х годов: процесс реформирования общества и печати, тенденции развития и важнейшие издания.
Русская журналистика 1900-1917 гг.: расцвет русской журналистики.
Русская журналистика второй половины XIX века: процессы, направления и ведущие издания.
Русская журналистика первой половины XIX века: процессы, направления и ведущие издания.
рыночная атрибутика товара.
Рыночная экономика. Спрос и предложение.
с какой целью осуществляется декларирование товаров?
Самозащита работниками своих трудовых прав 76
САПР, АСНИ, ГАП, ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ
Сброшюрованный комплект документов, на основании которых пенсионеру производится выплата установленной пенсии и иных выплат, причитающихся пенсионеру
Сведения о средствах направленных на выплату накопительной части пенсии отражаются в части лицевого счета застрахованного лица
Сверхурочные работы: понятие применение гарантии работникам 39
Свобода печати и ответственность журналиста
Своеобразие СМИ в эпоху межличностной, персонифицированной коммуникации.
сделки и опреации с ЦБ класифик-ия,перечень видов и эконом содер-ие.
Сегментация рынка(критерии сегментации)
Семья. Правовые основы брака.
Сервитуты: понятие, виды. Способы установления и прекращения сервитутных прав.
Синтетический и аналитический учет з/пл
Синтетический и аналитический учет заработной платы.
Синтетический и аналитический учет заработной платы.
Синтетический и аналитический учет материалов.
Синтетический и аналитический учет материалов.
Синтетический и аналитический учет НМА
Синтетический и аналитический учет ОС
Система АС РФ, их структура.
Система действующего уголовно-процессуального законодательства.
Система жанров российской печати: традиции и трансформации.
Система жанров телерадиожурналистики.
Система оплаты труда минимальная заработная плата и ее правовое значение 47 49
Система права и законодательства.
Система СМИ: структура, специфика каналов и их взаимодействие
Система счетов бухгалтерского учета, строение счетов.
Система счетов бухгалтерского учета, строение счетов.
СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА RAMBLER, ALTA VISTA
Слабые и претерито-презентные глаголы
словообразование как раздел языкознания. Понятие о морфеме. Типы морфем.
СМИ и гражданское общество: определение понятия, основные модели гражданского общества.
СМИ и общественное мнение: отражение и формирование.
СМИ о высокой и массовой культуре, о контркультуре и субкультуре.
Советская журналистика 1930-1940 гг.: процессы, направления, ведущие издания.
Советская журналистика в годы Великой Отечественной войны.
Советская журналистика в послевоенный период и период «оттепели»(1946-1960-е гг.)
Современное телевидение на Западе: контент, формат и регулирование (страна по выбору).
Современные тенденции развития телерадиожурналистики.
Современные теории международных отношений
Соглашения регулирующие социально-трудовые отношения и их виды 14
Содержание договора
Содержание правоотношений.
содержание трудового правоотношения 7
Создание системы печати Советского государства (1921-1927 гг.).
Соотношение и взаимосвязь государства и права.
Состав и оценка нематериальных активов.
Состав и оценка нематериальных активов.
Состав и содержание отчетности.
Состав и содержание отчетности.
Социальная сфера жизни общества. Социальная политика.
Социально-политические и типологические особенности качественной и массовой прессы за рубежом.
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: субъекты механизмы 73
Социальные группы и общности.
Социальные детерминанты речевого поведения. Речевое поведение индивида.
Социальные функции журналистики
Социальный и профессиональный статус журналиста.
Социологическая культура журналиста КАФЕДРА ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ
специальные там. режимы
Специфика и главные векторы развития деловой прессы.
Способности человека.
Способы обеспечения исполнения обязательств
Сравнительно-историческое изучение языков:
Средства соц. информации
Сроки и порядок рассмотрения апел.жалобы. Пределы рассмотрения дела в апел.инстанции. Согласно ст.147 АПК апел.жалоба подается в течение 1 месяца после принятия АС решения. Согласно ст.153 АПК («порядок рассмотрения дела в апел.инстанции») – рассматривается по правилам рассмотрения дела АС I инстанции, при этом правила, установленные только для I инстанции не применяются. Порядок рассмотрения дела апел.инстанцией : 1. при отсутствии оснований к возврату апел.жалобы судья апел.инстанции выносит единолично определение о принятии апел.жалобы к производству. 2. определение направляется лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в 5-дневный срок со дня его вынесения или вручается им под расписку в тот же срок. 3. апел.жалоба на решение АС рассматривается в 1 мес. срок со дня ее вступления в АС 4. дело в апел.инстанции рассматривается в суд.заседании в порядке, установленном для разрешения дел АС I инстанции, за исключением правил: а). о передаче дела на разрешение третейского суда б). о привлечении второго ответчика в). о замене ненадлежащей стороны г) об изменении основания или предмета иска, увеличения размера иск.требований, отказе от иска д) о предъявлении встречного иска 5. заявитель имеет право на отказ от апел.жалобы полностью или частично до окончания рассмотрения дела в апел.инстанции 6.апел.инстанция проверяет законность и обоснованность решений в связи с жалобой, но не только в ее пределах, а в целом рассматривает дело в полном объеме и в отношении всех участников процесса, как обжаловавших, так и не обжаловавших решение 7. на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных доказательств апел.инстанция может и должна определять факты, не установленные судом I инстанции либо отвергнутые им, заново пересматривает дело, разрешает его по существу. Пределы рассмотрения дела в апел.инстанции (ст.155 АПК): 1. при рассмотрении дела в апел.инстанции АС по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказат-вам повторно рассматривает дело; дополнительные доказат-ва принимаются АС, если заявитель обосновал невозможность их представления в суде I инстанции по причина, не зависящим от него. 2. суд не связан доводами апел.жалобы и проверяет законность и обоснованность решения в полном объеме 3. в апел.инстанции не принимаются и на рассматриваются новые требования, к-ые не были предъявлены при рассмотрении дела в I инстанции.
Сроки для предъявления исполнительного листа к исполнению. Перерыв срока и восстановление пропущ.срока.
Сроки и порядок подачи кассац.жалобы. Её содержание.
Сроки и порядок рассмотрения дела в судебном разбирательстве. Согласно ст.114 АПК дело должно быть рассмотрено и решение принято в срок не превышающий 2-х месяцев со дня поступления иск.заявления в АС. Течение срока начинается со дня поступления искового заявления в АС. В случае отмены определения о возвращении искового заявления течение двухмесячного срока начинается со дня первоначального поступления искового заявления в АС, а не с момента поступления материалов из апелляционной инстанции. Срок истекает в соотв-щий месяц и число последнего месяца установленного срока. Срок рассмотрения дела течет непрерывно, не исключая выходные, празднич.дни. если окончание 2-х мес.срока приходится на месяц, который соотв-го числа не имеет, то срок истекает в последний день этого месяца. В случае приостановления произ-ва по делу в соотв. со ст.81,82 течение 2-х мес.срока приостанавливается и возобновляется со дня возобновления АС произ-ва по делу.
Сроки, порядок и пределы рассмотрения касац.жалобы. Порядок рассмотрения дела в кассац.
Становление системы средств массовой информации во второй половине XX века.
Степень профессиональной утраты трудоспособности устанавливается в размере
Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается органами
Стереотип: определение, виды, функции.
Стилистические и жанровые особенности деловой прессы.
Стороны в арб.процессе, их права и обязанности
Стороны и содержание трудового договора. 21
Стороны социального партнерства и их представители. Органы социального партнерства. 10
Страховой медицинский полис имеет силу:
Структ внереализац, чрезвычайн расх и дох и их учет. В состав внереализац расх включ затраты на осущ-е деят-и, непосредств не связ с произв-вом и реализацией.
Структура норм права.
Структура отечественного рекламного и PR-рынка ; тенденции развития.
Структура рекламного бюджета и методы определения величины рекламного бюджета.
Структура языковой личности
Структура языковой личности.
Субъекты, правомочные возбудить дело в АС. Возбудить дело в АС могут: истец; заявители и иные лица по делам об устан-нии юр.фактов и банкротстве; прокурор; гос.органы, органы МСУ и иные органы, обратившиеся в суд с иском в защиту гос-х и общественных интересов (ст.32). Возбуждению дела в АС предшествует подача субъектами иск.заявления с соблюдением опред-ных правил.
Субьекты правоотношений.
Судебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров 80
Сущность бухгалтерских проводок. Корреспонденция счетов.
Сущность бухгалтерских проводок. Корреспонденция счетов.
Сущность документооборота.
Сущность документооборота.
сущность и виды таможенных режимов. Дать характеристику основных таможенных режимов
Сущность и значение бухгалтерской отчетности
Сущность и значение бухгалтерской отчетности
Сущность и классификация основных средств.
Сущность и классификация основных средств.
Сущность лизингоовй деятельности
Сущность права.
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.
там. дело и там. регулирование в РФ – как виды деятельности
там. склады в составе таможенной инфраструктуры
Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы. 48
Телерадиожурналистика в социокультурном развитии общества.
Телерадиожурналистика: литература вопроса.
Тенденции развития российской журналистики в постсоветский период.
Теплое излучение тел. Характеристики излучения.
Термоэлектрические явления в металлах и полупроводниках.
Территориальная подсудность споров и ее виды.
Технологии устроительного PR: организация специальных событий и мероприятий.
Технологии устроительного PR: спонсорство и благотворительность.
Технология содержания и кормления жеребых кобыл.
Тип издания и структура редакции
Типология и классификация современных СМИ.
Типы государства:
Типы и виды соц. информации
Тихнические нормы.
Толкование права.
Толковые словари современного русского языка
ТРАНСЛЯТОРЫ
Трансформация системы управления в инфо обществе
Трастовые операции банков
Требования, предъявляемые к отчетности.
Требования, предъявляемые к отчетности.
Третейский суд для рассмотрения экономических споров.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования.
ТРИ ФОРМЫ ЗАПИСИ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ СО ЗНАКОМ.
ТРИГГЕР. СУММАТОР. ПРИВЕСТИ СХЕМУ ВЫЧИСЛЕНИЯ СУММЫ ДВУХ ДВОИЧНЫХ ЧЕТЫРЕХРАЗРЯДНЫХ ЧИСЕЛ.
Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование.
Трудовая книжка и порядок ее ведения 24
Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания лицом инвалидом, если обращение за ней последовало не позднее
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее
Уполномоченный орган ФСС России рассматривает заявление о предоставления технического средства реабилитации инвалиду
Уровни концептуализации знания в СМИ.
Условия действительности договора.
Установление структуры и степени ограничения жизнедеятельности и определения потребностей инвалида в различных мерах социальной защиты, включая реабилитацию, осуществляют
УСТРОЙСТВА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ.
Участие в арб.процессе гос и иных органов, вступающих в защиту прав других лиц.
Участие прокурора в арб.процессе.
Участники инф. рынка и их хар-ка
Учет готовой продукции.
Учет готовой продукции.
Учет долгоср капвлож. Осн – 08сч вложения во внеоборотн акт, д/обобщения инф о затратах орг-ции в объекты, кот впоследствии будут приняты к БУ в кач-ве ОС, земельн участков и объектов природопользов-я, немат активов. Субсчета: 1 приобр-е зем участков, 2 пр-е объектов природопользов,
Учет затрат на оплату труда.
Учет затрат на оплату труда.
Учет износа и амортизации основных средств.
Учет износа и амортизации основных средств.
Учет материалов на складах и в бухгалтерии.
Учет материалов на складах и в бухгалтерии.
Учет материальных затрат.
Учет материальных затрат.
Учет поступления, начисления и выбытия основных средств.
Учет поступления, начисления и выбытия основных средств.
Учет прочих прямых затрат.
Учет прочих прямых затрат.
Учет расчетов по возмещению материального ущерба.
Учет расчетов по возмещению материального ущерба.
Учет расчетов по социальному страхованию.
Учет расчетов по социальному страхованию.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с подочетными лицами.
Учет реализованной готовой продукции.
Учет реализованной готовой продукции.
Учет собств акций.
Учет средств в кассе.
Учет средств в кассе.
Учреждения медико-социальной экспертизы о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности выдают пострадавшему на руки
ФАЙЛОВА СИСТЕМА, ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ФАЙЛОВОЙ СТРУКТУРЫ.
Факт и дата приема заявления и необходимых документов от гражданина, обращающегося за пенсией, подтверждается
Федеральный закон РФ об информации и ее защите
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики по правовому регулированию в области социального обеспечения, является?
Федерация, ее субъекты.
Физические и физиологические характеристики звука.
Фонд оплаты труда.
Фонд оплаты труда.
Форма плана содержит
Формы бухгалтерского учета.
Формы бухгалтерского учета.
Формы и порядок выплаты заработной платы. Удержание из заработной платы. 51
Формы и системы оплаты труда.
Формы и системы оплаты труда.
Функции права.
Функции учета в управлении.
Функции учета в управлении.
Функциональная система жанров российской периодической печати: традиции и обновление
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА. ВИДЫ ВХОДНЫХ ДАННЫХ, ЭЛЕКТРОННАЯ ТАБЛИЦА.
Функционирование СМИ в условиях глобализации информационного пространства: технологический и контентный аспекты.
Хар-ка достоверности управленческой информации
Хар-ка насыщенности управленческой информации
Хар-ка объема управленчиской информации
Хар-ка операционн расходов и доходов и их учет.
Хар-ка открытости управленческой информации
Характеристика типов изменения актива и пассива баланса по хоз. Операциям
Характеристика управления информацией
Цензурная политика в России XVIII-XIX вв.
цессия и интерцессия.
Частное и публичное право.
Человек и культура.
Человек, индивид, личность.
Чем определяется Поляризация электромагнитных волн.
Четвёртое поколение — это теперешнее поколение компьютерной техники, разработанное после 1970 года.
Штрафы, налагаемые АС. Порядок наложения штрафа.
Эволюция газеты как массового типа издания (конец Х1Х - начало ХХ вв.).
Эволюция понятия менталитет.
Экономика и ее роль в жизни человека.
экономические там. режимы
Экспозиционная, поглощенная и эквивалентная дозы ионизирующего излучения.
Электронный парамагнитный резонанс, области его применения.
Электростимуляция органов и тканей.
элементы системы права.
Эмиссия банками акций
Эмиссия банковских облигаций
Эмфитевзис и суперфиций.
Этапы ведения переговоров и способы подачи позиции
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК.
Этнос и нация. Неравенство как причина конфликта. Чем различаются субъекты РФ? Границы как объект конфликта
Этнос и нация. Неравенство как причина конфликта. Чем различаются субъекты РФ? Границы как объект конфликта. Для каких государств проблема границ остается нерешенной? Последствия этнических конфликтов. Подходы к урегулированию этнических конфликтов.
Этноцентризм и культурный релятивизм.
Эффективность журналистики: факторы, формы проявления и способы изучения
Юридическая ответственность, ее виды.
Юридическая техника.
Юридические факты и их классификация.
Явление «культурного шока». Симптомы и стадии культурного шока, способы его преодоления.
Явление «культурного шока». Симптомы и стадии культурного шока, способы его преодоления.
Ядерный механический резонанс, химический сдвиг в спектрах ЯМР.
Язык и культура.
Язык и культура: соотношение. Значение слова в процессе коммуникации.
Язык и мышление. Теория лингвистической относительности.
ЯЗЫКИ И СИТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Языковая картина мира.
Языковая политика в различных странах (Россия, Франция, США и др.)
Языковая политика в различных странах (Россия, Франция, США и др.).
ЯКМ: понятие, характеристики, отличие от научной картины мира (НКМ).
«Аполлоновский» и «дионисийский» типы культур
«Апполоновский» и «дионисийский» типы культур
#Основные понятия о множествах
#Предмет международного частного права
#Специфика правового статуса транснациональных компаний
. Размещение различных видов экономической активности на тер-ритории города.
1
1 продолжение
1 Цели, задача, функции маркетинга.
1) Вопросы по дисциплине «Современные переговорные практики».
1. ЕВРОРЫНОК.
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД.
1. Понятие и предмет криминалистики
1. ПОНЯТИЕ РЫНКА ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ.
1. Соц.-экон. основы страх-я1)Понятие страх. и его содержание3)Страх-е как эконом. категория4)Роль и ф-ции страх-я в эконом. жизни общ-ва
1. ФОРМЫ МЕЖДУНАР. РАСЧЕТОВ.
1. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ВАЛЮТНЫХ СОЮЗОВ.
1.БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ, ПЛАТЕЖ-НЫЙ БАЛАНС.
1.ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
1.ВИДЫ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
1.ПОНЯТИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИХ КЛАССИФИ-КАЦИИ
1.РЫНОК FOREX КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ТОРГОВ
1.СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА
10
10-билет
11
11-билет
12
12Основы правового статуса иностранных граждан
13
13-билет
13Гражданская дееспособность физических лиц в международном частном праве
14
14 правил убеждения (примеры)
14-билет
14Опека и попечительство в международном частном праве
15
15-билет
15Правосубъектность иностранных компаний в международном частном праве
16
16-билет
16Национальность (личный закон) иностранной компании в Российской Федерации
17
17-билет
17Специфика правового статуса транснациональных компаний
18
18-билет
18Понятие, виды и основные концепции государственного иммунитета
19
19-билет
19Институт государственного иммунитета в национальном законодательстве
1Основные типы коллизионных привязок. Формулы прикрепления
2
2 Законодательная, исполнительная и судебная власти в РФ.
2. ВАЛЮТНЫЕ СДЕЛКИ СПОТ.
2. ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА.
2. Задачи криминалистики
2. ОСН ПОНЯТИЯ ВАЛЮТ КУРСА.
2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА.
2. РЫНОК ЕВРОБУМАГ.
2. СТРАХОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ.
2. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЕВС.
2.ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.
2.ВАЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ:НАЦ.,РЕГ.,МИРОВАЯ.
2.ОСН ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТА.
2.ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ВАЛЮТ-НЫХ КУРСОВ.
20
20-билет
20Институт государственного иммунитета в международных договорах
21-билет
21Международно-правовое регулирование отношений собственности
22-билет
22Коллизионные вопросы права собственности
23-билет
24-билет
24Понятие, система и основания возникновения договорных обязательств
25-билет
25Требования к форме внешнеэкономической сделки
26-билет
26Основные принципы выбора применимого права в обязательственных правоотношениях
27-билет
27Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
28-билет
28Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги
29-билет
29Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции
2закон о страховании
3
3 закон о страх
3-билет
3. ВАЛЮТНЫЕ ПОЗИЦИИ.
3. ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КРЕДИТОВ.
3. Система криминалистики
3. Система криминалистики
3.ОСН ИНСТРУМЕНТЫ ТЕХНИЧ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ВАЛ КУРСОВ.
3.ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК В РФ.
3.СРОЧНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СДЕЛКИ.
3.СТРУКТУРА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА.
3.СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ВО.
30-билет
30Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения
31Международно-правовое регулирование обязательств из причинения вреда
32Правовое регулирование авторского права в РФ. Международные договоры в сфере авторских прав
33-34. Банкротство
33Правовое регулирование смежных прав в РФ. Международные договоры в сфере смежных прав
34Правовое регулирование права промышленной собственности в Российской Федерации. Международные договоры в сфере права промышленной собственности
35Особенности трудовых отношений в международном частном праве
36-37. Доходы, расходы, прибыль
36Коллизионные принципы в области трудовых отношений
37Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации
38Трудовые права российских граждан за рубежом
39Международные договоры в сфере трудовых правоотношений
4
4 Приведите классификацию методов экономического ана-лиза. Охарактеризуйте мето-ды сравнения и относитель-ных величин. Приведите при-меры использования этих методов.
4-билет
4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПБ.
4.ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.
4.ОПЕРАЦИИ СВОП И АРБИТРАЖ.
4.ПОНЯТИЕ ВАЛЮТЫ И ЕЕ КОНВЕРТИРУЕМОСТИ.
40Коллизионные проблемы брачно-семейных отношений
41Заключение браков
42Расторжение браков
43 Факторы, обусловливающие ошибки в восприятии делового партнера («фактор
43Правоотношения между супругами
44 Определение деловых переговоров: основные стадии и стили коммуникативной
44Правоотношения между родителями и детьми
45Усыновление (удочерение) в международном частном праве
46Основные положения в области наследственных отношений, осложненных иностранным элементом
47Коллизионные вопросы наследование движимого и недвижимого имущества
48Коллизионные вопросы способности лица составлять, отменять завещание
49Форма завещания
5
5-билет
5. Методы криминалистики
5.МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ.
50Режим выморочного имущества
51Вопросы наследования в международных договорах
52Понятие международного гражданского процесса
53Источники международного гражданского процесса
54Процессуальное положение иностранцев
55Международная подсудность гражданско-правовых споров, осложненных иностранным элементом
56Исполнение иностранных судебных поручений
57Признание и исполнение иностранных судебных решений
58Нотариальные действия в международном частном праве и международном государственном праве
59Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража
6
6-8.Приведите типологию ви-дов экономического анализа. Охарактеризуйте виды эко-номического анализа по от-раслевому и пространствен-ным признакам. Приведите типологию видов экономиче-ского анализа. Охарактери-зуйте виды экономического анализа по подсистемам управления предприятия, по субъектам, по охвату изучае-мых объектов и по содержа-нию программ анализа. При-ведите типологию видов эко-номического анализа. Охарак-теризуйте виды экономиче-ского анализа по временному признаку.
6-билет
6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации
6. РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС.
6.РОЛЬ ЗОЛОТА В ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.
60Виды международного коммерческого арбитража
61Арбитражное соглашение: понятие, форма и содержание
62Признание и исполнение арбитражных решений
7
7-билет
7. ВАЛЮТНЫЕ КЛИРИНГИ.
7. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки
7.МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ
8
8-билет
8. Формы и виды криминалистической идентификации
9
9-билет
9. Понятие криминалистической диагностики
9Приведите типологию видов экономического анализа. Оха-рактеризуйте особенности внутрихозяйственного и меж-хозяйственного экономиче-ского анализа. Приведите примеры.
Akzent
AВС анализ
Boduen de Courtenee
Cоциальные нормы в первобытном обществе.
die Silbe
GP
Koartikulation
Konsonantenphoneme
Lautmodifikation
Lautmodifikation
Moskauer und Leningrader
Prager Schule
Vokalphoneme
XX век – риторика в России
Абай Құнанбаев
Абай Құнанбаев – қазақ халқының ұлы ақыны, әдебиетінің негізін салушы ғана емес, сонымен қатар ұлы ойшылы. Оның поэтикалық шығармалары мен «ғалия» сөздері пәлсапалық, этикалық, эстетикалық, психологиялық, педагогикалық ой пікірлерге толы. Ұлы ағартушы Абай өзінің көптеген шығармаларында қазақ халқының ауыр тұрмысын және надандығын мінеп-шенеді. Қара басының қамымн ғана ойлайтын, яғни тән қажеттігін өтеуді ғана ескеріп рухани қажеттілікті ойламайтын, біреуді алдып, біреуді арбап күн көрушілерге, өзінен күшті әкімдер алдына жағымпаздықпен көзге түсіп қалуға тырысушыларға Абай мейлінше қарсы бодлы. Ел болу үшін қала салып отырықшы болу керек, егіншілікті кәсіп ету, меткеп салу, оқу оқып білім алу қажет, тіршіліктің тұтқасы еңбек пен білімде ғана тұр деп жар салды. өнер-білімсіз қоғамның пайдалы азаматы болудың мүмкінеместігін терең түснген ол: «Барыңды салсаң да балаға орыстың ғылымын үйрет...өнер де, ғылым да орыста тұр. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі...» -деп озық мәдениетті орыс халқын өнеге етті. Абай тәрбие мәселесіне ерекше көңіл бөлді. «Әне оны берем, мәне мұны берем деп, бастан алданғаныңа мәз боласың, соңынан балаң алдамшы болса кімнен көресің?» деп теріс тәрбие беретін ата-ананы қатты сынға алды. Ұлы ойшыл адамның өсіп, жетілуіндегі тәрбие рөліне тоқтала келе, өзінің 19-қара сөзінде «Адам баласы туа сала есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, естілердің айтқандарын есте сақтап қана естілер қатарына қослады. Естіген нәрсені есте сақтау, ғибрат алу ғана есті етеді» -деп ақыл-естің тәрбиенің жемісі арқылы жетілетін ғылыми тұрғыда дәлелдеп береді. Абай «сүйекке біткен мінез сүйекпен бірге кетеді» дейтін теріс көзқарасты әшкерелеп, адам мінезі өмір барысынан сабақ алып, өзін қоршаған жағдайларға байланысты өзгеріске еніп, оның іс-әрекеттері арқылы көрінеді деген тұжырым жасайды. Адам мінезінің түрлерін адамгершілік, моральдық, имандылық тұрғыдан қарастырып, оларды жақсыжәне жаман деп жіктейді. Әдептілікті, сыпайылықты, құмарлықты, тәуелсіздікті жақсы мінезге; сенгіштікті, арсыздықты, мақтаншақтықты, қулықты, жауыздықты жаман мінез деп есептейді. «Егер есті кісінің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айында бір, өмірді қалай өткізгенің жайында өзіңмен өзің есеп ал»-дейді. Яғни адамның өзін-өзі тәрбиелеу мәселесінің маңызы мен мәніне ерекше тоқтлады. Абай: «Адам баласы бір-бірінен ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі ақымақтық»-дей келе, адамды тәрбиелеудегі қоғамдық ортаның рөлінің ерекшелігін саралап көрсете білді. Абай адам мәнезінің қалыптасуы тәрбиеге байланысты екенін дәлелдеді. Өзінің отыз жетінші сөзінде: «Мен, егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім»-деді. Абай үлгі етіп ұсынған адал еңбек, ар-ождан мәселелері қай қоғамда болмасын аса қажет, адамды қиыншылық атаулыдан аман алып шығатын тіршіліктің тұтқасы, өмірдің өзгермес заңы, жастарды алға жетелер жарық жұлдыз нысанасы екені даусыз. Абай махаббат мәселесіне де ерекше көңіл бөліп, жастарды жұбайлық өмірге үлкен жауапкершілік сезіммен қарауға шақырады. Ұлы ақын Абайдың педагогикалық көзқарасындағы басты нысана «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол... жақсы көпке ортақ, пайдаң еліңе, халқыңа тисін», деген гуманистік ой-пікірді қуаттау болды. Оның жастарды тәрбиелеудегі педагогикалық көзқарастары дүниежүзілік педагогика классиктері Ж.Руссо, Д.Дидро, И.Кант, т.б. орыстың ұлы ойшыл педагогтары: Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинскийдің ағартушылық ой-пікірлермен терең қабысып жатыр.
Администрирование базы данных
Адресация в Интернете
Актив - лев сторона ББ, в кот указ в суммовом выраж-и данные об имущ-ве и имущ правах орг-ции. Имущ-во по видам и функциональн роли. Показаны активы: оборотн, не¬обротн, фин, немате¬р. Валюта (итог) актива баланса = валюте пассива баланса. Состоит из 2 разделов: 1) Внеобор активы: немат активы (принадл орг на правах собств-ти, исп в теч длит периода, приносящ дох); ОС (мат-веществ объекты и ценности в неизменной натурально-веществ форме); незаверш строит-во (затраты на строит-монтажн раб, приобретение зданий, оборудов, etc); доходн влож-я в мат ценности (прокат, etc); долгоср фин влож (в дочерние и завис орг-ции, ук других орг-ций, цб etc); отложенн налогов активы (часть отложенн нал на приб, подлежащ уплате в бюдж); прочие внеоб активы. 2) Оборотн активы: запасы: сырье, мат, затр в незаверш произв-во, готов продукц, отгруж товары, расходы будущ периодов, etc; НДС (по приобретенн мат-произв запасам, немат активам, etc, подлежащ отнесению в уменьш-е суммы нал д/перечисл-я в бюдж); дебиторск задолж-ть (до 12, более 12 мес после отчетн даты); краткоср фин вложения; ден ср-ва (остаток на р/с и в кассе); прочие обор активы.
Акции. Виды акций. Дивиденд. Стоимостная оценка акций.
Алгебраическое дополнение.
Алгоритм многомерного сравнения, матрица стандартизированных коэффициентов. Результаты сравнительных рейтинговых оценок.
Аллюры лошадей.
Американская стандартбредная порода.
Ан-з полож.фирмы на рынк.сбыта:
Ан.эф-ти исп труд рес
Анализ себестоимости, прибыли и рентабильности продукции (работ, услуг)
Андеррайтинг и Андерайтер, понятие и функции
Андеррайтинг ЦБ.
Античная литература: терминология, хронологические рамки, основные черты, художественное и историческое значение
Антропологический поворот в гуманистической мысли эпохи Возрождения.
Арабская чистокровная порода и её влияние на коневодство мира.
Ассоциативные массивы в PHP
Аудитории коммуникации: история, типология, основные подходы.
Базис в пространстве. Разложение вектора по базису R.
базисные условия договоров
Базовые строковые функции
Банковская система РФ: содержание, структура и элементы.
Банковская система РФ: содержание, структура и элементы.
Беседа и ее типы.
Бесконечно большие функции и их связь с бесконечно малыми функциями.
Бесконечно малые функции, их св-ва. Ограниченные функции.
Билет 1
Билет 10
Билет 11
Билет 12
Билет 13
Билет 15
Билет 16
Билет 17
Билет 18
Билет 2
Билет 21
Билет 22
Билет 25
Билет 26
Билет 27
Билет 28
Билет 29
Билет 30
Билет 31
Билет 32
Билет 33
Билет 34
Билет 35
Билет 36
Билет 37
Билет 4
Билет 5
Билет 6
Билет 7
Билет 8
Билет 9
Билет № 1
Билет № 10
Билет № 11
Билет № 12
Билет № 13
Билет № 14
Билет № 15
Билет № 16
Билет № 17
Билет № 18
Билет № 19
Билет № 2
Билет № 20
Билет № 3
Билет № 4
Билет № 5
Билет № 6
Билет № 7
Билет № 8
Билет № 9
Билет №1
Билет №10
Билет №11
Билет №12
Билет №13
Билет №14
Билет №15
Билет №16
Билет №17
Билет №18
Билет №19
Билет №2
Билет №20
Билет №21
Билет №22
Билет №23
Билет №24
Билет №25
Билет №3
Билет №4
Билет №5
Билет №6
Билет №7
Билет №8
Билет №9
Билет№1
Билет№10
Билет№11
Билет№12
Билет№13
Билет№14
Билет№15
Билет№16
Билет№17
Билет№18
Билет№19
Билет№2
Билет№20
Билет№3
Билет№4
Билет№5
Билет№6
Билет№7
Билет№9
Биологические особенности кобыл.
Биологические особенности лошадей.
Биологические особенности табунных лошадей.
Биржевой товар
БІЛЕТ № 1
БІЛЕТ № 10
БІЛЕТ № 11
БІЛЕТ № 12
БІЛЕТ № 13
БІЛЕТ № 14
БІЛЕТ № 15
БІЛЕТ № 16
БІЛЕТ № 17
БІЛЕТ № 18
БІЛЕТ № 19
БІЛЕТ № 2
БІЛЕТ № 20
БІЛЕТ № 21
БІЛЕТ № 22
БІЛЕТ № 23
БІЛЕТ № 24
БІЛЕТ № 26
БІЛЕТ № 27
БІЛЕТ № 28
БІЛЕТ № 29
БІЛЕТ № 3
БІЛЕТ № 30
БІЛЕТ № 4
БІЛЕТ № 5
БІЛЕТ № 6
БІЛЕТ № 7
БІЛЕТ № 8
БІЛЕТ № 9
Брак: понятие, виды, условия заключения. Прекращение брака.
Буденновская порода.
Бюдж.процесс.
Бюдж.устройство и бюдж.система.
Бюджетный процесс: стадии, участники. Направления его реформирования в текущем финансовом периоде.
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вариант 1
Вариант 10
Вариант 11
Вариант 12
Вариант 13
Вариант 14
Вариант 15
Вариант 16
Вариант 17
Вариант 18
Вариант 19
Вариант 2
Вариант 20
Вариант 21
Вариант 22
Вариант 23
Вариант 24
Вариант 25
Вариант 26
Вариант 27
Вариант 28
Вариант 29
Вариант 30
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8
Вариант 9
Вариант3
Вариант4
Введение
Ведение переговоров.
векселя и чеки.
Векторное пространство, его размерность. Понятие Базиса.
Венчурный и консерват-й портфели ЦБ.Риски портфеля ЦБ.
Взаимная ответственность личности и государства.
Взаимодействие ИП и МП
Взаимоотношения между субъектами жилищно-коммунальной сферы.
Взаимосвязь нормы права и правоотношения.
Виды акций.
Виды государственных ценных бумаг
Виды и формы оплаты труда. Самостоят опред-ся предпр-ем. Д/начисл з/п примен 3 сист оплаты труда: Тарифная – д/начисл з/п рабочим (основным, вспомогат, обслужив, ученикам); часовая тарифн ставка - оплата за ед врем в завис от сложности выполняем раб, квалиф-и исполн-ля, его опыта и умения. Штатная - окладная. Премиальная - дополнит к двум предыдущим. Д/оплаты труда предпр-я примен 3 формы: Сдельная - оплата тр в соотв-и с кол-вом и кач-вом изготовл продукц/выполненн раб по сдельн расценке, определяем путём деления тарифной ставки на норму выраб – кол-во годной продукц, кот д.изготовить исполнитель в ед времени. Делится на: прямая сдельная (выплата з/п прямо пропорц кол-ву выработ продукц/вып раб), сдельно-премиальная (оплата труда не отлич-ся от прямой сдельной, но помимо з/п премия за колич/кач пок-ли работы), сдельно-прогрессивн (часть продукц/раб сверх установл норм оплачивают по повыш расценкам). Повременная - за определ кол-во проработ времени без прямой завис от кол-ва и кач-ва работ: простая повременная – учитыв-ся только отработ вр, повременно-премиальн – добавл-ся премия. Аккордная - сдельная, но за конечные результаты произв-ва. В осн примен-ся д/выплат з/п бригаде за определённ вид раб
виды исков(made by Demidov).
Виды коллизионных норм
Виды конного спорта.
Виды передачи предметов труда с предыдущей операции на последующую
Виды правонарушений.
виды проф уч-в рынка ЦБ и осн треб-я,предъяв-е к ним.
виды професион-й деят-ти и операций на рынке ЦБ.
виды рисков,связанные с ЦБ.
Виды рынков ЦБ.
виды соединений воздуховодов круглого сечения
виды соединений воздуховодов прямоугольного сечения
виды соединений деталей воздуховодов
Виды спора.
виды торговых аукционов, используемых на фондовых биржах, взаимоотнош-ия участников в ходе биржевых торгов.
Виды упряжи. Техника запряжки и седловки лошадей.
Виды учета.
Виды учета.
Виды Фин инстр.М-ды оцен эф-ти
Виды цен на акции.
виды членства и требования, предъявл-ые к членам фондовой биржи.
Виды юридической ответственности.
Владимирская тяжеловозная порода.
Власть в первобытном общкстве.
Власть и ее виды.
влияние контекста на ситуации межкультурного общения. Высокий и низкий контекст.
Влияние контекста на ситуации мк общения. Высокий и низкий контекст (Э. Холл)
Внешняя таблица стилей
Возникновение права. Признаки права отличающие его от социальных норм первобытного общества.
Вопрос 1
Вопрос 11 Софизмы и уловки в речи: общее понятие.Диверсия против оппонента
Вопрос 13 Психологическая сторона риторической аргументации
Вопрос 14 Понятие о топосе
Вопрос 16 композиционные формы речи
Вопрос 17
Вопрос 19 Общее понятие о риторическом жанре
Вопрос 2 Античный риторический канон
Вопрос 4 Тема и концепция речи
Вопрос 5 Портрет аудитории
Вопрос 6 Целевая установка
Вопрос 7 Тезис речи
Вопрос 8 Общее понятие о специфике аргументации
Вопрос 8 – Проблема правового регулирования международных отношений
Вопрос 9 Логическая сторона риторической аргументации
Вопрос 9 – Психолого-коммуникативный аспект речевого поведения личности.
Вопрос №1.1. Погребальный комплекс в Гизе. Структура и назначение.
Вопрос №10.1. Церковная музыка раннего средневековья.
Вопрос №11.1. Женские образы в творчестве Рафаэля.
Вопрос №12.1. Живопись Микеланджело.
Вопрос №13.1. Человек в живописи северного возрождения (Брейгель).
Вопрос №14.1. Жанр портрета в живописи. (Личность и индивидуальность в портрете. Типы портретов.)
Вопрос №15.1. Система аллегорий в натюрморте.
Вопрос №16.1. Русская классическая дворянская усадьба.
Вопрос №17.1. Кубизм и абстракционизм в живописи XX века.
Вопрос №18.1. Садово-парковое искусство. Национально исторические типы парков.
Вопрос №19.1. Голландское барокко.
Вопрос №2.1. Храмовый комплекс Древнего Египта.
Вопрос №20.1. Футуризм и сюрреализм в живописи XX века.
Вопрос №21.1. Импрессионизм в музыке и живописи.
Вопрос №22.1. Основные средства выразительности в кино.
Вопрос №23.1. Михаил Иванович Глинка (1804—1857) как родоначальник русской национальной музыкальной школы.).
Вопрос №24.1. Товарищество «Передвижников».
Вопрос №25.1. *** Основные явления в массовой музыкальной культуре XX века.
Вопрос №3.1. Древнегреческий театр.
Вопрос №4.1. Ордер.
Вопрос №5.1. Скульптура как вид искусства. Материалы скульптора. Виды скульптуры.
Вопрос №6.1. Организация внутреннего пространства русской избы.
Вопрос №7.1. Символика средневекового храма.
Вопрос №8.1. Символика православного храма и система росписей..
Вопрос №9.1. Икона.
Врем ст-ть денег
Выжеребка кобыл.
Выразительные средства телерадиожурналистики.
Высшее учебное заведение
Вычисление определителей любого порядка.
гос краткосрочн. Обязат-ва.
гос регулир-е рынка ЦБ. Гос регул-ие РЦБ
Гос-во и гражданское общество: их соотношение.
Гос.соц.страх-е.1.Система гос.соц.страх.2.Принципы.3.Фонды.4.Пенсионное обеспечение.
Государственная власть.
Государственная граница
Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
Государственное управление в области иностранных дел.
Государственное управление обороной.
Государственное управление образованием
Государственные внебюджетные фонды России: состав, функциональное назначение.
Государственные внебюджетные фонды России: состав, функциональное назначение.
Государственные и муниципальные финансы.
Государственные и муниципальные финансы.
Государственный и муниципальный долг. Формы долговых обязательств.
Государственный механизм: понятие признаки
Государство в политической системе общества
Государство и экономика: их соотношение.
Грузопереработка
Дайте определение анали-за финансового состояния предприятия. Приведите по-следовательность анализа финансового состояния. Оха-рактеризуйте основные прие-мы искажения финансовой информации.
Дайте определение поня-тию моделирование фактор-ных систем. Приведите типы факторных моделей и спосо-бы преобразования фактор-ных моделей.
Дайте определение поня-тиям ликвидности и платеже-способности предприятия. Охарактеризуйте методику оценки ликвидности баланса.
Дайте определение поня-тиям ликвидности и платеже-способности предприятия. Охарактеризуйте показатели, с помощью которых осущест-вляется анализ платежеспо-собности. Приведите методи-ку анализа типа финансового устойчивости и ее роли в оценки платежеспособности.
Дайте определение поняти-ям ликвидности и платежеспо-собности предприятия. Оха-рактеризуйте методику оценки ликвидности с помощью отно-сительных величин. Приведите факторы, влияющие на лик-видность предприятия.
Дайте определения поня-тиям производственный по-тенциал, резервы и факторы, влияющие на экономические показатели. Приведите клас-сификацию факторов и ре-зервов предприятия.
Дайте характеристику фак-торного анализа: содержание, типы, последовательность проведения факторного ана-лиза. Приведите примеры.
ДАТЧИКИ.назначение,принцип действия.ПОТЕНЦИОМЕТРИЧ.датчики перемещений(осн. схемы,принцип действия,характеристики)
дать определение понятиям, характеризующим территориальные аспекты там. рег-я
дать хар-ку , указать цели и задачи Центрального...
Дауысты дыбыстар.
Двойная запись, порядок отражения хоз операций на счетах. В результате кругооборота хоз ср-в происходит изм-е в составе имущ-ва предпр-я не менее чем в 2-х статьях ББ. Отражение дважды 1 и той же суммой хоз опер-и по Д одного сч и К др - двойная запись. Имеет большое контрольн знач т.к итог записей по Д всех счетов д.б = итогу по К. Простая - хоз оп-я отражается по 2 счетам (Д одного и К другого). Сложн - Д одного корреспондирует с К-ми неск счетов или наоборот. БУ отражает все хо оп-и в календарн последов-ти их советш-я – хронологич запись, выполняем в регистрационн журнале. Не проводится группировка оп-й по однор объектам учета. Д/получ-я итогов сведений по видам ср-в и их источн, все оп-и н.группировать по экономически однородн признакам – такая группировка произв методом 2-й записи – систематическая. Хронологич запись предшествует систематич: сначала оп-и хронологич запис в журнале, затем систематич на счетах.
Дееспособность римских граждан. Соотношение с правоспособностью.
Действие НПА во времени пространстве и по кругу лиц.
Декларирование. Порядок примен. и оформ т деклар
Денежная эмиссия, ее формы.
Денежная эмиссия, ее формы.
депозит и сберегат-е сертификаты банков.
детали крепления воздуховодов
Деятельность римских юристов.
Диалог культур, вторичная адаптация/социализация, и культурация.
Динамический HTML
Дифференциация культур по системе ценностных ориентаций, разработанная Флоренс Клакхон и Фредом Стродтбеком
Дифференцирование функций, заданных параметрически и в неявной форме
Договор дарения.
Договор купли-продажи.
Договор товарищества.
Документац, знач-е д/оформл-я хоз операций. Все хоз операции д.оформляться оправдательными док-тами, служащ первичными учетн док-тами, на основание кот ведется бухучет. Первичн учетн док-ты приним-ся к учету если составлены в надлежащ форме. Обязат реквизиты: наименован; дата составл-я; наименов-е орг-ции, от имени кот составлен док-т; содержание хоз операций; измерители в натуральн и ден выражении; наимен должностных лиц. Ответственн за совершенные хоз операции и правильность ее оформл-я; их личн подписи. Первичн док д.б составлен либо в момент свершения операции, либо непосредств после ее оконч-я. Внесение исправлений в кассов и банковск док-ты не допускается, в остальные вносится оговоренн исправл-е («исправленному верить», подпись). Первичн и сводные (журналы, ордера, etc) док-ты м.составляться на бумажн и машинн носителях. Первичн док-ты м.б изъяты только органами дознания, судами, etc в соотв с законодат-вом РФ. Орг-ции обяз хранить первичн учетн док-ты, сводн док-ты (регистры), бухотчетность не мен 5 лет.
Документация при транспортировке
Донская порода.
Единая государственная денежно-кредитная политика в РФ: цели, инструменты, методы. Основные направления на текущий год.
Единая государственная денежно-кредитная политика в РФ: цели, инструменты, методы. Основные направления на текущий год.
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ.ТЕРМИН «БИТ» В ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ И В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ.ФОРМУЛА КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ.
Жеребость кобыл.
Завещательный отказ в римском наследственном праве. Понятие, виды.
Заводской тренинг рысистого молодняка.
задачи
Задачи бухучета на соврем этапе развития эк Рос. Формирование полной и достоверн инф о деят-ти орг-ции и ее имущественн положение, необходим внешн и внутр пользователям. Обеспеч-е инф д/контроля за соблюд-ем законодат-ва РФ. Предотвращ-е отрицат результатов хоз деят-ти орг-ций и выявл-и внутрихоз резервов.
Задачи каждой части публичного выступления.
Задачи учета, требования, предъявляемые к учету.
Задачи учета, требования, предъявляемые к учету.
Запасы
Запрос-выборка и обработка результатов в MySQL
Значение в коневодстве линий, маточных семейств. Разведение по лилиям, кроссы линий.
Значение коневодства в народном хозяйстве.
Значение промеров, индексов телосложения и экстерьерных профилей при
Зонирование территории городов
Зоотехнический и ветеринарный контроль в конном спорте.
изготовление деталей и узлов из листовой стали
изготовление монтажных узлов узлов из термопластов
Измен-я в бал под влиянием хоз операций. Все хоз опер (первичн объекты БУ) оформл-ся документально, потом учитыв-ся на счетах БУ, а на основании учетных даных составл-ся баланс. Так ББ органически связан со счетами текущ учета. Каждая отражаем операция вносит опред изменения в ББ. Хоз операции по признаку их влияния на ББ: 1) Поступили деньги в кассу с р/с д/выплаты з/п в размере ххх уе: изменения происходят в активе ББ - 1 статья увелич, 2 уменьш на эту же сумму. Валюта ББ не измен, равенство сохран-ся А+Х1–Х2=П. 2) Часть прибыли присоединяется к фонду накопления: изменения в пассиве ББ: 1 статья в пассиве увелич, другая уменьш. Валюта ББ не мен, рав-во сохр-ся: А=П+Х3–Х4. 3) Поступили мат от поставщ: валюта увелич-ся , равенство сохран-ся А+Х1=П+Х3 статья в А ББ увелич, в П увелич на эту же ∑. 4) Выдана з/п из кассы: уменьш А, на эту же ∑ уменьш П. Валюта ББ уменьш, рав-во сохран-ся. АХ2=ПХ4
Импровизация, как особый род публичного выступления.
Инвентариз и переоценка ОС. Инвент проводится комиссией, в состав которой входят представ-ли бухг. Установл-е фактич наличия мат, ден ср-в отражает инвентаризац опись. Затем по данным инвент описи и счетных данных бухгалтерией предпр-я составл-ся сличительн ведомость, где выявл-ся результаты инвент: излишки или недостатки. Выявл излишки Д10, К25,26.(К25 если инв цехового имущ-ва, К26 - если центральной). При выявл-и излишков выявл-ся причины и виновники. Недостача Д84 К10. Затем выявляются причины и виновники недостачи. Недостача м.б: в пределах нормы – спис-ся в издержки произв-ва и отраж Д25,26 К84; сверх нормы естественн убыли - спис за счет виновн лиц Д73.2 расч с персоналом по возмещ-ю мат ущерба К84. Если ∑ небольш, то ее удержив из з/п виновного Д70 К73, через суд Д76 К73. Если виновник не установл, недостача спис за счет издержек пр-ва Д25, 26 К84. При недостаче в случае стих бедствий спис за счет прибыли предпр Д80 К84. Переоценка ОС: 1) дооценка Д01 К83 добав кап, 2) уценка Д83 К01. Методы: прям пересчет, исп-е индекса дефлятора.3
Инвенция: отбор фрагментов действительности, таксономия.
инвесторыфин-во-хоз-ые потребности и интересы,обусловливающие инвестирование средств,основы решений по инвестированию.
индивидуальные испытания систем вентиляции
Инициализация объектов
институциональные инвесторы. Инвестицион фонды.
Информационная инфраструктура. Применение компьютерных технологий в логистике
Информационно-процессный подход к коммуникациям.
Информационные системы и информационный поток
Ипподромный тренинг и испытания лошадей рысистых пород.
Исковая Давность
испытание систем отопления, приемка и сдача работ
История города
Источники международного частного права
Источники римского частного права.
источники фин инфо о фондовом рынке.
Исчисление з/п и порядок ее включ-я в себест-ть. Предпр-я ведут соотв первичн документацию, рассчитывают з/п, производят начисления и удержания, заносят результ в расчетн ведомость з/п. Оплату труда, включаем в себест-ть продукц (работ, усл), подраздел на: основная - выплач за отработ время: оплата по тарифн ставкам, сдельн расценкам, доплаты по сдельно- и повременно-премиальн системам, надбавки за вредные условия etc; дополнит – з/п и выплаты, кот выдаются за неотработ время, подлежащ оплате в соотв с законодат-вом о труде: доп и очередные отпуска, льготн часы подростков, вознагражд за выслугу лет etc.
Кабардинская порода.
Каналы коммуникации
Каналы распределения продукции
Каскадная таблица стилей
Категория залога в р.яз. Система залог. отнош.
Кафедра визуальной журналистики и дизайна периодических изданий
Квалификация коллизионной нормы, ее толкование и применение
Квотирование, лиценз-е, сертифи-я товаров
Класифик Цб.
класифик-ия эмиссий,особенности выпуска ЦБ отдельными категориями эмитентов.
Класс.реальн.инв
Классиф и оценка ОС. Классиф: типовая (госкомстат РФ): здания и сооруж; машины, оборуд; измерительн и регулирующ приборы; вычислит техника; трансп ср-ва; инструмент; хоз инвентарь и принадлежности; скот; многолетн насажд-я; внутрихоз дороги; кап влож в улучш-е земель, арендован объекты; земельн участки, etc. По отраслевому призн. По назнач-ю: производств, непроизводств. По принадлежности: на правах собств-ти, в упр-и и хоз ведении, в аренду. По степени исп-я: в эксплуатац; в запасе; в стадии достройки, реконстр, дооборуд; на консервации. Оценка ОС: по ППС: ст-ть ОС по счету + затр на трансп, монтаж, тамож сборы, etc; по ПВС: ст-ть воспроизв-ва ОС в данн условиях; по остат ст-ти – балансовая ст-ть: ППС – износ.
Классиф и учет затрат на производство – издержек произв-ва (затрат живого, овеществленн труда на изготовл-е продукц на продажу) за определенн период. Изд, относящ к выпущенн продукту, враж-ся в себест-ти продукц. По эк содержанию: эк эл-ты – первичн однородн вид затрат, кот на ур-не предпр-я невозможно разложить на составн части. ∑ затр по элементам опред размер этих затр, произведенн предпр-ем за отчетн период: мат затр, затр на оплату труда, отчисл-я на соц нужды, аморт, etc. Статьи расх (калькуляции) – определенн вид затр, образующ себест-ть отдельн видов и всей продукц в целом. ∑ затр по ст опр-ет размер затрат, образующ себест-ть. По отнош к технологич процессу: основные –составл основу технологич процесса (расх сырья, мат, etc); накладные – по обслуживанию произв-ва. 3 прям непосредств связ с произв-вом, косв носят общий д/произв-ва неск видов продукц хар-р. 4 переменн – величина кот измен в завис от V произв-ва => на ед продукции постоянны, постоянн – наоборот, смешан – содерж и постоянн, и переменн составл. По составу одноэлементн (мат затр, etc), комплексн (ОПР, ОХР, etc). По участию в производств процессе производств, непроизводств. По периодичности возникн текущ, единоврем (освоение нов продукц, резервирование затр, etc). 7 производительн, непроизводительн – понесенн в результ недостатков орг-ции произв-ва. Синтетич учет: завис от типа произв-ва, кол-ва видов вып продукц, etc. Группир: по видам произв-ва, местам возникн, объектам калькулир. Осн 20сч А, калькуляционн. ∑ его Д спис на Д43 готовая продукц. Также: 23сч вспомогат пр-во, А, калькул; 25; 26; 27 А, отчетно-распредилит; 28 брак в произв-ве, А, кальк.
Классиф счетов. Счет – способ эк группировки текущ отражения и контроля хоз ср-в предпр, источников их образов-я и хоз процессов. Делятся на 2 части: дебет, кредит. Активн отраж хоз ср-ва по их видам; пассивн отраж источники ср-в; активно-пас – смешан хар-р, примен д/учета таких операций, в результ кот возникает попеременно то дебеторск, то кредиторск задолж, их ф-ция – выявл-е результата. Балансов имеют остатки, отраж в балансе; внебалансов не имеют ни начальн, ни конечн остатка, каждый месяц открыв и закрыв другими счетами; забалансов – имущ, не принадлежащее орг, условные права (права по обеспеч-ю обязат-в и платежей), инф-я на контроле (бланки строгой отчетн, etc). По назнач-ю и структ: 1)Д/учета ср-в по источникам: основные: инвентарн А, Б д/учета имущ-ва и ден ср-в; фондовые П, Б – кап, фонды, резервы; расчетные А-П, Б. Регулирующие (вспомогат): дополнит увелич ∑ счета, контратн (аморт, etc) уменьш – А, П, Б. 2)Д/учета процессов и результ: калькуляционн А, Б производственн, непроизв (д/с, столовые, etc). Распределит: собирательно-распред А, ВБ; отчетно-распр А, П, Б. Сопостовляющ (результатн): операционно-результатн (экон/перерасх) А-П, ВБ; финансово-результ А-П, Б.
Классификация городов.
Классификация и систематизация затрат
Классификация основных средств. Оценка. Первичные документы
Классификация первичных документов в бух. Учете
Классификация ПО ПК.
Классификация ценных бумаг
клиринговые организации.
Кодификация Юстиниана: причины проведения, составные части, юридическая сила.
Коллизионный и материально-правовой методы регулирования
комерческие и сберегательные банки на рцб.
Коммуникативная среда и сферы коммуникации.
Коммуникативные источники, их основные характеристики.
Коммуникация и ее виды, основные единицы вербальной коммуникации: тексты, коммуникативные акты. Структура коммуникативного акта.
Коммуникация и культура
Конные игры.
Конный туризм.
Контроллинг в логистической системе
Контроль
Концепция креационизма и ее современные интерпретации.
Кредитное дело
крепления воздуховодов
Культура и повдение.
Культура и правила общения.
Культуры вины и стыда
Линейные операции над векторами. Свойства линейных операций.
Личная идентичность
Логистика закупок
Логистическая информационная система
Логистическая система
Логистическая система распределения
Логистическая стратегия, ее цели, логистический менеджмент
Логистический процесс на складе
Логистический сервис и конкурентоспособность предприятия
М-ды ан ассорт и стр-ры прод
М-ды ан.влиян ф-ров исп-я ОС на динам
М-ды ан.кач.прод
М-ды ан.реал.прод.М-ды ан.динам пр-ва
М-ды ан.рын среды
М-ды ан.сезон-ти и ритмич пр-ва
М-ды эа себест-ти пр-ной прод.Ан себест-ти ед-цы прод. У
М-ды эа себест-ти пр-ной прод.Ан-з затр.на руб.тов.прод.
М-ды эа себест-ти пр-ной прод.Ан.прям мат затр
М-ды эа себест-ти пр-ной прод.М-д групп-ки затр
Макрологистика и микрологистика
Массивы (Array)
Масти, отметины и приметы лошадей.
Материаловедение
материалы и оборудование для монтажа системы центрального отопления
Матрицы. Основные определения.
Матричный метод решения системы линейных алгебраических уравнений.
Межвидовые гибриды лошади с ослами, зебрами, куланами; их
Междисциплинарность в мкк
междисциплинарность в МКК
Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций и законодательство Российской Федерации об иностранных инвестициях
мероприятия, которые включает в себя наладка систем вентиляции
мероприятия, которые входят в состав пусконаладочных работ
Местные горские породы (новоалтайская, алтайская).
Местные лесные породы (вятская, якутская).
Местные степные породы (монгольская, казахская, башкирская).
Место и роль материально-правовых норм в регулировании
Метод MRP
Метод ТГП.
метод формирования резьбы на трубах
Методология ТГП
Методы аморт ОС. Линейный (единств исп-ся в налогов органах)– годовая ∑ начисл-я аморт опр-ся исходя из ППС и Na, начисл исходя из срока полезн исп-я. ∑аморт = ППС*Na/100%. Уменьшаемого остатка – годов ∑ опр-ся исходя из остат ст-ти объекта на НГ и Na, исчисл исходя из срока полезн использ-я и коэфф-та ускорения, устанавл в соотв с закон-вом РФ. Твердая ставка Na, чаще всего удвоенн по сравн с линейн. Кумулятивн – по ∑ чисел лет полезн исп-я: годов ∑аморт =ППС*рассчетн коэфф-т, в числителе кот – числа лет, оставш до конца службы в обратн порядке, в знемен – кумулятивн число лет (пример: срок службы 4 года, знамен = 1+2+3+4 =10, 1-й г:4/10, 2-й г:3/10, etc. Производственн основан на том, что аморт ряда объектов ОС – результат их эксплуатац, отрезки врем не имеют знач. Списание аморт – пропорционально V произведенн работ, усл etc.
методы анализа эмитента и оценки ЦБ при их выпуске.
методы гибки труб
Методы закупок, способы получения и оценки предложений от поставщиков
Методы оценки акций.
Методы оценки жеребцов по качеству потомства.
Методы разведения, применяемые в коневодстве.
методы управления, применяемые в таможенных органах.
Методы учета затр на пр-во и калькул себест – определение взаимосв способов отражения и контроля производств затрат д/исчисл фактич себест-ти продукц. Позаказный – исп-ся в индивид и мелкосерийн произв-ве, ремонтном, экспериментальн, etc вспомогат. Пр-ва исп механич сборку деталей, узлов, изделий в целом. Технологич процесс м/у цехами сильно взаимосвяз. Объект учета затр – отдельн заказ на изделие/серию. Прям затр относ непосредств на заказы, косв сначала обобщ по местам возникн-я, эк содерж-ю. Себест кажд заказа опр-ся после оконч раб по нему. Попроцессн прим в осн в добывающ отраслях пром-ти, энергетике. Краткий эк цикл, отсутств или min незаверш пр-во, огранич номенклатура. Объект учета затр = объект калк. Попередельн – в массов пр-ве с последоват перераб сырья в исходн продукт. Отдельн стадии технологич цикла с самостоят технологией и орг-ей пр-ва. Бесполуфабрикатн – контроль за движ-ем п/ф не запис на счета, осущ бухгалтерией в натур выраж-и; полуф. Нормативн- предпр-я машиностр, легк, пищев пром-ти с массов и крупносерийн произв-вом. По кажд изделию составл-ся предварит куалькул-я нормативн себест-ти изд. Ведется опреативн учет изменений норм, учитыв-ся отклон-е от нормы расх. Затем систематизир-ся фактич затр по объектам учета затр и фактич ст-ть отдельн изделий исчисл путем суммирования нормативн ст-ти по кажд статье и ∑ отклон и изменений. Отклон от норм: положит, отрицат, условн. В РФ мало применим из-за част смен норм.
Методы учета калькулирования производственных затрат
Механизм государства.
Механические испытания
Механический смысл 1-й и 2-й производной
Микропроцессор ПК. Сопроцессор
милиция
Мимика, жесты, телодвижения как показатель внутреннего состояния
Минор.
Мкк как новая дисциплина
мкк как новая дисциплина
Многоуровневая сетевая модель
Модели коммуникационных процессов.
Модели японской культуры (интерпретация Р. Бенедикт)
Модифицирующие запросы MySQL
молочная продуктивность лошадей и факторы на неё влияющие.
монтаж системы центрального отопления
Морфемный способ словообразования и его разновидности.
Мясная продуктивность лошадей и факторы на неё влияющие.
НАГРУЗКИ
Направления реформирования отрасли ЖКХ.
Наследование по завещанию.
Наследование по закону.
Национальная языковая картина мира
Национально-культурная специфика речевого поведения.
Невербальная коммуникация.
Необходимое и достаточные признаки существования экстремума
Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции
Неосознанный характер процесса коммуникации
Непрерывные функции, их св-ва. Св-ва функций, непрерывных на отрезке.
Непродуктивные модели беседы.
Нераспределенная прибыль представляет собой сумму чистой прибыли, не распределенной в виде дивидендов между акционерами и собственниками организации. В момент возникновения вся чистая прибыль за отчетный период может быть определена как нераспределенная, но готовая к распределению по правилам, которые устанавливают акционеры или учредители.
Норма права:понятие и признаки.
Нормативные документы по учету денежных,расчетных и кредитных операций, общие принципы организации расчетных операций.
облигац-е займы субъектов федерации и муниципалитетов.
Оборотн ведомость. При проверке и обобщ-и учетн данных примен-ся различн способы, наиб распостр – оборотн и сальдов ведомости – таблицы, отдельно составляем по данным синтетич и аналитич учета. (№счета – нач ост: Д/К – обороты: Д/К – конечн ост Д/К + итог по кажд столбцу). В 1-ю графу запис наименов-е всех синт счетов предпр-я. Все 3 колонки д.иметь равные итоги по Д и К. Из рав-ва актива и пассива ББ вытекает рав-во итогов на нач и кон периода. Рав-во оборотов вытек из правила двойн записи. Аналитич обор вед – д/всех счетов 1 группы: количественно-суммовые – если учет в ден и натуральн измерителах, контокоррентн если только в ден выраж-и.
Обработка ошибок запросов
Обработка строк
Общ хар-ка акций.
общ хар-ка и виды гос цен бумаг.
Общая и частная риторика. Подразделения риторики.
Общая характер-ка облигаций.
Общая характеристика научных подходов к пониманию права.
Общество и речевая агрессия.
Общие сведенья о ЛВС
Объекты и методы бух.учета
Объекты правовых отношений: понятие, виды.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕЛИКТОВ
Обязательства из деликтов.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ КВАЗИ-КОТРАКТОВ
Обязательства из квазидоговоров.
огрунтовка поверхностей воздуховодов
Однородная система линейных алгебраических уравнений.
Опека и попечительство.
Операторы языка Java Script
Операции коммерческих банков.
Операции над матрицами.
Операции с ключами и значениями массива
Описать двоичные данные (привести пример использования двоичных данных)
Описать объекты языка РНР
Описать строковый тип (привести пример использования двоичных данных)
Описать тип «целые числа» (привести пример использования двоичных данных)
Описать тип «число с плавающей точкой» (привести пример использования двоичных данных)
Определение возраста лошадей.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПАКЕТА ПРОГРАММ И СЕТЕВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
определение кода товара
Определение коммуникации, общения. Соотношение этих понятий
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Определение страны происхождения товара.
Определения
Определители.
Опцион "Call"
Опцион "Put"
Ораторская речь – монолог особого типа.
Орган государсва: понятие признаки виды.
Организационная и корпоративная культура.
Организационная структура исполнительного органа власти.
Организационные формы осуществления функции гос-ва.
Организация воспроизводства лошадей при табунном содержании.
Организация использования лошадей на работах.
Организация нагула и откорма лошадей.
Организация рациональных материальных потоков и их оптимизация
Организация страх.дела.1.Учреждение и лицензирование страх.компаний.2Виды страх.компаний.3.Рекламная деят-ть страх-ка 4.Тарифная политика страх-ка 5.Актуарные расчеты и их роль в деле 6.Пок-ли развития страх.дела.
Орловская рысистая порода.
осн иреб-ия к сделкам по ЦБ и правила их совершения. со¬вершения
Основания освобождения от юридической ответственности.
Основные аспекты и цели коммуникации
Основные внутренние и внешние функции рос гос-ва.
Основные возможности PHP
основные зоотехнические мероприятия в табунном коневодстве.
Основные компоненты культуры
основные компоненты культуры
Основные определения понятия «культура»
основные определения понятия «культура»
Основные правила дифференцирования.
Основные принципы бонитировки племенных лошадей.
Основные способы получения и оценки предложений от потенциальных поставщиков
Основные теоремы о пределах.
Основные теории происхождения государства.
Основные цели реформирования ЖКХ.
Основные черты организации первобытного строя.
Основные этапы и закономерности антропогенеза
основы деятельности независимых регистраторов.
основы информац-й инфраст-ы рцб.
основы регулятивной инфраструк-ры фондового рынка.
Основы формирования уровня ссудного процента.
Особенности возникновения госва у различных народов.
Особенности и проблемы современного города.
особенности монтажа систем воздушного отопления
особенности монтажа систем панельного отопления
Особенности подготовки и проведения делового совещания.
Особенности подготовки и проведения телефонных деловых переговоров.
Особенности предприятий ЖКХ.
Особенности процесса восприятия информации. Процесс атрибуции
Особенности процесса восприятия информации. Процесс атрибуции.
Особенности процесса управления городским хозяйством.
Особенности содержания, кормления и тренировки спортивных лошадей.
Особливості та типи класифікації локальних обчислювальних мереж.
Отбор и подбор в коневодстве.
Отношение ко времени: монохронные и полихронные культуры
Охарактеризуйте взаимо-связь финансового и эконо-мического анализа. Приведи-те определение финансового анализа, предмет, охаракте-ризуйте цели и принципы финансового анализа.
Охарактеризуйте ком-плексный подход в разработ-ке систем экономического анализа: особенности сис-темного подхода и характери-стика этапов в процессе раз-работки таких систем.
Охарактеризуйте методику оценки финансового риска и эффекта об использования заемных ресурсов. Как влияет на средневзвешенную стои-мость капитала цена заемного капитала.
Охарактеризуйте методы анализа основного капитала.
очистка поверхностей воздуховодов
паевые инвестиц фонды.
Параметры измерения культур Г. Хофштеде
параметры измерения культур Г.Хофштеде
Пассив - правая сторона ББ, в кот указ в суммовом выраж-и данные о кап и обязат-вах орг-ации. Имущ-во по источ¬ни¬кам образо¬в-я и наз¬на¬ч-я. Показаны источники собств, заемн ср-в. Валюта (итог) актива баланса = валюте пассива баланса. Состоит из: 1) Кап и резервы: ук (в соотв с учредит док-тами); собств акции, выкупл у акционеров (вычитаются из ук); добавочн кап (эмиссия); резервн кап (сумма резервн etc аналогичн фондов, создаваем в соотв с законодат-вом/учредит док-ми); нераспр приб (непокрыт убыток) 2) Долгоср обязат-ва: займы и кредиты (непогаш более чем через 12 мес); отложенн налогов обяз-ва (нал на приб); прочие долгоср обяз-ва 3) Краткоср обяз-ва: займы и кред; кредиторск задолж: поставщ и подрядчики, персонал, гос внебюдж фонды (соц, мед страх, пенс обеспеч), по нал и сборам; задолж-ть перед учредителями по выплате дох (див, %); дох будущ периодов (дох текущ периода, относящ к будущему); резервы предстоящ расх; прочие кр об-ва.
Первичные документы по учету расчетных операций
Первичный рынок ценных бумаг. Процедуры эмиссии и её этапы
Первый замечательный предел.
Переменные и массивы
Перестрах-е.1.Понятие и осн.категории. 2.Пропорцион.3.Непропорц.4.Формы договоров.
Перечислите основные за-дачи экономического анали-за. Охарактеризуйте роль экономического анализа в управлении предприятием. Приведите примеры
перечислите основные принципы управления в там. деле.
Перечислите т. сборы. система тамож префиренций
Перечислить псевдо типы
Перечислить скалярные типы данных
Перечислить смешанные и специальные типы данных
Период классической логистики (три подхода)
Периоды развития логистики
Персонификация информации на радио и телевидении.
План счетов БУ - систематизиров перечень счетов, кот отражает эк группировку инф о хоз и фин деят-ти предпр. В настоящ вр на всех предпр - единый план счетов бухучот 1 нояб 1991 г с измен и дополн. Д/банков и бюджетн орг-й - свой план сч. Состоит из 9 разделов, где располож балансовые счета и отдельный раздел забаланс счетов. В основу группировки полож эк особенности учитываем ср-в и ресурсов, хар-р их участия в кругообороте кап, особенности хоз процессов. Идут в определенн последов-ти: сначала счета имущ-ва и обязат-в, затем по учету источников и процессов. Разделы: ОС и другие долгоср влож-я. Производственн запасы. Запасы и затраты на пр-во. Готовая продукц, товары к реализац. Ден ср-ва. Расчеты. Фин результаты и исп-е приб. Кап и резервы. Кредиты и финансир-е. + забалансов счета. Некот счета подразд на субсчета, орг-ции вправе уточнять их содерж-е. вводить свои, дополнять/исключ.
Планирование
Подберите примеры из текстов для иллюстрации основных типов слоговых
подготовительные работы перед монтажом системы
Подзаконные нормативные акты: понячтие виды.
Подзаконный правовой акт.
Показатели, характеризующие эффективность логистич. процесса на складе
Полемические приемы.
Политеческий режим: понятие виды. Полит режим рф.
Половая зрелость и случной возраст лошадей.
Получение части массива
Понятие межкультурной коммуникации. Объект, предмет и методы
Понятие "межкультурная коммуникация".Межкультурная коммуникация как
Понятие города.
Понятие городского хозяйства.
Понятие действительного числа. Абсолютная величина действительного числа.
Понятие ЖКХ. Особенности отрасли ЖКХ.
Понятие значение общая хар-ка различных подходов к типологии права и гос-ва
Понятие и виды владения.
Понятие и виды исков.
Понятие и классификация функции гос-ва.
Понятие и механизм опциона
Понятие и назначение документов в бух.учете
Понятие и основные признаки права.
Понятие и оценка ГП, нормативные документы учета,первичные документы
Понятие и признаки государства, отличающие его органов власти первобыт общества
Понятие и признаки государства.
Понятие и признаки и виды социальных норм. Соц и технич нормы.
Понятие и признаки правового гос-ва.
Понятие и соотношение правопорядка и общественного порядка.
Понятие и сущность биржевой торговли
понятие и функции депозитарно-клиринговой и регистраторской инфраструктуры на рцб.
Понятие и цели регулирования рынка ценных бумаг
ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ В БЫТУ,ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ И ТЕХНИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ. ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ.
Понятие коммуникации.
Понятие коммуникации. Кафедра теории коммуникаций
Понятие культуры. Функциональная общность культур, культурная специфика, культурная дистанция, конфликт культур, культурный шок.
Понятие логистики. Цели, задачи, объект и предмет логистики
Понятие международного частного права
Понятие о бухгалтерском балансе.
Понятие о бухгалтерском балансе.
Понятие о корреспонденции счетов и двойной записи в бух. Учете
Понятие о хоз.средствах и их отражение в бухучете.
Понятие о хозяйственном учете.
Понятие о хозяйственном учете.
Понятие обратной матрицы и алгоритм её вычисления.
Понятие основных средств. Нормативные документы и задачи учета.
Понятие последовательности. Сходимость последовательности. Число e.
Понятие предела функции.
Понятие римского частного права.
Понятие рынка ценных бумаг
Понятие сделок, контрактов, пактов по римскому праву. Их виды
Понятие структура и принципы гражданского общества.
понятие управления и сущность там. системы.
Понятие формы гос-ва. Соотношение типа и формы гос-ва.
Понятие функции. Основные элементарные функции и их графики.
Понятие ЦБ и ее фундамент-е св-ва.в
Понятие «коммуникации», модель Шеннона. Понятие вербальной и невербальной коммуникации
Понятие «культурная идентичность».
Понятие «субкультура» и «массовая культура
понятие «субкультура» и «массовая культура»
Понятие, признаки, основания юридической ответственности.
Понятие, принципы и формы т контроля
Понятие, цели, принципы и виды таможенной политики
Понятие.Назначение учета затрат,нормативные документы.задачи и принципы учета
Понятия общетеоретического экономического и конкретно-экономического анализа.Классификация анализа.
ПОНЯТИЯ «СВОЙ» И «ЧУЖОЙ».
понятия,функции и организационные основы деятельности биржи.
Пороки и недостатки экстерьера лошадей.
Порядок ведения кассовых операций
Порядок кредитов и займов. Виды и порядок учета
Порядок оформления документов и организация документооборота. Виды и назначение проверок правильности оформления документов. Исправ-ление ошибок.
Порядок принятия наследства и последствия принятие наследства.
Порядок учета доходов и расходов будущих периодов
Порядок формирования и исследования нефтегазовых доходов Федерального бюджета.
Порядок формирования и исследования нефтегазовых доходов Федерального бюджета.
Порядок формирования фин. Результата по итогам месяца.Реформация баланса по итогам года.
Посредники и посреднические фирмы
Постфигуративная, конфигуративная и префигуративная культуры
Правила использования жеребых и подсосных кобыл на работах.
Правила поведения в конфликтных ситуациях в условиях деловых переговоров.
Правила проведения конноспортивных соревнований.
Правила транспортировки спортивных лошадей.
Правило Крамера.
Правило Лопиталя раскрытия неопределённостей
Правов обесп Инв.д-ти
Правовое отношение: понятие и признаки.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Правовые системы (семьи) современности.
Правовые формы осуществления функции гос-ва.
Правонарушение: понятие, признаки.
Правоспособность римских граждан. Ограничение и утрата правоспособности.
превичн и вторичн рынки ЦБ.Частное и публичн предлож-е.
Пределы применения и действия коллизионных норм
Предмет и метод бухучета.
Предмет и метод бухучета.
Предмет и метод бухучета. Бухучет - сист непрерывн сплошного и взаимосвяз наблюд-я и контроля за хоз деят предпр. Строго документированный учет. Ни одна запись не произв-ся без точного оформл-я док-та. Не допускает выборочности ни во времени, ни в произв-ве. БУ на предпр-ях сферы мат произв-ва отражает состояние и исп-е ср-в предпр-я в процессе произв-ва. В орг и учрежд-ях непроизводств сферы - наличие и расх ср-в при выполнении их функций. Т.о. предмет - состояние и использов-е ср-в предпр-я в процессе воспроизв-ва. Метод БУ - совокупность способов и приемов, позволяющих получить всестороннюю хар-ку хоз деят-ти предпр-я. Обусловлен предметом учета, основн задачами, стоящ перед ним, и предъявляем к учету требов-ми. Представляет собой сплошное документально обоснованное отраж-е объектов БУ и эк обобщ-е их в ден оценке по качественно однородн, внутренне связанн признакам д/получ-я результатов хоз деят-ти предпр-я. Способы первичн наблюд-я за объектами учета (документация - письменн свидет-во о совершенной хоз операции, придает юр силу данным БУ; инвентаризация - проверка наличия и сохранности имущ-ва); способы стоимостного измерения объектов учета (оценка – денежн оценка имущ-ва предпр и источников ее образов-я; калькуляция – расчет себест-ти); способы текущ группировки данных об объектах учета (система счетов – д/обобщенн группировки и текущ учета всех хоз операций; двойная запись - ∑ операций запис в 2 счетах, кот соотв 2-м статьям бал); способы итогового обобщения данных учета (баланс- обобщение и группировка в ден оценке всех видов имущ-ва предпр-я и источников их образов-я в конце отчетн периода; отчетность - характеризует фин деят-ть предпр-я). Составление отчетности - завершающий этап ведения бух. учета.
ПРедмет исследования научной дисциплины
Предмет международного частного права
Предмет ТГП, ее понятийный аппарат и структура
Предмет ТГП.
Предпосылки возникновения ИМ
Предпосылки возникновения правоотношений.
Преимущества и недостатки скриптовых языков
Преимущества и отрицательные факторы агломерации.
Преимущества концентрации производства и населения в городах
Преобразование в двоичные данные
Преобразование в массив
Преобразование в объект
Преобразование в объект
Преобразование в ресурс
Преобразование в строковый тип
Преобразование в строку
Преобразование в тип Boolean (двоичные данные)
Преобразование в тип Integer (целые числа)
Преобразование в число с плавающей точкой
Преобразование вещественного типа
Преобразование строк в числа.
Преобразование типа Integer
Приведение типов
Приведите классификацию капитала по источникам и формам привлечения и клас-сификацию методов анализа капитала предприятия.
Приведите классификацию основного капитала предпри-ятия и методов анализа акти-вов предприятия.
Приведите методику ком-плексной оценки резервов производства.
Приведите методику расче-та чистых активов предпри-ятия. Охарактеризуйте взаи-мосвязь показателей собст-венного капитала и чистых активов предприятия.
Приведите определение понятия капитала, характери-стику структуры капитала и методов детального анализа структуры капитала. Какими способами определяется стоимость капитала предпри-ятия?
Приведите расчеты эффек-тивности использования ак-тивов, производительности и оборачиваемости активов.
Приведите систему анали-за капитала с помощью отно-сительных величин и харак-теристику факторов, влияю-щих на финансовую устойчи-вость предприятия
Приведите систему показа-телей комплексного внутри-хозяйственного экономиче-ского анализа. Охарактери-зуйте значения отдельных показателей различных уров-ней системы анализа.
Приведите типы фактор-ных моделей. Охарактеризуй-те способы измерения влия-ния факторов в детерминиро-ванном анализе. Приведите алгоритм измерения влияния факторов способом относи-тельных разниц для различ-ных факторных моделей. Приведите пример.
Приведите типы факторных моделей. Охарактеризуйте способы измерения влияния факторов в детерминирован-ном анализе. Приведите алго-ритм измерения влияния фак-торов способом цепных под-ставок для различных фактор-ных моделей. Приведите при-меры.
Приведите типы факторных моделей. Охарактеризуйте способы измерения влияния факторов в детерминирован-ном анализе. Приведите алго-ритм имерения влияния фак-торов способом абсолютных разниц для различных фактор-ных моделей. Приведите при-меры
Прикладной аспект межкультурной коммуникации.
Применение права как особая форма его реализации. Основные стадии процесса применения норм права.
Пример 1. При учреждении акционерного общества акционер приобрел 50 акций номинальной стоимостью 10 руб. Общая сумма задолженности покупателя за акции составила 500 руб. (10 руб. • 50 шт.).
Пример 2. Задолженность акционера по оплате акций при второй эмиссии составляет 120 руб. (10 шт. • 12 руб.). Номинальная стоимость акции – 10 руб.
Пример 3. Номинальная стоимость акции, приобретенной акционером, составляет 200 руб. Акционерное общество приняло решение о приобретении акции за 100 руб.
Пример 4. В результате внесения изменений в устав акционерного общества были ограничены в своих правах владельцы некоторых типов акций. По требованию акционеров общество выкупило у них 500 акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 руб., рыночная цена, по которой они выкупаются, – 120 руб.
Принципы организации и функционирования гос механизма рф
Принципы построения ЛВС
Принципы права: понятие классификация.
Принципы юридической ответственности.
Приобретение и утрата владения.
Приоритетные национальные проекты: состав, содержание, назначение, финансирование в текущем финансовом периоде.
Приоритетные национальные проекты: состав, содержание, назначение, финансирование в текущем финансовом периоде.
Природа и коммуникативные особенности телерадиожурналистики. (Кафедра радио и телевидения)
причины и знач-е выпусков облигаций федер-го займа.
Причины и сущность реформы ЖКХ
Проблема понимания
Проблемы прогнозирования в логистике. Характеристика основных методов в разработке прогнозов в логистике.
Программа реформир бухуч в соотв с междунар стандартами финотчетн. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 06.03.98 г. № 283. Цель - приведение нац системы БУ в соотв-е с требов рын эк-ки и междунар стандартами финотчетн (МСФО). Задачи: сформировать систему стандартов учета и отчетн, обеспечивающ полезной инф-ей пользователей, в 1-ю очередь инвесторов; обеспечить увязку реформы БУ в Рос с осн тенденциями гармонизации стандартов на междунар уровне; оказать методич помощь орг-ям в понимании и внедрении реформир модели БУ. Реформа провед по осн направл-ям: совершенствование нормативн правового регулир; формир-е нормативн базы (стандарты); методич обеспеч-е (инструкции, методич указания, комментарии); кадровое обеспеч-е (формир-е бухгалт профессии, подготовка и повыш-е квалиф спец-ов БУ); междунар сотрудничество (вступл-е и активн работа в междунар орг (Комитет по междунар стандартам финотч); взаимод-е с нац орг-ми, ответств за разраб стандартов БУ и регулирование соответств деят-ти).
Производная обратной функции и производная сложной функции.
Производная. Механический и геометрический смысл производной.
производные ЦБ
Производственная логистика
Происхождение и эволюция лошадей.
Пространственный аспект теории экономики города.
Простые массивы и списки в PHP
Простые многомерные массивы
Протокол HTTP
Процесс кодирования — декодирования информации
Прямые тактики речевого воздействия.
Псевдотип Mixed (смешанный) и Callback (обратный вызов)
Психологические, социологические и лингвистические направления
пусконаладочные работы систем вентиляции
пусконаладочные работы систем кондиционирования воздуха
Работа с бинарными данными
Разделение властей как принцип правового гос-ва.
Ранг матрицы. Элементарные преобразования.
Ранняя диагностика жеребости кобыл и её значение.
Раскройте экономическую сущность термина «анализ». Что является предметом экономического анализа. Приведите примеры.
Распределительная логистика
Расходы регион.бюджетов.
Расчет з/пл сдельно,повременно, расчет доплат
Расчет и учет удержаний из з/п
Реальн.инв-е
Региональные бюджеты зарубежных гос-в.
Регулирование ввоза товаров
резка труб, способы, оборудование
Реклама в системе массовых коммуникаций: определение, типология, функции, специфика. (Кафедра связей c общественностью)
Реформирование системы финансирования ЖКХ оплаты жилья и коммунальных услуг.
Рецепция римского права: понятие, причины, этапы.
Речевая агрессия и национально-культурная специфика.
Решение систем линейных алгебраических ур-ий методом Гаусса.
Риторика в Др. Греции: этапы развития, виднейшие представители.
Риторика средних веков и нового времени.
Родственное спаривание, условия и практика его применения в
Роль марж.ан
роль облиг-й в макрозк инвестиц-ом процессе.
Роль РЦБ в микро- и макроэк-ке. .
Роль тревожности и неопределенности в процессе мкк. Способы их понижения
роль тревожности и неопределенности в процессе МКК. Способы их понижения
Российский стиль ведения деловых переговоров.
Русская рысистая порода.
Русская тяжеловозная порода.
Рынок ценных бумаг Великобритании.
Рынок ценных бумаг Германии.
Рынок ценных бумаг США.
Рынок ценных бумаг Японии.
саморегулир-е организ-ии.
Сбалансированность бюджета: дефицит (профицит), источники покрытия дефицита.
сборка укрупненных монтажных узлов и блоков
Светская беседа и ее этапы.
Свойства определителей.
Семиотический подход к коммуникациям.
Сетевое планирование
Символический характер коммуникации
Символический характер коммуникации
Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации
Синтетич и аналитич учет. Синт счета - д/обобщенн группировки имущ-ва предпр-я. Учет только в стоимостн измерителях (ОС, мат-лы, немат активы, касса, р/с, расчеты с подотч лицами, поставщ и подрядч, персоналом по оплате труда). Аналитич – д/детализир группировки имущ-ва предпр-я. Открыв-ся в развитии синтетич счетов. Учет - в натуральн и стоимостн выраж-и, по отдельн счетам - в количественно-суммовом (Расчеты с персоналом по оплате труда открыв аналитич счета: счет Иванов, Петров, etc). М/у ан и синт счетами сущ связь: Начальн/конечн остаток синт сч = ∑ нач/кон остатков ан сч. Обороты по дебету/кр синт сч = ∑ оборотов по дебету/кр ан счетов. Запись операций по синт счету и ан счетам ведется в одну и ту же сторону.
Синтетический и аналитический учет затрат
Синтетический и аналитический учет МПЗ
Система поставок «точно в срок»: принципиальная схема, сравнительная характеристика с традиционным снабжением
Системы линейных алгебраических уравнений. Основные определения. Матричная форма записи.
Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения.
Скалярные и векторные величины. Основные определения.
Склады, терминалы, логистические и распределительные центры
Скрещивания в коневодстве.
Слияние массивов
Слово и изображение на газетной полосе: формы взаимодействия
Советская тяжеловозная порода.
Современные банковские услуги.
Современные проблемы коллизионного права
Современные эквиды и их биологические особенности.
Современный деловой этикет и профессиональная этика.
Содержание баланса и его структура.
Содержание баланса и его структура.
Содержание переговоров.
Соединение с сервером MySQL
Создание русской периодической печати в XVIII в.
Создание списка – диапазона чисел
Соотношение и взаимосвязь гос-ва и права.
Соотношение норм права и морали.
Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
Сортировка массивов
Состав затрат, формирующих себест-ть продукц устанавл-ся Правит-вом РФ. Принципы формир-я определены в “Полож-и о составе затрат по произв-ву и реализации продукц (раб, усл), включаем в себест продукц (раб, усл) и о порядке формир-я фин результатов, учитываем при налогообл-и приб”, утвержд постановл-ем Пр-ва №5/52, Законом РФ “О нал на приб предпр и орг”. Затр, включаем в себест: непосредств связанн с произв-вом продукц, включая мат затраты, расх на опл труда; связ с исп-ем природн сырья; на подготовку и освоение произв-ва; некапитального хар-ра, связанн с улучшением кач-ва, надежности и долговечности продукц; связанн с рационализаторством и изобретат-вом: расх по изготовл-ю образцов, моделей, выплата авторск вознагражд, затраты по орг-ции выставок, конкурсов etc; по обслуж-ю процесса произв-ва (обслуж-е машин и оборуд-я); по обеспеч-ю нормальн условий труда и безопасности раб; связ с содерж-ем и эксплуатацией очистных сооружений; связ с управл-ем произв-вом (в пределах норм); по набору раб силы, подготовке и переподгот кадров; отчисл-я в фонды соц и мед страх, пенсионн фонд, в фонд занятости; оплата усл по осущ-ю расчетн операций: % за кредит, оплата усл банка; по транспортир раб к месту работы и обратно; аморт ОС и немат активов; по гарантийн обслуж и ремонту продукц; по сбыту продукц: упаковка, хранение, погрузо-разгрузочн раб, реклама; уплата нал; непроизводств затр: потери от брака, простои, порчи мат ценн, их недостача в пределах норм естественн убыли если виновник не найден; прочие затр.
Состав и назначение основных модулей MS-DOS
Состав и структура доходов федерального бюджета.
Состав логистических издержек
Состав прямых и косвенных расходов.Порядок распределения косвенных расходов.
Состав, направления расходов государственного бюджета.
Социально-коммуникативные технологии: сущность и основные характеристики.
Социальное назначение государства.
социальные нормы.
Спец.фонды в зарубеж.странах.
Специальные постройки, сооружения и оборудование коневодческих ферм с табунным содержанием лошадей.
Специальный тип Null (пустой тип)
Специальный тип Resource (ресурсы)
Специфика переговорного процесса с представителями англоязычных стран
Специфика переговорного процесса с представителями европейских стран
Специфика переговрного процесса с представителями восточных стран (Китай,
Специфическое и уникальное значение биржи
Специфическое и уникальное значение биржи
Способы и объём толкования правовых норм.
Способы мечения лошадей.
Способы обработки информации в ТЭА.
Способы случки лошадей.
Сравнение бесконечно малых функций.
Сравнение массивов
Сроки и техника отьема жеребят от кобыл.
Ссудный процент и его роль.
стадии законотворчества.
Становление антропологии как самостоятельной науки.
Стати экстерьера лошади.
Стереотип: определение, виды, функции
стереотип: определение, виды, функции
Стиль, принципы и законы газетного оформления
Страховой рынок. 1.Общая х-ка и структура.2.Страх.маркетинг. 3.Страх.посредники.4.Страх-е грузов.
Строковые операторы
Структура А и П счетов. Активные отражают состояние ср-в предпр по их видам и открыв-ся на осн статей актива баланса. Пассивные отражают источники хоз ср-в, открыв-ся на осн статей пассива бал. Активно-пассивн сочетают признаки А и П, примен д/учета таких операций, 1) в результате кот возникает попеременно то дебиторск, то кредиторск задолж-ть; 2) назначение счета заключается в сопоставл-и дебетов и кредитов оборота и выявл-и фин результатов (результатн, или сопоставляющ, счета). При составл-и баланса дебитов остатки А-П сч отраж-ся в активе, кредитов – в пассиве (т.е не сальдируются). Данные на сченах на нач и конец периода – начальн и конечн сальдо. Обороты - ∑ остатков на счетах: дебитовые, кредитовые. В конце записей рассчитыв-ся нов сальдо. А: конечн остаток = начальн Д остаток + Д оборот – К оборот. Д >= К => А сч м.иметь только дебитов сальдо либо вообще не иметь его (нулевое сальдо). При отсутств остатка ставится прочерк. Аналогично П. А-П: Д: дебит задолж, увелич-е Д задолж/уменьш-е К задолж,оборот по Д, Д задолж. К: наоборот.
Структура гос механизма рф
Структура жилищно-эксплуатационной организации.
Структура коммуникативного акта
Структура мировых финансов.
Структура мировых финансов.
Структура нормы права
Структура речи и ее цель должны быть понятны и слушателям тоже. Общая речь членится на 5 частей (45 минут на 5).
структура там. органов.
Структура, содерж-е и назнач-е баланса ББ – форма №1, метод коллич отражения и качественн хар-ки совокупн-ти ср-в предпр-я на определенн момент в един денежн оценке в 2-х разрезах: по составу и функциональн принадлежности (актив) и по источникам образования и целев назнач-ю (пассив). Горизонт, вертик формы. По V регулир статей: брутто включает регулирующие статьи - суммы по которым при определ-и фактич себест-ти вычитаются из суммы других статей (Например, ранее д/расчета остат ст-ти ОС из статьи актива баланса “ОС” вычитали статью пассива баланса “Износ ОС”). Бал нетто - из которого исключены регулир статьи (очистка бал), как правило составляется при анализе фин состояния предпр-я. По времени составл-я: вступительный отраж в активе состав имущ-ва на момент образования, в пассиве источники образ. Текущий составл-ся периодически в теч существования пр-я. В завис от периода: квартальн, полугодовой, за 9 мес. Составл-ся: нарастающ итогом, провизорный (предварит) – составл-ся заранее на кон отчетн года с учетом ожидаем изменений о составе имущ-ва орг, д/анализа и оценки фин состояния предпр-я, кот м.сложиться на кон года; заключительн составл в конце фин года. При преобразовании орг-ции – разделительный (при раздел-и на неск орг-ций), санируемый (отдельн статьи м.б подвергнуты ученке, не приняты в расчет). По объекту отраж-я самостоят, внутренний (ББ подразделения пр-я).
Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и содержание.
Субъекты правоотношений: понятие, виды.
Сушность внебюдж. фондов и методы их создания .
Сущность госудаства
Сущность деловой беседы: принципы ведения, этапы, методика выхода из нее.
Сущность и социальное назначение права.
сущность и формы таможенного контроля
Сущность культурных ценностей и их место в межкультурной коммуникации.
Сущность террит.финансов, их состав.
Сущность этноцентризма и его роль в МКК
Сферы бытования речевой агрессии.
таможенная пошлина
Таможенная статистика
таможенное оформление
Таможенное оформление
Таможенное регулирование(особ.перем,т.реж,..)
Таможенные платежи. Взимание НДС и акциза
таможенный брокер.
таможенный перевозчик
Тара и пакетирование
ТГП в системе юридических наук
ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тематическая и композиционно-графическая модели газеты
Тенденции развития городов.
Теорема Кронекера-Капелли.
Теорема Лагранжа и теорема Коши
Теории происхождения государства
Теория деятельности как методологическая основа теории коммуникации.
Теория и практика выведения новых пород лошадей.
Теория отсылок в международном частном праве
Тепловое излучение тела человека, его спектр.
Терская порода.
техника бонитировки племенных лошадей.
Техника идентификации лошадей.
Технология выращивания жеребят при конюшешю-пастбищном
Технология заездки молодняка лошадей верховых пород.
Технология заездки рысистого молодняка.
технология изготовления воздуховодов из унифицированных деталей
Технология отъема и обтяжки молодняка при табунном содержании.
Технология производства кумыса.
Технология содержания и кормления годовиков и двухлеток.
Технология содержания и кормления жеребят от отьема до годовалого возраста.
Технология содержания и кормления подсосных кобыл.
технология содержания и кормления рабочих лошадей.
Технология табунного коневодства.
Типология коммуникации.
Типология основных направлений антропологического знания
Типология социальной коммуникации.
Типология экономической деятельности. Функциональная ориентация городов.
Типы высшей нервной деятельности лошадей.
Товарная биржа
Толкающие системы управления материальными потоками в сферах производства и обращения
толщина тонколистовой стали для воздуховодов
Топографическая съемка
Торийская порода.
Традиции российской публицистики: формирование, выдающиеся представители, преемственность и обновление.
Тракененская порода.
Транспорт и транспортная логистика
Транспортировка, виды и факторы
Транспортные тарифы
Тренинг и испытания лошадей тяжелоупряжных пород.
Тропы.
Тянущая система, система KANBAN
Убеждение собеседника.
Удаление массива и его элементов
УПАКОВКА
Управление внутренними делами
Управление запасами с фиксированными размером и интервалом
Уравнение касательной и нормали к кривой. Графическое дифференцирование.
Уравнение касательной прямой и нормальной плоскости к пространственной кривой
Установка локальных настроек
Установление содержания иностранного права
Устройство и оборудование ипподромов.
Учет аморт ОС и порядок ее включ-я в себест-ть прод. Осн 02сч аморт ОС, К – начисленн ∑аморт в корреспонденц со счетами учета затр на произв-во. Ф-ры, учит при учете аморт: амортизируем ст-ть объекта (ППС, оценочн, etc), срок полезн исп-я, способ перечисл-я аморт. Аморт не подлежат объекты народопольз, земельн участки, объекты внешн благоустр-ва, продуктивн скот. Начисл-ся ежемес. Обычно вкл-ся в затр косвенн путем через 25сч ОПР или 26сч ОХР. Если ведется котловой метод учета (прям и косв затр – на Д20), то и аморт – через 20сч. Так м.б по Д любого счета: 08, 23, 29, 44, etc. При выбытии объектов ОС Д02 К01. Арендодатель: начисл аморт Д91 К02.
Учет восстановл-я ОС. Путем: модернизац, реконструкц, ремонта: текущ (в теч года), чаще всего сразу спис на затраты Д25,26: путем подряда (акцептован счет подрядч Д25, Д19, К60 на всю ∑) либо самостоят-но (израсх мат Д25 К10, начисл з/п работникам Д25 К70, начисл во внебюдж фонды Д25 К69, etc). Средний (1-2г). Капитальный (полн разборка, смена, etc), 2 метода проведения: хоз метод – обычно есть подраздел-е, заним-ся ремонтом. Если проводится планов рем, м.создаваться ремонтн фонд (создание рем ф Д20 К96 резервы предстоящ расходов); подрядн метод (создан рем фонд Д20 К96, акцептован счет подрядч Д19 Д96 К60, оплачен счет Д60 К51).
Учет готов продукц. Готов продукц – часть МПЗ, предназнач д/продажи и явл-ся конечн результатом хоз процесса, технич и качественн хар-ки кот соотв усл-ям дог/треб-ям док-тов, установл законодат-вом. Оценка: по фактич производств себест, по неполн произв себест (без учета ОХР), по оптов ценам реализац, по планов (нормативн) производств себест, по свободн отпускным ценам + НДС, по свободн рын ценам. 2 спос учета выпуска готов прод: по фактич и планов себест. Осн – 40сч выпуск гот прод, А-П, сальдо не имеет т.к ежемес закрыв-ся; исп д/выявл отклонений фактич себест от планов. Используя счет 40 1)оприходована готов прод на склад по мере отпуска прод по планов себест Д43 К40; 2) списана фактич себест выпущенной с произв-ва готов прод по итогам мес Д40 К20 3) выявл отклон фактич себест от планов (экономия/перерасх). При экономии исп красное сторно Д43 К20. Без учета счета 40 1) оприх 2) выявл отклон Д43 К20.
Учет ден ср-в предпр. Ден ср-ва –  денег в кассе, на расчетн, текущ и иных счетах в банках, ден переводы, другие наличные ден ср-ва, готовые к дальнейш обороту. Задачи уч: точн, полн, своевр учет д.с, контроль за их наличием, сохранностью, соблюд-ем платежно-расчетн дисциплины; получ-ем, исп-ем, возвратом кредитов. Расчеты м/у предпр – в основном безнал. Учет операций на расч счете (д/самостоят предпр). М.иметь несколько расч сч. Д/открытия в банке нужно: заявл-е на открытие счета в установл форме; копию устава и учред догов, заверенные нотариально; копию решения о гос регистрации предпр, заверенн нотариально; 2 экземпл банковск карточек с образцами подписей и оттисками печатей предп, заверенн нотариально (право 1-й подписи - руководит и его зам, 2 - главбух и его зам); справка о постановке на учет в налогов инспекц, пенсионн фонде, стат органах, фонде обязат мед страх. Далее заключ догов банковского счета на обсуживание. Присваиваеватся номер р/с и открыв-ся лицевой счет д/учета движ-я ден ср-в. Д/своих подраздел, филиалов, не имеющ р/с, предпр-я м.открывать текущ счета. Перечисление денег произв-ся банком с письм разреш-я владельца р/с в календарн порядке в соотв с временем поступл-я док-тов. Исключения - платежи, возникающ в бесспорн порядке (по реш суда/арбиража, нал, фин органов). Если на счету нет денег, банк помещает предпр в спец картотеку (№2). Наличн ден ср-ва начисл-ся на счет на основании объявл-я о взносе нал. Безнал док-ты: платежное поручение – распоряж-е о перечисл-и суммы с р/с на счет получателя. Аккредитив – ср-ва предпр, заморж на опред срок д/расч с поставщ. Платежные треб - расчетн док-ты, содерж требов кр-ра/получателя ср-в должнику или плательщ об уплате ден суммы через банк. Банковская выписка - банком дается перечень операций, произведенн банком за опред период. Если банк сделал ошибку, в теч 10 дней м.предъявить претензии. 51сч Д: нач.сальдо; остатки ср-в из кассы; выручка; ссуды, займы; штрафы, пени. К: при перечисл-и ден в кассу; погашение задолж-ти поставщиками, по ссудам, кредитам; штрафы, пени, неустойки etc; задолж-ть во внебюдж фонды; нал платежи; etc. Учет ден ср-в на вал сч. Д/окрытия - те же док-ты. Осн – 52сч. Учет кассов операций. Кассир заключает с предпр-ем дог о полной мат ответств-ти. Оговаривается лимит ден ср-в, кот м.находиться в кассе. Прием ср-в - по приходно-кассов ордерам, расход - по расхо-кассов. Кассир ведет кассов книгу, где отражает все опреации, произош за период. Не доп вырывания листов, исправл-я д.б заверены. Субсчета (1 – касса орг, 2 - денежн док-ты 3 - касса в ин вал). Спец счета в банках: аккредитивы, чеков книжки, спец карточн счет, депозитн счета - 55сч, А. При открытии Д55 К51. Далее исп-ся д/расч с поставщ. Если не успеваем открыть, 57сч - переводы в пути, Д57 К51, также м.исп-ся при перевозке (инкассации) ден ср-в.
Учет добавочного кап - создается в результате переоценки имущества пр-я, безвозм поступл-я имущ-ва, эмиссионн дохода. Синтетич учет – 83сч доб кап, П; по К отраж-ся увелич-е добав кап в соотв с приростом ст-ти; по Д – исп-е доб кап. Сальдо кредитов, показывает наличие доб кап на пр-и. 1) Образов/пополнен доб кап в связи с приростом ст-ти Д01, 04, 07, 10 etc при переоценке соотв активов К83. 2) Уменьшение доб кап - при исп-и ср-в на увеличение ук Д83 К80 3) Погашен непокрыт убыток Д83 К84 4) При переоценке имущ-ва - снижение его ст-ти Д83 К01,04,07,10 etc.
Учет доходов.
Учет доходов.
Учет кредитов и займов ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуж-ю" (не примен к беспроцентн дог-м займа и дог-м гос займа). При получении займа (кредита) заемщик отраж в учете задолженность по займу (кредиту) в момент фактич передачи денег etc исходя из фактически поступивш суммы или в стоимостной оценке вещей. В БУ задолж-ть по полученн займам и кред подразд на краткоср (не > 12 мес) и долгоср. В соответствии с Планом счетов инф о краткоср займах и кред отражается на 66сч, а о долгоср - на 67сч. 1)получение (д/оплаты з/п, покупка оборотн активов) Д51 К66,67 2)оплачен счет поставщ за счет кредита Д60 К66,67 3) погашена задолж-ть по з/п за счет кред Д70 К66,67 4)начисл % по кред Д91.2 К66,67 5)начислено за обслуж ссудного счета Д91.2 К66,67 6)погашение осн долга, перечисл-е %, платы за обслуж Д66,67 К51
Учет МПЗ. Осн -10 счет материалы, А, Б, инвентарн. Учет запасов – на синт, аналитич, субсчетах. БУ запасов, не пренадл предпр-ю, но находящ у него – по счетам 002 тов-мат ценности на ответств хранении, 003 мат, принят на переработку, 004 ..на комиссию. Пути поступл-я: от поставщиков Д10 К60, безвозм Д10 К98.2/60, отходы произв-ва К20/23, вносы учредителей в ук К75, прочее К91. Способы учета МПЗ при формир-и фактич себест: Все затр, связ с получ-ем МПЗ, отраж сразу на 10сч (ст-ть закупаем МПЗ, расх по поставке, транспортировке, etc) Пример: 1)акцептован счет поставщика/трансп комп/etc Д10 Д19 К60; оплачен счет поставщ Д60 К51; 3) списан НДС к возмещ-ю Д68 К19; 4) погашена задолж-ть перед бюдж по НДС Д68 К51. Все операции по приобр-ю МПЗ отраж на 15сч заготовление и приобр-е мат ценностей: Д – затраты орг-и по приобр-ю МПЗ, К – списание учетн ст-ти на счета учета. Разница м/у фактич ∑ затр и учетн ст-ю по их приобр-ю – на 16сч отклонение в ст-ти мат ценностей. Выбытие: при отпуске в произв-во Д20 К10, при исп на хоз нужды Д26, при продаже Д91. Инвентаризачия – не реже раза в год, недосдачи – Д94, при стих бедствиях Д99 К94, если виновн не установлен Д91 К94.
Учет операций по расчетному счету и прочим счетам в банке
Учет операций по реализац продукц и выявл-е фин результ. Реализац – совокупн-ть хоз операций по сбыту и продаже готов продукц, тов, раб, усл. Осн – 90сч продажи, операционный, А-П, оценочно-результативн, сальдо нет. Д: затраты (по планов себест), отклонен фактич себест от план, если есть – приб; К: выручка, если есть – убыток. Пример: 1) выпущена продукц (по план себест) Д43 К20; 2) выписан счет покупат (выручка признана) Д62 К90; 3)акцептован счет транспортно-эксп фирмы Д44 К76/60,19; 4)оплачены расх за трансп Д76/60, К51; 5)выявл и спис экономия (метод красного сторно) Д43 К20; 7) списаны откл фактич себест от планов (Красн сторно) Д90 К43 8)израсх тара на упаковку готов прод Д44 К10; 9) спис коммерч расх Д90 К44; 10)начисл НДС по проданн продукц Д90 К68; 11)покупат оплатил счет Д51 К62; 12)выявл прибыль Д90 К99; Если тов отгруж, но выручка еще не получена, Д45 К43.
Учет приобр и выбытия ОС. Все поступл – через 08сч вложения во внеоборотн активы. Поступл в счет вклада в ук 1)К75 Д08 2)К08 Д01; покупка 60-08-01; безвозм поступл 98.2-08-01; в результ инвентаризации 91-01. 2 вида поступл: Поступл ОС, не треб монтажа, поступл ОС, треб монтажа (07сч оборуд к установке): 1), 2) акцептован счет поставщ за оборуд, трансп комп Д07,19 К60; 3) оборуд передано в монтаж Д08 влож-я в необоротн активы К07 (∑ 1) и 2) по Д-ту 07); 4)израсх мат-лы на монтаж Д08 К10; 5)начисл з/п рабочим за монтаж Д08 К70; 6) оприходован объект ОС на осн акта приемки-передачи Д01 К08. Осн пути выбытия ОС: прподажа; ликвидац, списание в св с износом; передача в виде вклада в ук других предпр; передача по дог дарения; ..мены; ликвидац при авариях, стих бедствиях. Открыв-ся 2 субсч: 01-1 ОС по ППС, 01-2 выбытие ОС. По окнч процедуры выб-я остат ст-ть спис Д91 К01-2. Сальдо по счету 91 спис на 99 прибыли и уб, А-П. Пример: выбытие – продажа. 1)выписан счет покупат Д62 К91; 2) начисл НДС в бюдж Д91 К68; 3) списана ППС Д01-2 К01-1; 4)списана начисл аморт Д02 аморт К01-2; 5) спис остат ст-ть продан объекта Д91 К01-1; 6)определены фин результ Д99 К91; 7)покупат оплатил счет Д51 К62
Учет прочих затрат организации
Учет расх на продажу. Осн 44сч расх на продажу, д/обобщ-я инф-и о расходах, связ с продажей продукц, тов, раб, усл. В орг, осуществляющ производств деят-ть, на нем м.б отражены расх: затаривание и упаковка изделий на складах; доставка на пункт отправл-я; комиссионн сборы сбытовым и прочим посредническ орг-циям; содерж-е помещений д/хран продукц в местах продажи, оплата труда продавцов; реклама; etc. По Д накапливаются ∑ произведенных расходов, связ с продажей. Списываются полностью/частично в Д90 продажи. 1) Израсх ср-ва на тару; з/п рабочих (с отчисл-ми на соц нужды) занятых упаковкой продукции Д44 К10, 70, 69 etc. Ст-ть перевозок продукц от орг до пункта, обусловл договором поставки К23 Вспомогат произв-ва, если транспортировка выполнена транспортом своей орг-ции, или К60 если трансп усл оказаны сторонней орг-ей.
Учет расч с подотчетн лицами. Подотч лицо – работник предпр-я, получивш авансом нал суммы ср-в на предстоящие админ-хоз и командировочн расходы. ∑ денег регламентир-ся приказом руководителя. Включ проезд в оба конца, суточные, расх по найму жил помещ-я. Осн – 71 счет – расч с подотч лицами, А-П. 1) выдано Иванову Д71 К50 касса. 2)принят авансов отчет, утвержден начальником предпр-я Д50 К71 3) часть неизрасходована Д50 К71, Иванову пришлось потратить часть своих ден Д71 К50. Если ∑ была неутверждена нач, но не возвращ Ивановым, Д95 недостачи К71.
Учет расч с покупат. Расчеты: предоплата, инкассо, аккредитив, коммерч кредит, вексельная форма, получение авансов платежей, безвозмездн передача ценностей, передача в виде бартера. Осн – 62сч, дебетуется в корреспонденц со сч90 продажи, 91 прочие расх и дох на суммы, на кот предъявлены расчетн док-ты. Также 45сч товары отгруженные, 46сч выполненные этапы по незавершенн работам. По сч45: 1) Д45 К43 готов продукц, 2) Д90 продажи К45. По сч62: 1) акцептован счет за отпущ продукц/усл Д62 К90 продажи, 2) оплачен счет за реализов продукц/полученн усл Д51, 57 переводы в пути, 60 при взаимн зачете расч по бартерной сделке, 76.2 при отнесении задолж-ти покупат на расчеты с претензиями К62. По сч46: 1) предъявл счет заказчику за этап Д46 К90 2) списаны затраты по данн этапу Д90 К20, 3) оплачен заказчиком счет за этап Д51, 57 К62, 4) списаны все суммы, оплач заказчиком по окончанию последн этапа Д62 К46, 5) зачет по расч с заказч по ранее полученн авансам за выполненн этап К62 6)получена от заказч сумма в порядке окончат расчетов Д51, 57 К62
Учет расч с поставщиками. Осн – 60 счет, А-П. Предпр-е приобр тов-мат ценности, оплачивает строит и монтажн, научно-иссл раб и усл, перевозку, хран, рекламе, эл/эн, etc. Формы расч – предоплата, аккредитив, инкассо. Кроме расчетов за нал м.б поставки на усл коммерч кредита, обычно покрываем векселем (траттой) и авансов платежи. Возможна безвозмездн передача в виде вклада в ук. Пример аванса: 1) перечисл 30%аванса Д60 К51, 2)акцептован счет поставщика – 100% Д10 К60, 3)погашена задолж-ть 70% Д60 К51.
Учет расчетов по видам бюджетов, по налогам и субъектам.
Учет расчетов по соц страх-ю и обеспеч-ю. Осн – 69сч расчеты по соц страх-ю и обеспеч-ю. Отчисления по оплате труда создают прежде всего соц фонды: отчисл-я в фонд соц страх, кот-е опред-ся % по отнош-ю к начисленной оплате труда Д20, 23, 25, 44 etc К69.1; отчисл-я в Пенсионн фонд, опред-я тарифом страхов взносов в % от начисл оплаты труда: Д20, 23, 25, 26, 44 etc, К69.2; отчисл-я в фонд обязат мед страх по тарифам, установл в централизов порядке по отнош-ю к начисленной з/п пр-я Д20, 23, 25, 26 44 К69.3
Учет расчетов с поставщиками, покупателями, прочими дебиторами и кредиторами.
Учет резервн кап – страховой кап д/возмещ-я убытков от хоз деят-ти, выплаты дох инвесторам/кр-рам если не хват прибыли. М.образовываться добровольно и в обязат порядке (АО и иностр инвестициями). Размер обязат р.к = 5% ук. Размер ежегодн отчисл не м.б <5% чист приб. Осн 82сч резервн кап, П, фондов. 1)образован р.к Д84 К822)на покрытие убытков исп Д82 К84
Учет результатов испытаний лошадей.
Учет собств кап - разница м/у суммой активов орг и величиной обязат-в. Скорг-ии как юр лица в общ виде опред-я стоим- имущ-а, принадлежащ ей. В составе ск учитыв-ся уставный (складочный) 80сч, добавочн 83сч и резервн 82сч кап, фонды соц назначения (соц страх, пенсионн обеспеч, обязат мед страх) 69сч, нераспр прибыль 84сч и оценочн резервы: под обесценение вложений в цб (59сч, создание рез Д91.2 К59), но в 1-ю очередь – учет резерва по сомнит долгам: дебиторск задолж-ть, кот не погашена в сроки, установл договором, и не обеспеч гарантиями. До создания резерва произв-ся инвентаризация дебиторск задолж-ти. 63сч резерв по сомнит долгам, П. Создается за счет прибыли предпр (Д91.2 К63), при покрытии Д63 К62. Списание – не аннулирование, 5 лет учитыв на 007сч списанная в убыток задолж-ть неплатежеспос кредиторов.
Учет текущ аренды. Аренда - основанн на договоре, срочное, возмездное владение и пользов землей, иными прир рес, предпр-ми etc обособл комплексами, а также имущ-вом, необход арендатору д/самостоят хоз etc деят-ти. Допускается во всех отраслях нар хоз-ва и м.применяться в отнош имущ-ва всех форм и видов собств-ти. В росс учёте лизинг делится на текущ и долгоср аренду. 1) Арендодатель отражает подлежащ возврату объекты ОС путем проводок: Д01 субсчет «ОС, переданн в аренду» К01 субсчет «ОС в эксплуатации», «ОС в запасе» etc. 2) Начисл аморт отчисления: Д99 К02. 3)Начисление арендн платы за отчетн период формирует арендн доход Д76 К99. 4)Если начисл-е арендн платы произведено авансом, Д76 К98 дох будущ периодов. Полученную от арендатора арендн плату отражают по Д счетов по учету ден ср-в 50, 51, 51 К76. При краткоср аренде арендатор учитывает арендованн объекты за балансом на отдельн 001сч арендованные ОС. Начисл за отчетн период арендн плату он учитыв как издержки произв-ва и обращ-я: Д25, 26, 44 К76. Если арендн плата начисл авансом в счет будущ отчетн периодов, Д97 расх будущ периодов К76 с последующ отнесением сумм, учтенн на 97сч в Д 25, 26, 44. Перечисление арендодателю сумм арендн платы Д76 К51. Осуществл за счет арендатора кап вложения в арендованн ОС Д01 К08 вложения во внеоборотн активы. Возврат арендованн имущ-ва отражается путем списания соотв суммы с 001сч. В бухучете операции аренды отражают: 1) Начисл аморт Д99 К02. 2) Начисл другие расх, возмещаем из арендн платы: Д76 К20 3) получ арендн плата Д51 К76 в части понесенных других расходов, К68 на остальную часть арендн платы.
Учет удержаний из з/п. В соотв с действующ законодат-вом по труду из сумм начисленной оплаты труда удержив: подоходн нал, отчисл-я в Пенсионн фонд, штрафы по постановл-ю судебн и администр органов, алименты по приговорам суда etc. Кроме того, по поруч-ю работников перечисл-ся суммы торговым организациям в оплату тов-в, купл в кредит, страхов органам по договорам страхования, банкам по выданным им ссудам. По этим операциям делают бухг записи: Д70 «Расч с персон по оплате труда», К68 «Расч по нал и сборам» на сумму нал, К69 «Расч по соц страх и обеспеч» - суммы отчисл в Пенсионн фонд и договорам индивидуальн страхован, К73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Учет ук. Осн – 80сч ук – д/обобщ-я инф о состоянии и движ-и ук орг-ции. Сальдо по счету д.соотв размеру ук, зафиксир в учредит док-тах орг. Записи по 80сч произв-ся при формировании ук, а также в случаях увелич/уменьш кап после внесения изменений в учредит док-ты. После гос регистрац орг ее ук отраж по Д75 расч с учредит К80. Также 80сч примен д/обобщ-я инф о состоянии и движ вкладов в общее имущ-во по договору простого тов-ва. В счет вкладов м.б получены: ОС К01, мат ценности за плату во врем пользован 03, оборуд к установке 07, мат-лы 10, животные 11, мат ценности 15, п/ф 21, тов 41, готов продукй 43, etc.
Учет фин результатов предпр-я. Фин результат - прирост или уменьш-е ст-ти собств кап орг-ции, образовавш в процессе предпринимат деят-ти за отчетн период. В БУ результат такой деят определяют путем подсчета и балансирования всех приб и убытков (потерь) за отчетн период. Для этой цели служит 99сч приб и уб. Сальдо (дебетов – убыток, кредитов – приб) характеризует фин результат деят-ти орг-ции с начала отчетн периода. Д/формир-я фин результатов предусмотр счета: 90сч “Продажи” — учет дох и расх от обычн видов деят-ти; 91сч “Прочие дох и расх” — учет дох и расх от прочих операций; 99сч “Приб и уб” — формир-е конечн фин результата деят-ти орг-ции. По оконч кажд месяца сальдо дох и рас с 90 91 сч перенос на 99сч. Непосредств на 99сч отраж чрезвычайные дох и расх (потери от стихийн бедствий, национализации имущ-ва, etc) и суммы платежей нал на приб со сч68. В результ на счете 99 выявл-ся чистая прибыль орг-ции - основа д/объявления див и иного распр-я приб. Эта величина заключительными записями переносится на счет 84 “Нераспр прибыль (непокрыт убыток)”.
Учет фондов и резервов предстоящ расх и платежей. Предназначен д/обобщения инф о состоянии и движ-и сумм, зарезервир в установл порядке в целях равномерн включ-я расх и платежей в издержки пр-ва или обращ-я. В частности, на этом счете м.б отраж суммы: предстоящ оплаты отпусков (включая отчисл на соцстрах); на выплату ежегодн вознагражд-я за выслугу лет; производств затрат по подготовит раб в сезонных отраслях пром-ти; предстоящ затрат по ремонту ОС и предметов проката; затрат по возведению временных зданий и сооруж. Осн 96сч резервы предстоящ расх. Резерв на отпуска Д20 К96, исп-е Д96К70. Ремонтн фонд Д К96. Резерв на гарантийн ремонт Д20,29 К96, исп-е Д96 К10.
Учет целевого финансир - ср-ва, получаем предпр-ем на строго опред цели: н-иссл раб, подгот кадров, детские учрежд etc. Источники: ассигнования из гос или региональн/местн бюдж, ср-ва из других орг-ций, etc. Осн док-т – ПБУ 13/2000 «учет гос помощи». Гос помощь – в виде субсидий – бюдж ср-в, предоставл юр лицу на усл долевого финансир гос расх; гос кредитов; ресурсов отличн от ден ср-в (зем участки, etc); субвенций – бюдж ср-в, предоставляем коммерч орг-цией предпр-ю на осущ определенн целевых расх на безвозмездн безвозвратн основе. 2 категории поступающ ср-в: на финансирование вложений, на оплату текущ расх. 2 вар принятия к учету гос помощи: по мере фактич получ-я бюдж ср-в, при наличии усл: есть уверенность, что усл-я предоставл бюдж ср-в б.выполнены, что бюдж ср-ва б.сразу получены. Осн 86сч целеое финансир, П. 1)отраж задолж-ть по целевому бюдж финансир Д76 К86, 2)отраж ср-ва по мере их фактич поступл-я: а) поступл-е ден ср-в Д51 К76, б) поступл прочих расх Д07, 08, 10, 41 К76.
Учетные измерители, их виды и взаимосвязь.
Учетные измерители, их виды и взаимосвязь.
Учетные регистры и их виды. Порядок составления и назначения регистрационного журнала хоз. Операций.
Файловая структура магнитных дисков
Факторы человеческого разнообразия: генотип, фенотип и воспитание, их
Факторы, влияющие на выбор транспорта
Факторы, обусловившие появление и развитие логистики
Фигуры.
Физиологический контроль за состоянием лошадей в тренинге.
финансы и кредит
Фондовая биржа
Фондовые брокеры и дилеры
Фонды и резервы страховых компаний.1.Страховой фонд и его виды. 2. Технические резервы страховщика 3.Специальный реестр актива.
Форма гос-тер устройства в рф.
Форма государ-территориального устроиства.
Форма государства.
Форма государственного устройства.
Форма правления, понятие виды. В рф.
Форма правления.
Формы и системы оплаты труда.Состав фонда заработной платы
Формы коммуникации. Виды коммуникации. Коммуникативная среда и сферы коммуникации.
Формы речевой агрессии.
Формы табунного коневодства.
Функции антропологии
Функции города.
Функции государства.
Функции для работы с блоками текста
Функции для работы с массивами
Функции для работы с отдельными символами
Функции и роль коммерческих банков в развитии экономики.
Функции и роль коммерческих банков в развитии экономики.
Функции изобразительных материалов на газетной (журнальной) полосе.
Функции коммуникации
Функции логистики
Функции права: понятие виды.
Функции преобразования кодировок
Функции преобразования символов
Функции склада
Функции там. органов.
Функции ТЭ анализа, место ТЭ анализа в системе управления. Принципы ТЭ анализа, его связь с другими науками
фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.
Характеристика нормального копыта; пороки и недостатки,
Хеджирование и его свойства
Хозяйственный и подрядный способы организации работ: преимущества и недостатки.
Хэш-функции
Цб как права на рес-сы.
цели и элементы ТД
Цен пол-ка.Тов пол-ка
Центральные банки и основы их деятельности.
Центральные банки и основы их деятельности.
Центральный банк России: функции, задачи; управление и структура.
Центральный банк России: функции, задачи; управление и структура.
Чистокровная верховая порода и её влияние на мировое коневодство.
что представляет собой миссия в там. деле
Что такое нейтрализация фонем? Дайте примеры из русского текста (5-6).
Что такое речевая агрессия.
Что такое риторика. Речевое воздействие.
Штрих-коды
Ыбырай Алтынсарин (1841-1889)Қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогы Ыбырай Алтынсарин Қостанай өңірінде белгілі атақты Балқожа бидің отбасында тәрбиеленеді, 9 жасында Орынбор қаласындағы қазақ балаларына арналған жеті жылдық мектепке оқуға түсіп, сондағы шекара комиссиясында қызмет еткен белгілі Шығыс зерттеушісі Григорьевтен сабақ алды. Оның үйінде жиі болып кітапханасынан кітатар оқиды. Мектепті үздік бітірген ол 1857-59 жылдары арасында өз атасы Балғожа бидің песірі (қағаз көшіруші) болады, 1860 жылы Орынбор облыстық басқармасына кіші тілмаштыққа ауысады. Кейіннен өз қалауы бойынша Торғай қаласындағы бастауыш мектепте мұғалім болып келеді. Осы кезден бастап оның ағартушылық-педагогикалық қызметі басталады. Ол ел-елді аралап мектеп ашуға қаражат жинайды. 1864 жылы қаңтардың 8 жұлдызында жұрттың күткен мектебі ашылады.Алтынсарин балаларға сабақты қызықты, тартымды, әрі түсінікті етіп беруші еді. Мәселен, діни мектептерде молдалардан сабақ алған балалар бір жылда әзер хат таныса, Ыбырайдың оқушылары небәрі үш айдың ішінде хат танитын. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда ол дүние жүзі педагогика классиктері Ушинский, Руссо, Каменский, Толстой, т.б. гуманистік идеяларын басшылыққа алады. Ыбырай Алтынсариннің көзқарастарынан бүкіләлемдік тәлім-тәрбиенің алатын діңгегі гуманистік көзқарас, яғни шәкіртке жылы жүректі болу, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық принциптерінің көрініс тапқанын байқаймыз. Мысалы, өзінің екі класстық мектептердің меңгерушісіне жазған нұсқау хатында ол «Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиіс емес, оларға түсіндіре алмаған өзін кінәлау тиіс. Ол балалармен сөйлескенде ашуланбай, жұмсақ сөйлесуі, шыдамдылық етуі керек, әрбір нәрсені де ықыласпен түсінікті етіп түсіндіру керек, орынсыз терминдерді қолданбау керек, мұндай сөздер оөушыларға түсініксіз болады да, жалықтырып жібереді...» Ы.Алтынсарин демократиялық-ағартушылық бағыты оның педагогикалық көзқарасының үш бірдей саласынан көрініс тапты. Біріншіден, бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ балаларын оқуға тартуға, дүние ғылымдарын үйретуге және соған оқу құралдарын жазып шыығаруға арнаса, екіншіден, өнегелі ұстаз тәлімгер дасрлауға, оларға күнделікті ғылыми-әдістемелік басшылық жасауға көңіл бөлді. Үшіншіден, шығармаларында қазақ халқының ХІХ ғасырдағы қоғамдық өмірінде болған саяси әлеуметтік мәселелерді жан-жақты қамтып жазуға жұмсады. Ол кез келген шығармаларында шәкірттерді адал, шыншыл, еңбек сүйгіш, өнерлі азамат болуға, жат мінезден бойын аулақ ұстауға шақырды. Қазақ халқының келешегі тек өнер-білімде деп түсінген Аллтынсарин өз ойын іске асыруда түрлі тосқауыл кедергілерге кездесті, бірақ оларды табандылықпен жеңе отырып, өз мақсатын іске асыра білді. Алтынсарин қазақ тілінде кітаптар жазды, оларды халық арасына тарату арқылы ғана дін ықпалынан бірте-бірте бәсеңдеуге мүмкіндік туады деп түсінді. «Мәселенің мәнді жері – деп жазды ол, - қазақтарға татар фнанатизмінің ыөпалын тигізбеу - қазақтардың білім алуына оның кесірін тигізбеу ғой. Ондай ықпалдан құтқару үшін мазмұны балалардың білімін көтеретін тақырыбы оларды қызықтыратын кітаптарды асықпай, бірақ алған бағыттан қайтпай, қазақтың өз тілінде, олардың өздерін таныс әріппен шығара білу керек. Сөйтсек, ол кітаптарды жұрт оларды бірден қолға лапы оқиды, бұл кітаптар, татар кітаптарымен қатар зор күш болар еді». Ұлан-байтақ қазақ даласында дінияуи мектептер ашу, балаларды өз ана тілінде оқыту – оның басты арманы болатын. Ұзақ жылдар бойы бізде «Ыбырай орыс алфавитінің қазақ тілінде негізін салушы» деген жаңсақ пікір уағыздалып келді. Батыс Сібір генерал-губернаторының 1876 жылы Ішкі істер министріне жолдаған жолдамасында «...Торғай облыстық халық мектебінің инспекторы Алтынсарирн өзі орыс алфавитін қодланып қазақтардың халық өлеңін маған әкеп тапсырды.... Біз орыс алфавитімен қазақ грамматикасын жасауымыз керек... Бұл жұмыс Ильминскийге тапсырылды» деп хабарлауынан қазақтар үшін орыс алфавитін алғаш рет жасаушы Ильминский болғаны, ал оны тәжірибеде тұңғыш қолданушы Ыбырай екені аңғарылады. Ы.Алтынсариннің ағартушылық саласындағы мақсат мүдделерінің іске асуына оның 1879 жылы Торғай облыстық мектептер инспекторы болып тағайындалуы және бұл қызметте өмірінің соңғы минутына дейін үздіксіз он жыл табандылықпен еңбек етуі үлкен пайдасын тиігзді. Инспекторлық жұмысқа кіріскен соң ол дүниеауи мектептерді ашуды қолға алды. Ол оқытушы кадрларын даярдау мәселесін де қолға алды. Оның ұсынысы бойынша 1888 жылы көкек айында Ор қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. Мұғалімдер даярлау ісімен қатар оларға керекті оқу-әдістемелік құралдарын жазу мәселесімен де шұғылданды. Оның ұсынуымен орыс-қазақ училищелерінде К.Д.Ушинскийдің «Балалар дүниесі», Л.Н.Толстой «Әліппе және оқу кітабы», Ф.Бунаковтың «Әліппесі мен құралы», Тихомировтың «Грамматикалық элементарлық курсы» оқу құралы ретінде пайдаланылды. Орыс педагогтарының үлгісімен орыс-қазақ мектептеріне арнап Ы.Алтынсариннің өзі екі оқу құралын «Қазақ хрестоматиясын» (1889) және «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастуыш құраоын» (1889) жазып, бұларды қазақ-орыс мектептеріне төлтума оқулық ретінде ұсынды. Мәселен, «Хрестоматияға» ол қазақ халқының ауыз әдебиетінің асыл үлгілерін, балаларға арналған нақыл әңгімелер мен өлеңдерді, орыс жазушылары Крылов, Толстой, т.б. әңгімелері мен мысал өлеңдерін аударып енгізді. Алтынсарин өз хрестоматиясының екінші бөлімінде жаратылыстану, жағрапия, тарих, физика, сондай-ақ техника саласынан түсінік беруді көздейтінін айтқан еді. Бірақ ол кітабы осы кезге дейін табылмай келеді. Ы.Алтынсарин оқыту әдісі мәселелеріне де ерекше мән берді. Өзінің А.А.Мазюхин, Ф.Д.Соколов, Ғ.Балғымбаев, т.б. мұғалімдерге жазған хаттарында балаларға тиянақты білім беру, оқыту өмірімен байланыстыру, оқыту әдістерін жетілдіру жайында көптеген ақыл-кеңестер берді. Ы.Алтынсариннің оқу-ағарту ісіндегі тағы бір ерен еңбегі қазақ жастарына кәсіптік мамандық беру мәселесін қолға алуында еді. Ол осы мәселеге ерекше мән беріп, қолөнер, ауыл шаруашылық училищелерін ашуға көп күш жұмсады. Көп ұзамай Торғай қолөнер училищесі ұйымдастырылып, өзі қайтыс боларының алдында Қостанайда ашылғалы отырған ауыл шаруашылығы училищесінде өзінің қора жайын беретіні туралы өсиет қалдырды. Қазақ қыздарын оқытып-тәрбиелей ісіне де жол ашқан Алтынсарин еді. Ол Ырғызда қазақ қыздарына арнап жанында интернаты бар мектеп аштырды. Мұның өзі қазақ халқының өмірінде орасан өор маңызды трихи оқиға болды. Ол патша әкімшілігінен Торғай облысының барлық уездерінде қыздар училищелерін ашуды өтінді. Оның бұл ұсынысы өзі қайтыс болған соң екі жылдан кейін жүзеге асты. Ы.Алтынсарин өз халқын жан-тәнімен сүйген, халқының мәдение көркейіп өсуі үшін бойындағы бар күш-жігерін аянбай жұмсаған нағыз патриот еді. Ол Н.И.Ильминскийге жазған бір хатында: «Қазақ даласын үш жыл аралығында қазақтар тапқыр, ақылды, қабілетті, бірақ білімсіз халық екен дегеніңіз әбден дұрыс. Қазақтарды оқыту бастықтардың ойына да кіріп шықпайды, бекіністерде училищелер сладуан гөрі үйінің онсыз да қып-қызыл шатырын сылауды, онсыз да аппақ қабырғаларын ағартуды артық санайды»-деп жазды.
Эволюционистская теория: основные идеи и положения.
Эволюция понятия менталитет
эволюция понятия менталитет
Экон. деят-ть страх-ка.1.Экон.анализ как метод изучения страх.операций.2.Доходы страх-ка.3.Расходы страх-ка.4.Анализ финн.результатов.
Экономические компромиссы, логистические критерии, требования логистики
Электронный документооборот и обмен данными
Элементы метода учета.
Элементы метода учета.
эмитенты,классифик-ияфин-во-хоз-ые потреб-ти и интересы,вызывающие необходимость ЦБ,основы оценки параметров эмиссии.
Эт.нац.тер. принадлежность коммуникантов. Личн.хар-ки коммуникантов
Этапы работы над публичным выступлением.
Этапы риторического канона.
этапы становл-я российс РЦБ.
Этническая идентичность
Этноцентризм и культурный релятивизм
этноцентризм и культурный релятивизм
Эффект живой реакции.
Юридические лица в римском праве.
Юридический процесс.
Юридический состав правонарушения: понятие, элементы.
Язык HTML
Язык и мышление. Теория лингвистической относительности
ЯЗЫКОВАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ, ВТОРИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
§ 20. Важно помнить о том, что тезис в речи всегда один, то есть в каждой речи должна быть только одна главная мысль. "Сие правило известно в писаниях риторов под именем единства сочинений; его иначе можно выразить так: не делай из одного сочинения многих. Во всяком сочинении есть известная царствующая мысль, к сей-то мысли должно все относиться. Каждое понятие, каждое слово, каждая буква должны идти к сему концу, иначе они будут введены без причины, они будут излишни, а все излишнее несносно."[99, 76]
§ 65. Мысли, не обличенные в достойную словесную форму, не способны зажигать интерес, создавать настроение, будить ответную мысль, желание действовать, т. е. не способны воздействовать. Еще Аристотель писал: "Недостаточно знать, что следует сказать, но необходимо также сказать это, как должно; это много способствует тому, чтобы речь произвела нужное впечатление."[6, 127] Эта мысль актуальна до сих пор. Современные ораторы дорожат словесным оформлением мысли ничуть не меньше, чем древние: "Нужна яркая форма, в которой сверкает пламень мысли и искренность чувства." (А.Ф. Кони)
«Аполлоновский» и «дионисийский» типы культур
№2 Понятия и термины применяемые в страх-ии.
№3 Риск как основа возникновения страх.отношений. 1.Понятие и х-ка риска.2.Виды риска и классификация.3.Страх-е валютных рисков.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |