шпаргалка

Класифікація електричних мереж

[ Назад ]

Класифікація електричних мереж може бути по роду струму рівню номінальної напруги; функціям які вона викону?; характеру споживання конфігурації мережі По роду струму розподіляються на постійного та змінного струму По рівню напруги - низької напруги високої напруги надвисокої напруги До низької напруги відносять обладнання з номінальною напругою до 1000 В, до високої - 6-220 кВ До надвисокої - обладнання та лінії електропередач з номінальною напругою 330 кВ та вищої.

За функціями, які виконують мережі, вони розподіляються на системоутворюючі, живлячі та розподільні. Системоутворюючі - це мережі з рівнем напруги 330-1150 кВ, які утворюють об??днані енергосистеми.

Живлячі, а у ранній класифікації - районні, мережі призначені з??днувати підстанції системоутворюючих мереж або шини 110-220 кВ електростанцій з районними підстанціями. Вони характеризуються рівнем номінальних напруг 110-330 кВ, достатньо великою довжиною ліній, дають живлення ПГВ та ГПП промислових підпри?мств. ПГВ - підстанція глибокого вводу підпри?мства характерна тим, що підводить енергію високого рівня напруги (110, 220 кВ) безпосередньо до електроспоживачів, скорочуючи розподільні мережі та втрати електричної енергії у них. ГПП - головна підстанція підпри?мства, її функція така ж сама, як і у ПГВ.

Розподільні мережі, у ранній класифікації - місцеві, мають завдання з??днати електроспоживача з ГПП або ПГВ, а також розподіляти електроенергію, безпосередньо на рівні номінальної напруги генераторів електростанцій. До розподільних мереж відносять лінії з номінальною напругою 0,4-20 кВ, та довжиною окремих до 15 км.

По характеру споживання мережі діляться на промислові, сільськогосподарські та міські.

За конфігураці?ю мережі розподіляють на розімкнені, замкнені та складнозамкнені. Розімкнені мережі можуть бути радіальними, магістральними (рис 1.1, а,б). Вони отримують енергію від одного незалежного джерела.

Прості замкнені мережі - кільцеві або лінії з двостороннім живленням (рис 1.1, в). Споживачі отримують енергію від двох незалежних джерел.

Складнозамкнені (рис 1.1, г) характерні тим, що мають декілька незалежних контурів та вузлів. У цьому разі під незалежним вузлом мають на увазі вузол, у якому з??днуються не менш трьох ліній електропередач. Вузли при?днання навантаження до уваги не беруть. На рис 1.1 стрілками позначена потужність, яку відповідний споживач одержу? від джерела живлення А за допомогою мережі. Така потужність носить назву потужність навантаження (іноді просто навантаження). На розрахункових схемах заміщення електричних мереж навантаження може бути вказано як: відбирання потужності (рис 1.1), відбирання струму або незмінної величини опором.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |