шпаргалка

Kirjelda kuidas ja miks on töö tegemiseks ja töö lõpetamiseks kuluv aeg tavaliselt erineva pikkusega.

[ Назад ]Töö tegemiseks kulunud aeg ja töö lõpetamiseks kulunud aeg ei ole identsed. Kui me teeme natukene ühte tööd ja siis natuke teist tööd, siis ressursi isiklik efektiivsus võib olla väga suur aga töö lõpetamiseks kuluv aeg väga pikk. Iga projekti töö lõpetamiseks kuluv aeg koosneb: • Ajast, mis kulus selle töö tegemiseks. • Ajast, mis kulus tööde vahel ümberlülitumiseks. • Ajast, millal see töö ootas, kui tegeleti mõne teise tööga. Kui ettevõttes, kus on korraga käimas palju (rohkem kui 10) projekti proovida teha analüüs, et milline on eelnimetatud aegade osakaal, siis sageli on olukord selline, et enamuse ajast kulub töö lõpetamiseks vajalik aeg järjekorras ootamisele, et sellega tegeletaks. Selline tulemus viitab otseselt sellele, et ettevõttes püütakse kõiki töid korraga teha.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |