шпаргалка

Protsessori üldstruktuur

[ Назад ]

CPU (Central Processing unit) on arvuti aju. Selle ülesandeks on viia täide

programme, mis on salvestatud peamälus (main memory), võttes käske, uurides

neid, ja täites neid üksteise järel. Komponendid on ühendatud üksteisega siiniga,

mis on kogum paralleeleseid juhtmeid aadresside, andmete ja kontrollsignaalide

vahendamiseks. Siinid võivad olla nii välised CPU-le, ühendades seda mälu ja

sisend/väljund seadmetega, kui ka sisesed.

CPU koosneb mitmest osast. Juhtautomaat on vastutav käskude võtmise ees

peamälust ja nende tüübi kindlakstegemisel. Aritmeetika-loogika üksus sooritab

operatsioone nagu liitmine ja loogiline korrutamine.

CPU sisaldab ka väikseid, kõrg-kiirusel mälusid salvestamaks ajutisi tulemusi ja

teatud kontroll (juhtimis) informatsiooni. See mälu koosneb teatud arvust

registritest, millest igaüks on teatud suuruse ja funktsiooniga. Tavaliselt on kõik

registrid ühesuurused. Iga register saab sisaldada üht numbrit, kuni teatud

maksimumini, mis on määratud registrite suurusega. Registritest saab lugeda ja

kirjutada väga suurel kiirusel, sest need asuvad CPU sees.

o käsuloendur (PC - Program Counter, IP - Instruction Pointer)

Kõige tähtsam register, mis osutab järgmisele instruktsioonile, mis on vaja kinni

püüda ja täide viia. Tegelikult ei loe see register midagi, nimi on natuke rappaviiv.

o käsuregister (IR - Instruction Register)

Ka üks tähtis register, mis sisaldab (omab) instruktsiooni, mida antud hetkel täide

viiakse.

o käsudekooder (Instruction Decoder)

7

Complex circuitry in the CU designed to decode (interpret) any instruction in the

computer's machine code repertoire.

o juhtautomaat (CU - Control Unit)

Juhtautomaat on vastutav käskude võtmise ees peamälust ja nende tüübi

kindlakstegemisel

o operatsioonautomaat (Data Path)

Koosneb registritest, ALU-st ja mitmest siinist, mis ühendavad eelnimetatuid.

Registrid söödavad andmeid ette kahele ALU sisend registrile. Need registrid hoiavad

ALU sisendeid seni kuni ALU arvutab.

Operatsiooniautomaat on operatsiooniseadme osa, milles realiseeritakse

mikrokäskudega ettenähtud elementaartegevusi. Taidab järgmisi finktsioone:

infosõnade salvestamine, mikrooperatsioonide sooritamine ja loogikatingimuste

arvutamine. ALU sooritab aritmeetika ja loogikatehteid. Registermälu - trigeritest

koosnev mäluseade. CPUs on registrid andmete, vahetulemuste või juhtinformatsiooni

hoidmiseks

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |