шпаргалка

Kuvar (Display)

[ Назад ]

o CRT (Cathode Ray Tube) kuvar

27

CRT sisaldab kahurit, mis tulistab elektronkiire vastu fosforestseerivat ekraani

(värvilistel monitoridel on kolm elektronkahurit eralgi punase, rohelise ja sinise

jaoks). Kiir jookseb realaotuse puhul peaaegu horisontaalselt üle ekraani. Jõudnud

ekraani teise otsa jookseb ta tagasi ülemisse vasakusse nurka, et otsast peale alustada.

Horisontaalset realadumist kontrollitakse pingega, mis on rakendatud

fokusseerimisseadetele, mis asuvad paremal ja vasakul elektronkahurist. Vertikaalset

ladumist kontrollitakse aeglasemalt kasvava pingega. Selleks, et kahurit tagasi

ülemisse vasakusse nurka e. algasendisse saada muudetakse pinge suunda horisontaal

ja vertikaal fokusseerimisseadmetel. Täisekraani kujund joonistatakse üle tavaliselt

30-60 korda sekundis. Tänapäeval kasutatakse fokusseerimiseks ka magnetvälja.

o kujundi moodustamine

CRT sees asub võre, mis moodustab punktikeste mustri ekraanile. Kui positiivne

pinge rakendatakse võrele, elktronide kiirus suureneb ning seetõttu kiir tabab ekraani

ja paneb selle hetkeks helendama. Kui kasutatakse negatiivset pinget, elektronid

tõukuvad, nii et nad ei läbi võret ja seega ekraan ei helenda. Vastavalt kasutatavale

pingele, mida võrele rakendatakse kutsutakse ka esile vastava bitimustri ilmumise

ekraanil.

o videomälu (Video memory)

The memory found in a video adapter that stores images as bitmaps before they are

sent to the display monitor. Because displaying video images requires a great deal of

computing speed and memory, the video adapter is equipped to handle this function

rather than relying on the computer's CPU. There are several types of video memory

such as VRAM and WRAM.

o vedelkristall kuvar LCD (Liquid Crystal Display)

Vedelkristallkuvarid koosnevad viskoossetest orgaanilistest molekulidest, mis

voolavad nagu vedelik, aga neil on ka kristallile omane ruumiline struktuur. Kui kõik

molekulid on reastatud ühes suunas, siis kristalli optilised võimalused sõltuvad

sissetuleva valguse suunast ja polarisatsioonist. Rakendades elektrivälja saab muuta

molekulide paigutust.

LCD ekraan koosneb kahest paralleelsest klaasplaadist mille vahel on vedelkristall.

Elektroodid on kinnitatud mõlemale plaadile. Valgus tagumise plaadi taga valgustab

ekraani tagantpoolt. Läbipaistvaid elektroode, mis on kinnitatud kummalegi plaadile,

kasutatakse loomaks elektrivälju vedelkristallil. Erinevad ekraani osad saavad

erinevat pinget, millega kontrollitakse kujutatavat pilti. Ekraani esi- ja tagapoolele on

kleebitud polaroidid, kuna on tehnoloogia nõuab, et kasutataks polariseeritud valgust.

TN (twisted nematic) kuvari tagumine plaat sisaldab väikeseid horisontaalseid

rööpaid (renne) ja esiplaat vertikaalseid rööpaid. Kuna esi- ja tagapaneeli reastus

erineb 90 kraadi võrra, siis molekulid keerduvad tagantpoolt ette. Kuvari tagumine

osa on horisontaalne polaroid ja laseb läbi ainult horisontaalselt polariseeritud valgust.

Esiosaga on sama lugu ?see laseb läbi ainult vertikaalselt polariseeritud valgust. Kui

kahe plaadi vahel ei oleks vedelikku, siis tagant tulev horisontaalne valgus oleks

blokeritud esipolaroidi poolt, muutes ekraani ühtlaselt mustaks. Ometi LCD

molekulide moondunud struktuur juhib seda läbivat valgust ning pöörab selle

28

polarisatsiooni, muutes teda nii, et ta tuleb välja horisontaalselt. Seega on ekraan

elektrivälja puudumisel ühtlaselt valge. Plaadi valitud kohtadele pinget rakendades,

on võimalik hävitada moondunud molekulide struktuuri, blokeerides valguse

läbipääsu antud kohtades.

Pinge rakendamiseks on kaks enimkasutatavat skeemi. Passiivses maatriks kuvaris

mõlemad elektroodid sisaldavad paralleelseid juhtmeid. Näiteks 640x480 ekraanil

tagaelektroodil võib olla 640 vertikaalset juhet ja esielektroodil 480 horisontaalset

juhet. Andes ühele vertikaaljuhtmetest pinge ja ühele horisontaalsele pulsi, saab

tekitada pinge ühes valitud punktis, muutes ta hetkeks tumedaks. Aktiivses maatriks

kuvaris kasutatakse ristloodis juhtmete asemel väikeseid lülituselemente igas pixli

positsioonis ühel elektroodidest. Neid sisse ja välja lülitades luuakse meelevaldne

pingemuster üle ekraani, moodustades vajalik bitimuster.

o värviline kujund

Värvilised ekraanide tööpõhimõtted on üldiselt samad kui monokroomsete ekraanide

tööprintsiibid. Detailid on märksa keerulisemad. Kasutatakse optilisi filtreid

eraldamaks valgest valgusest punast, rohelist ja sinist valgust iga pixli kohal, et neid

saaks eraldi kuvada. Igat värvi on võimalik üles ehitada lineaarse superpositsiooni teel

kolmest põhivärvist.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |