шпаргалка

Галицьке і Волинське князівства та їх об’єднання за князювання Романа Мстиславича.Відразу ж по смерті Ярослава Осмомисла (1187) Роман Мстиславич починає до¬магатись Галича, і у 1199 р. з другої спроби оволодів Галичем і об'єднав під своєю владою. Волинське і Галицьке князівства. Цьому сприяли династична криза в Галичі і запрошення місцевих бояр. У 1202 р. Роман Мстиславич встановив владу над Київською землею. В його руках опинилася величезна територія давньоруських земель - практично вся сучасна територія України. Переможні походи Романа на Литву, Польщу, Угорщину і половців створили йому і князівству високий міжнародний авторитет. У 1204 р. папа римський Інокентій III запропонував Роману Мстиславичу королівську корону. Недаремно літописець називав Романа великим князем, "царем на Русі", причому слово " самодержець" вперше в літописі застосовано саме щодо нього. Цей титул, перекладений з грецького титулу візантійських імператорів-автократів, засвідчив зміцнення позицій великого князя, підпорядкування ним непокірних боярських угруповань. Саме у Романа Мстиславича шукав притулку імператор Візантії Олексій III Ангел після захоплення Константинополя хрестоносцями.

[ Назад ]

Роман здійснив сміливі й успішні походи на половців та литовців. Згодом він втрутився в боротьбу між прихильниками пап та прибічниками імператорської династії виступивши на боці Філіппа Швабського, який боровся за владу в імперії з Оттоном IV Саксонським, союзником пап. На шляху до Саксонії Роман Мстиславич загинув у випадковій сутичці з військом краківського князя Лешка Білого під Завихвостом на Віслі (1205 р.)

Після смерті Романа Мстиславича (1205) південно-західна Русь знову вступила в смугу смут і князівсько-боярських конфліктів, які продовжувалися понад 30 років. Причиною внутрішньої нестабільності стали сепаратистські настрої місцевого сильного боярства.

У 1237-1238 рр. Данило Романович остаточно укріпився в Галичі. Волинь він залишив молодшому братові Василькові, який у всіх важливих справах діяв спільно з Данилом.

Незадовго до зруйнування Києва Батиєм Данило укріпився в Києві і посадив там тисяцького Дмитра, досвідченого і хороброго воєводу, якому і довелось керувати обороною міста.

Галицько-волинська держава у 1241-1340 рр.Не маючи змоги виставити достатньо надійний опір переважаючим силам Золотої Орди, Данило був змушений поїхати на переговори до хана Батия в його столицю Сарай. Хан прийняв Данила з почестями, але сучасники розуміли, що ця поїздка означала визнання залежності від Орди. "О, гірша будь-якого зла честь татарська!" - написав з цього приводу літописець.

Проте це не означало відмови князя Данила від боротьби з монголо-татарами. Він збирав для цього сили, будував міста і зводив укріплення. Зокрема в 1250-х рр. було побудоване місто, назване на честь сина Данила Льва Львовом. Данило поширив свій вплив на Підляшшя і литовське плем'я ятвягів.Данило шукав собі союзників проти татар. Він дійшов угоди з угорським королем Белою IV (син Данила Лев був одружений з дочкою Бели Констанцією), а також з Польщею і першим об'єднувачем Литви Міндовгом. При великому князі литовському Міндовзі (1219-1264) Данило спочатку жив з ним у мирі, а потім уклав проти Міндовга сильну коаліцію з тевтонських рицарів і деяких литовських племен. Скоро противники помирились, і Данило заручив свого наймолодшого сина Шварна з дочкою Міндовга; іншому сину Данила, Романові, Міндовг дав уділ на Білій Русі. Після смерті Міндовга його наступник, Войшелк, відступив литовський престол Шварнові (1267).Міжнародному авторитетові Данила сприяло вінчання його в 1253 р. отриманою від папи Іннокентія IV королівською короною. Місцем коронації він обрав Дорогичин на Підляшші, щоб підкреслити свої права на це місто, де свого часу розгромив тевтонських лицарів. Західноєвропейські хроніки називали Галицьке-Волинське князівство королівством ще задовго до дорогичинської коронації.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |