шпаргалка

Miks on raske projekti lõpetamise aega raske täpselt määrata?

[ Назад ]Sageli juhtub, et ka väga hästi koostatud plaanid ei lähe täide. Heade planeerimistehnikatega saavutameolukorra kus projekti realiseerimisel tuleb harva ette planeerimata jäänud töid. Kogemused näitavad, etvaatamata sellele, et planeerimisega oleme oluliselt vähendanud määramatust projektis, valmib enamasti igaüksik töö projektis tähtajaks või läheb siis natuke üle. Selline projekti kulg tingib paratamatult töö intensiivsusekasvu projekti- või projekti etapi lõpus ja siis kipub projekt ikkagi kuskil kuni 10% üle tähtaja minema!Kõik teavad, et määramatus on olemas ja kõikide huvides, on midagi ette võtta, et end selle määramatusevastu kaitsta!КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |