шпаргалка

Projekti plaani koostamise sammud

[ Назад ]

Samm1 eesmärgi määratlemine

Määratle täpselt projekti eesmärk sõnastades see lühidalt ja selgelt. Sõnasta eesmärk soovitatavalt nii, mida saab mõõta tulude või muu kasu kasvuga.

Samm 2 eesmärgi väljundite kirjeldamine

Nimeta eesmärgi väljundid või tulemused, mis on olulised kliendile. Näiteks võib väljundeid vaadata

järgnevates vaadetes:

 Lõppkliendi vajadus

 Ettevõtte omanike ootused

 Partnerite vajadused ja ootused

 Muutused protsessides

 Muutunud partnerite vaheline kommunikatsioon

 Uus toodet toetav IT lahendus

 Muutunud nõuded töötajate oskustele

 Muutunud nõuded lõppkasutajatele

Samm3: eesmärgi väljundite kontroll

Kontrolli, kas eesmärgil on veel määranguid. Näiteks:

 Litsentsi lepingud

 Garantii- ja hoolduslepingud

 Lepingud mõnede teiste teenuste pakkujatega

Samm 4:

Kirjuta selgelt sõnastatud projekti eesmärk ?paremale?, millest alates tagurpidi hakata tööde sõltuvuste võrku

koostama

Samm 5:

Selgita millised sisendid on vajalikud, et ?eesmärk? realiseeruks. Kirjuta tööd, mis annavad eesmärgile

vajalikud sisendid, eesmärgist vasakule.

Samm 6

Vali üks töö ja küsi millised sisendid peavad sellel tööl olema, et seda tööd alustada ja kirjuta vastavat

väljundit andev töö vasakule.

Samm 7

Küsi, kas see on ainus vajalik tegevus, mida on vaja ja pane kirja

Samm 8

Liigu ühte rada pidi tagasi (kuni tänase päevani või eeldusteni, mis juba olemas). Siis võta järgmine rada

Samm 9

Kontrolli algusest lõpu poole, kus on veel liitumise kohti. Vajadusel jaga tööd osadeks ja seda pidades silmas

Tööde osadeks jagamise põhjuseid (projekti juhtimise mõttes).

 Kui mõnd sisendit on vaja peale seda, kui töö on alanud, aga enne, kui see töö lõpeb, siis jaga see

töö kaheks/ osadeks

 Kui mõnd väljundit nõutakse sellelt töölt varem, ja kõik töö lõpetamise tingimused ei ole selleks

ajaks täidetud, siis jaga töö kaheks/ osadeks

IT Kolledž A.Y.Goldratt Baltic OÜ

Projektide juhtimine 17 Kursuse konspekt

 Vajadusel, kui kompetents on koormatud või puudu, jaga töö vastavateks osadeks

Samm 10.

Määra kindlaks, milliste omaduste ja oskustega ressursse on vaja iga töö teostamiseks (tõesti vaja, mitte ?tore

oleks?)

Samm 11

Kohtu vajaliku ressursi juhiga:

 Täpsusta nendega oma võrgu loogikat: kas nemad saavad anda sellist väljundit, kui saavad vastava

sisendi

 Küsi hinnangut, kui kaua see töö võtab

Soovitused projekti plaani koostamiseks

 Projekti loogika koostamisel kasuta ?seinatehnikat?

 Riskianalüüs lisab projekti töid

 Kui loogikaga oled rahul, sisesta projekt näiteks MS Project-i formaati

 Iga tööd saab teha ainult üks kompetents- ära kirjuta ressursiks nimekirja

 Otsustage ressursijuhiga, kes konkreetselt tööd teeb (ressursijuht võib hiljem seda muuta)

 Uuri palju iga töö võtab aega 80% tõenäosusega

 Selgita milline töö on ?betoon?- töö, mille valmis saamise aeg on kindel. (?Betoon?- töö on selline töö,

mis võtab kindla aja.) #КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |