шпаргалка

Mida peab sisaldama projekti töö (taski) kirjeldus? Koosta näide.

[ Назад ]Töö kirjeldus (tööülesande spetsifikatsioon) peab sisaldama:* töö tegemiseks kõik vajalikud sisendid (aruanded, juhendid, programmikoodid, töötavad versioonid, keskkonnad jne.)..peab olema teada, millised on nõuded sisendile ja millise eelneva töö väljund see sisend on.*töö mõõdetav tulemus ehk väljund..peavad olema teada väljundi kriteeriumid ja millise järgneva töö sisend see väljund on.Kõik asjad vaja dokumenteerida.//mida tegema peab, millised on sisendid-väljundid, täpsustatult töö kestvus(näiteks 8h päevas 5p nädalas)-----näidet ei oska koostada---- :P:PКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |