шпаргалка

Klaviatuur (Keyboard)

[ Назад ]

Vanematel klaviatuuridel oli iga klahvi all lüliti, mis andis tagasisidet kui teda

vajutatid ning tegi klõpsu kui seda piisavalt kõvasti vajutati. Tänapäeval odavamatel

klaviatuuridel on klahvid, mis moodustavad mehhaanilise kontakti, kui neid

vajutatakse. Parematel on kummitaolisest materjalist leht või kiht nuppude ja nende

24

all oleva trükkplaadi vahel. Iga klahvi all on väike kuplikke, mis väändub, kui seda

piisavalt vajutada. Väike täpike, mis on elektrit juhtivast materjalist sulgeb vooluringi.

Mõningail klaviatuuridel on magnet iga klahvi all, mis läbib pooli, kui teda

vajutatakse, indutseerides nii voolu, mida on võimalik tuvastada.

Allavajutatud klahv avastatakse veergude aegskaneerimise teel. Klaviatuuri read on

ühendatud vastuvõtudekoodriga, mis rea ja veeru numbri järgi seab avastatud klahvi

vastavusse sümboli koodi.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |