шпаргалка

Mis teeb olukorra hulluks, kui töötegija teab, et tal on piisavalt aega tööga kindlapeale valmissaamiseks?

[ Назад ]Kui inimene on kaubelnud omale töö tegemiseks aega nii palju, et kindla peale töö valmis saada, siis millal ta töö üle annab: Kas kohe, kui töö lõpetati või siis kui tähtaeg saabub? Inseneri dilemma: Kas anda valminud töö üle kohe või siis kui saabub tähtaeg?Tavaliselt lähtutakse sellest mis endale kasulik on, ehk kuidas mind mõõdetakse. Parkinsoni seadus ütleb, et töö kulutab talle antud aja.Kui Parkinsoni seadus on tingitud sellest, et töötegija küsib endale varuaja määramatusega hakkama saamiseks ja juhul kui määramatus ei tingi töö venimist, siis tuleviku “huvides” kasutab ta selle varuaja ära. Siis on veel nn. Munakeetmise reegel, mis kutsub esile samasuguse efekti. Munakeetmise reegel ütleb, et töö ei saa nii kiiresti valmis olla! Mõnikord ei ole projektijuht või osakonna juhataja ise nõus sellega, kui töötaja saab töö väga kiiresti valmis. Sellisel juhul saab töötegija korralduse veel tööle aega pühendada, et töö ikka „korralikult“ valmis teha. Parkinsoni seadus ja munakeetmise reegel on ühe ja sama probleemi kaks külge:Kriteeriumide puudumine, mis määraksid millistele nõuetele peab töö tulemus vastama • Arusaama puudumine, kuidas töötegija käitumine projekti kui tervikut mõjutab. Tudengi tööstiil - Kui inimene teab, et tal on töö tegemiseks piisavalt aega (töö tegemiseks vajalik aeg ja määramatuse kaitseks varuaeg) ja tal on palju nn. igapäevaseid töid, siis sageli juhtub nii, et tööga alustatakse, veendutakse, et antud aeg on piisav, et tööga valmis jõuda, töö jäetakse pooleli ja jätkatakse tööd vahetult enne tähtaega. Tänu Parkinsoni seadusele ja tudengi tööstiilile tööde kaitsmiseks määramatuse vastu lisatud turvaaeg kulutatakse ehk raisatakse ära. Ja kui on vaja aega Murphy’ga „võitlemiseks“, siis pole seda enam kuskilt võtta.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |