шпаргалка

RISC - CISC protsessor

[ Назад ]

? CISC - (Complex Instruction Set Computer) selline protsessor võib ühe

instruktsiooni raames teha mitu erinevat mikrooperatsiooni. CISC

protsessorile kirjutatud programmid on mahult väiksemad ning ühtlasi on neid

masinkoodis ka suhteliselt lihtne kirjutada.

? RISC - (Reduced Instruction Set Computer) selline protsessor aga toimetabki

üksnes võimalikult lihtsate mikrooperatsioonidega. RISC protsessorile

kirjutatud programmid vajavad rohkem mälu, sest kõik mikrooperatsioonid

tuleb eraldi kirja panna, ühtlasi on selliseid programme masinkoodis ka

raskem kirjutada kui CISC-le.

8

RISC ? Reduced Instruction Set Computer vs CISC ? Complex Instruction Set

Computer

RISC ? väike arv lihtsaid käske, mis viiakse täide ühe operatsiooniautomaadi tsükli

jooksul (haarates kaks registrit, neid omavahel kombineerides, liites, lahutades ANDides,

ja salvestades tulemus tagasi registrisse). Argument RISC?i kasuks arvati olevat,

et isegi kui RISC masin võtab neli või viis käsku, mida CISC masin teeks ühe

instruktsiooniga, RISC masin teeks seda ikkagi 10 korda kiiremini (sest

instruktsioonid ei ole interpreteeritud).

RISC:

1. suhetliselt vähe käske (eelistatavalt alla 100) ja vältida tuleb keerulisi käske

2. vähe adresseerimise viise (eelistatavalt üks või kaks)

3. vähe erinevaid käsu formaate (eelistatavalt üks või kaks), et kiiredada

dekodeerimist

4. kõik käsud tuleb täita otse riistvaras ühe taktiga, ilma mikroprogrammita

5. maksimaalne käskude täitmise kiirus, mis viib paralleelsuseni

6. ainult LOAD ja STORE käsud pöörduvad mälu poole

7. võimas register mälu (ulatudes32 kuni 132-ni), et võimalikult palju oleks

register-register tüüpi käske ja vähe pöördumisi mälu poole

8. jäiga loogikaga (hardwired) juhtautomaat, mis võib ka tehnoloogia arenedes

asenduda mikroprogrammeeritavaga

9. efektiivne andmevahetus alamprogrammidega

10. efektiivne käskude järjekorra juhtimine (siirded ja alamprogrammid)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |