шпаргалка

Peidikmälu, vahemälu (Cache).

[ Назад ]

Põhimälus paiknevad täitmise ajal programm ja temaga seotud andmed. Programmi

kiire täitmise üheks eelduseks on suure ja kiire põhimälu olemasolu. Mida suurem on

põhimälu, seda väiksemaks jääb võimalus, et ülesande lahendamiseks vajalikku

informatsiooni tuleb osaliselt hoida tunduvalt aeglasemas massmälus. Põhimälu

töökiirus ja protsessori jõudlus on seotud seetõttu, et operatsioonid põhimäluga

moodustavad protsessori tööst suure osa. Kui põhimälust lugemine ja põhimällu

kirjutamine toimuvad aeglaselt, muudab see kogu protsessori töö aeglaseks.

Kuna põhimälu suurusele erilist alternatiivi ei ole, siis mälumahud üldiselt suurenevad

järjekindlalt. Põhimälu töökiirus tõuseb seejuures suhteliselt tagasihoidlikumalt.

Põhjused on tehnilised ja majanduslikud. Põhimälu suhtelise aegluse

kompenseerimiseks kasutatakse vahemälu. Vahemälu idee seisneb väikese ja kiire,

põhimälust eraldiseisva mäluseadme kasutamises, kus hoitakse muidu põhimälus

asuvaid käske ja andmeid, mida protsessor parajasti kasutab. Idee kohaselt võiks

sagelikasutatav informatsioon asuda pidevalt vahemälus, harvemini vajaminev

informatsioon toodaks sinna töötluse ajaks. Protsessor suhtleks ainult kiire

vahemäluga.

Nimetatud idee rakendamine on võimalik teatud seaduspärasuste tõttu, mis esinevad

põhimälus asuva informatsiooni kasutamises protsessori poolt. Näiteks suur osa

programmist asub mälus täitmisjärjekorras, osa käske täidetakse korduvalt, mõningaid

andmeid kasutatakse korduvalt jne. Need asjaolud lubavad protsessorile vajaliku

informatsiooni toimetada õigeaegselt põhimälust vahemällu. Tänapäevaste

vahemälusüsteemide kasutamise efektiivsus ulatub 90%-ni ehk üheksakümnel juhul

sajast mälu poole pöördumisest leiab protsessor otsitava informatsiooni kiirest

vahemälust. Kui vajalikke andmeid vahemälus ei leidu, järgneb lugemine aeglasemast

põhimälust.

Tänapäeval realiseeritakse vahemälu tihti kahes osas. Väiksem ja kiirem vahemälu,

mida nimetatakse ka L1-vahemäluks (Level 1 Cache), on reeglina protsessori üheks

struktuuriüksuseks. Suurem ja aeglasem L2-vahemälu võib olla nii protsessori

koostisosa kui eraldiasuv elektronlülitus. L1-vahemälude maht ulatub käesoleval ajal

kuni 64 KB-ni, L2-vahemälud mahutavad kuni 1MB informatsiooni.

Vahemälude kasutamine annab vastuvõetavate kulutustega märkimisväärse

arvutisüsteemi jõudluse kasvu.

Arvuti mälu

10

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |