шпаргалка

Құрамына қарай:

[ Назад ]

Дара б.-бір сөзден тұрады.

Күрделі б.-кемінде екі сөзден тұратын бастауыш.

2)Баяндауыш-сөйлемді тиянақтап тұратын мүше.Қай сөз табынан болса, солсөз

табының сұрағына жауап береді.

Жасалуы:

-етістік

-зат есім

-сын есім

-сан есім

-есімдік

Құрамына қарай:

Дара б.-бір сөзден тұрады.

Күрделі б.-кемінде екі сөзден тұрады.

Тұрлаусыз мүшелер-өздігінен сөйлем құра алмайтын,тек сөйлемдегі ойды

анықтап,толықтап не пысықтап тұратын мүшелер.

1)Анықтауыш-сөйлемдегі басқа мүшелердің сын-сипатын анықтап тұратын мүше.

(қандай?қай? кімнің?ненің?неше?нешінші?қанша?қайдағы?қашанғы?)

Жасалуы:

-сын есім

-есімдік

-зат есім

-сан есім

-есімше

Құрамына қарай:

Дара а.-бір сөзден тұрады.

Күрделі а.-кемінде екі сөзден тұрады.

2)Толықтауыш-сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүше. (кімді?нені?кімге? неге?

кімде?неде? кімнен?немен? кіммен?немен?)

Жасалуы:

-зат есім

-есімдік

-сын есім

-сан есім

-есімше,тұйық етістік.

Құрамына қарай:

Дара т.-бір сөзден тұрады.

Күрделі т.-кемінде екі сөзден тұрады.

Мағынасына қарай:

1.Тура толықтауыш-табыс септік тұлғасындағы.

2.Жанама толықтауыш-Б.Ж.К.Ш. септіктеріндегі және туралы,жәнінде,жайында

шылаулармен тіркесіп келген сөздер тұлғасындағы.

3)Пысықтауыш-сөйлемдегі іс-қимылдың түрлі белгісін анықтайтын мүше. (қайда?

қайдан?қашаннан? қалай?неліктен?не үшін?қаншалықты? қашаннан бері?неге?қанша? не

мақсатпен?)

Жасалуы:

-үстеу

-Б.Ж.Ш. септіктеріндегі сөздер

-есім сөздер

-еліктеу сөзде

-көсемше.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |