шпаргалка

Шылау-сөздер мен сөйлемдерді байланыстыратын және өзі тіркескен сөзге қосымша

[ Назад ]

мағына беретін сөз табы.

1)Септеулік шылау- белгілі бір септікте тұрған сөзбен ғана тіркесіп қолданылады.

Сөздерді бағындыра байланыстырады.

А.с:туралы,сияқты, үшін, сайын т.б.

Б.с: дейін,шейін, салым, қарай,тарта, жуық,таяу,

Ш.:кейін,соң,әрі,гөрі, берібұрын,бетер

К.с:бірге,қатар,қабат.

2)Демеулік шылау- тек өзі тіркескен сөзге қосымша мағына беріп, сөздерді

байланыстырмайды.

1.Септеулік: -ма,-ме,-ба,-бе,-па,-пе,-ше

2.Күшейткіш: -ақ,-ау,-ай(сызықша арқылы), -да,-да,-та,-те(бөлек)

3.Белгісіздік:-ау,-мыс,-міс,кейде

4.Болымсыздық: түгіл,тұрсын,тұрмақ.

5.Шектік:ғана,кейде, тек,-ақ.

6.Нақтылау:-ды,-ді,,-ты,-ті,- ғой.

3)Жалғаулық шылау-сөздер мен сөйлемдерді тең дәрежеде байланыстырады.

1.Ыңғайластық: және,әрі,да,де,ма,ме.

2.Қарсылықты:бірақ, дегенмен,алайда, сонда да.

3.Себеп-салдар:сол үшін,өйткені,себебі, сондықтан

4.Талғаулықты:не,я, немесе,болмаса,яки.

5.Кезектес:кейде, бірде,біресе.

6.Шартты: егер, егер де,де.

Еліктеу сөз-әр түрлі дыбысқа,құбылысқа еліктеу ж/е олардың бейнесін елестету

мәніндегі сөз табы.

Құрамына қарай:

Дара е.с.-бір ғана түбірден тұратын төл еліктеу сөз.

Күрделі е.с.-екі сөздің қосарлануынан жасалған еліктеу сөз.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |