шпаргалка

1)Диалект сөздер- белгілі бір аумақта ғана тек ауыз екі тілде қолданылатын

[ Назад ]

сөздер.(сым,азанда, бәдірен,жоян,оттық, еге,жейде,ұжым, үшем, көпшік)

2)Термин сөздер-белгілі бір салада қолданылатын, бір ғана тура мағыналы сөздер.

(мәтін, квадрат,синоним,эпос, хаттама,нарық ғарыш, әнұран,энергия,

төлқұжат,оптика)

3)Кірме сөздер- шет тілден енген сөздер.(бас, қол,аяқ, аға, көз,мектеп,

дәптер,қалам,сезім, қайрат,заман,нөкер, аймақ,темір,жорға, мөр,дәрігер,күмән,

жәшік,бөтелке,сіреңке,кереует,бұлбұл,хал, зат,ұстаз,ниет,базар, нан,дана).

4)Кәсіби сөздер- белгілі бр кәсіпте қолданылатын және сол кәсіппен

айналысатындарға ғана түсінікті сөздер.(жегене, күнжара,

көсек,терім,шит,қаза,жылым,ықпа,сере, торта,пышқы, шербек,пәрбі,

кемпірауыз,қауға, жылым,ау,атыз,шиіт торша,көнек)

5)Табу сөздер (бұрмалау)- қазақ дәстүрі бойынша тура айтуға тыйым

салынғандықтан, бұрмалап аталған сөздер.(шырыйлым,айдарлым,ұлыма)

6)Эвфемизм-мағынасы тұрпайы сөздің орнына сол ұғымды жұмсартып қолданылатын

сыпайы сөздер.(бақиға аттанды,қоспай айтыңыз)

7)Дисфемизм-эвфемизмдерге қарама-қарсы мағынадағы сөздер.(мылжың, өсекші)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |