шпаргалка

Kirjelda, kuidas inimesed annavad ajahinnanguid.

[ Назад ]Kui küsida inimese käest palju on talle vaja aega, et tööga kindla peale valmis saada, siis millise vastuse ta meile annab. Ajahinnangut küsides märkame sageli, et töötaja on justkui kahe vahel. Kui inimese jaoks on dilemma, siis tähendab see probleemi. Milline on probleem inimesele ajahinnanguid andes? Kui inimene on sellises konfliktis, siis millisel viisil ta selle enda jaoks lahendab? Kui palju on neid inimesi kes annavad 50% tõenäosusega hinnanguid? Kuidas me suhtume oma töökaaslastesse, kes ainult pooltel juhtudel täidavad oma lubadusi? „Oma särk on ihule lähemal“, järelikult püüab ta anda riskivabu hinnanguid. Kas projekti juht või osakonna juhataja lepivad pikkade ajahinnangutega? Ei, sest nemad tahavad, et töö tehakse võimalikult kiirest. Sellise olukorra tõestuseks on see, et paljudel juhtudel ei mindagi töö tegija käest küsima, et palju kulub ühe või teise töö tegemiseks, talle lihtsalt eelnevate kogemuste põhjal antakse ülesanne selleks ajaks töö lõpetada ja kõik. Kui projektijuht on siis mingil viisil saanud üksikute tööde kestvused kätte, siis kuidas määrab tema projekti kestvuse.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |