шпаргалка

Mida tuleb IT-ga seotud arendusprojektide puhul silmas pidada?

[ Назад ]_Tarkvara arenduse projekt_:

Äriprotsessi parendamisega likvideerida protsessi kitsaskoht või saada konkurentsieelis (mõõdetav tulude kasvuga)_Tarkvara/riistvara toote arenduse projekt_:

Kasvatada ettevõtte tulu läbi kliendi vajadusi rahuldava toote loomise ja turule toomisega (hõivata turg või/ja müüa hea hinnaga)_Kliendi kohase IT lahenduse (tarkvaraline/riistvaraline) loomise projekt_:

Luua kliendile lahendus, mis likvideerib mõne kliendi probleemi, et klient saaks rohkem kasu_Lahendus on õige kui_:Projekti käigus väljatöötatav ja realiseeritav lahendus tõepoolest kõrvaldab probleemiOleme arvestanud lahendusega kaasnevaid kõiki muudatusiTeame kuidas hakkama saada võimalike negatiivsete tagajärgedega, mida lahendus kaasa toob//Tarkvara arenduse projekti eesmärk on luua(programmeerida) või äärmisel juhul osta mõni vajalik tarkvara, mis aitaks ettevõttel tööd effektiivsemaks muuta.//.Tehnoloogiast saab olulist kasu siis ja ainult siis, kui teh. Likvideerib mõne takistuse organisatsioonis.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |