шпаргалка

Mikroarvuti arhitektuur ja siinid.

[ Назад ]

siinidraiverid, andmesiin, aadresssiin ja juhtsiin.

Siin kujutab endast elektriliselt sõltumatute ahelate hulka, mis on mõeldud infosõna

edastamiseks. Lihtsaim siinikontroller on register. Siin on süsteemi pudelikael.

Andmesiin - (DB) edastatakse vist andmeid, Aaresssiin - (AB) ta laius määrab ära

max aadressmälu, Juhtsiin - (CB).

. Siin - üks komplekt juhtmeid. Andmesiinid - toimub andmevahetus mõlemas

suunas. Aadresssiin - määrab ära max.-ne adresseeritav mälu. Pesa, kui sise-väljund

aadressi. Juhtsiin - komplekt juhtsignaale mõlemas suunas. Siinidraiver - element,

mis eraldab siinist mingi seadme.

Mikroprotsessorite ja arvutite ehitus sõltub sellest, kuidas nende eri osad (ALU,

registrid, mälu, sisend- ja väljundliidesed) on ühendatud tervikuks. Juhtseadme

20

protsessori, mälu ja sisend-väljundliideste vahel kasutatakse ühenduseks siinemitmejuhiline

ühendus, millega saab omavahel liita palju süsteemi komponente.

Juhtseadme siin koosneb mitmest paralleelsest juhist, mis ühendavad elektriliselt

juhtseadme erinevaid osi. Siinid jagunevad: aadressi-, andme- ja juhtsiinideks.

Aadressi- ja andmesiinid on tavaliselt 8- või 16- soonelised, nende kaudu edastakse

korraga ühe- või kahebaidiline sõna.

Aadressisiini 8 biti abil saab edastada aadresse 0.. 255, mis sobib väga väikse mälu

või näiteks sisend- ja väljundliideste adresseerimiseks. Kõik sisend- ja väljundliidesed

ning mälu on ühendatud siiniga, millele protsessor väljastab aadressi. Suuremate

mälude adresseerimiseks on vaja 16- või enamsoonelist siini 16- bitise aadressisiini

korral saab otseselt adresseerida 216= 65535 baidi = 64 Kbaidi (220=1Mbait)

Kui mingi sisendseade tuvastab siinil oma aadressi, väljastab ta andmesiinile oma

mäluregistri bittide olekud. Samuti toimub andmesiini kaudu andmevahetus

protsessori ja mälu vahel.

Juhtsiini kaudu edastatakse signaale, mida kasut. arvuti töö juhtimiseks ja

kontrolliks. Näiteks määravad juhtsiini kaudu edastatavad signaalid R (read) ja

WR(write), kas mälu poole pöördutakse info lugemiseks või kirjutamiseks.

Aadressid ja andmed on siinil väga lühikest aega. Nii saab ühe ja sama siiniga

edastada kogu nõutava info paljudelt sisenditelt protsessorisse ja vastupidi

protsessorist paljudesse väljunditesse, lugeda mälust käske ning salvestada sinna

vajalikku infot. Siinis edastatakse andmeid mõlemas suunas.

Siinidraiver- element, mis eraldab mingi seadme siinist.

Mikroprotsessori üldstruktuur (monoliitprots.): akumulaator, registermälu, ALU,

siinipuhvrid, pinumälu osuti (SP), jne.

Akumolaator - on alati kahepoolne register, Registermälu - trigeritest koosnev

mäluseade. CPUs on registrid andmete, vahetulemuste või juhtinformatsiooni

hoidmiseks.

ANDMEVAHETUS MIKROPROTSESSORSÜSTEEMIS (mikroarvutis):

Siinitsükkel v. Masinatsükkel - iga siini poole pöördumine. I/O READ - lugemine,

I/O WRITE - kirjutamine. Olekusõna - kood, mis siini kaudu väljastatakse.

Siinikontroller - register, kus säilitatakse infot siinitsükli kohta. Pöördumine mälu ja

välissseadmete poole - siinitsükli kaudu. Andmevahetus katkestustega - antakse

aktiivsus sisend-väljund seadmetele Ilma katkestuseta andmevahetus - kõik

väljundseadmed on passiivsed ja protsessor määrab ära pöördumise ja lahendab

prioriteedi probleemi. Otsepöördusreziim e. DMA - korraldab ise andmevahetuse.

Haarab juhtsiinid enda alla. Andmevahetus läbi DMA kontrolleri.

Mikroprotsessoriks nim. ühel või mitmel integraallülitusel ehk kiibil asuvat

protsessorit. Ühel kiibil asuvat mikroprotsessorit nim. ka monoliitprotsessoriks.

Mikroprotsessori seesmine juhtautomaat on kasutaja poolt programmeeritav või

ümberprogrammeeritav.

Mikroprotsessori põhilised komponendid:

* registrid,

* akumulaator,

* ALU.

Mikroprotsessor sisaldab mitmeid registreid, mida kasut. tehte tulemite või tehte

vahetulemite lühiajaliseks salvestamiseks, selleks, et tulemid oleksid kiiresti saadaval

21

järgmisteks teheteks.

Akumulaator on protsessori üheks kõige tähtsamaks registriks, kuhu enne tehte

sooritamist viiakse üks operandidest ning kuhu salvestatakse automaatselt

aritmeetika- loogikaploki tulem.

Pinumäluviit e. pinuviit säilitab muutmälu selle piirkonna aadressi, mida jooksvalt

kasutatakse pinumäluna.

ALU teostab mikroprogrammi poolt lahendatud loogikaülesandeid.

Registermälu kasut. programmi operandide, vahetulemite ja aadresside ajutiseks

säilitamiseks.

Käsudekooder otsib üles järgmise käsu.

Mikroprotsessorite ja arvutite ehitus sõltub sellest, kuidas nende eri osad (ALU,

registrid, mälu, sisend- ja väljundliidesed) on ühendatud tervikuks. Juhtseadme

protsessori, mälu ja sisend-väljundliideste vahel kasutatakse ühenduseks siinemitmejuhiline

ühendus, millega saab omavahel liita palju süsteemi komponente.

Juhtseadme siin koosneb mitmest paralleelsest juhist, mis ühendavad elektriliselt

juhtseadme erinevaid osi. Siinid jagunevad: aadressi-, andme- ja juhtsiinideks.

Aadressi- ja andmesiinid on tavaliselt 8- või 16- soonelised, nende kaudu edastakse

korraga ühe- või kahebaidiline sõna.

Aadressisiini 8 biti abil saab edastada aadresse 0.. 255, mis sobib väga väikse mälu

või näiteks sisend- ja väljundliideste adresseerimiseks. Kõik sisend- ja väljundliidesed

ning mälu on ühendatud siiniga, millele protsessor väljastab aadressi. Suuremate

mälude adresseerimiseks on vaja 16- või enamsoonelist siini 16- bitise aadressisiini

korral saab otseselt adresseerida 216= 65535 baidi = 64 Kbaidi (220=1Mbait)

Kui mingi sisendseade tuvastab siinil oma aadressi, väljastab ta andmesiinile oma

mäluregistri bittide olekud. Samuti toimub andmesiini kaudu andmevahetus

protsessori ja mälu vahel.

Juhtsiini kaudu edastatakse signaale, mida kasut. arvuti töö juhtimiseks ja

kontrolliks. Näiteks määravad juhtsiini kaudu edastatavad signaalid R (read) ja

WR(write), kas mälu poole pöördutakse info lugemiseks või kirjutamiseks.

Aadressid ja andmed on siinil väga lühikest aega. Nii saab ühe ja sama siiniga

edastada kogu nõutava info paljudelt sisenditelt protsessorisse ja vastupidi

protsessorist paljudesse väljunditesse, lugeda mälust käske ning salvestada sinna

vajalikku infot. Siinis edastatakse andmeid mõlemas suunas.

Siinidraiver- element, mis eraldab mingi seadme siinist.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |