шпаргалка

Skanner

[ Назад ]

Skanner on arvuti väline lisaseade/optiline instrument, mis on mõeldud valmisteksti ja

?piltide sisestamiseks arvutisse/digitaalsele kujule viimiseks. Jaotades kujundi

sadadeks eraldi punktideks (või pikseliteks) muundab skanner selle mõistetavaks

arvuti jaoks, mis siis tarkvara abil esitab skaneeritava pildi arvuti ekraanil. Skanneril

on funktsionaalne sarnasus kserokoopiaaparaadi lugemisseadmega. Kui koopiate

puhul loetu kantakse kohe paberile, siis antud juhul antakse võimalus kujutist

redigeerida, seda kärpida või midagi lisada. Teksti tuvastamiseks kasutab skanner

optilist tärgituvastust (OCR- optival character recognition). Seega saab skanneri

kasutaja sisestada näiteks oma kirjatöö illustratsioonid ja valmiskirjutatud tekstid

arvutisse, seal tekste töödelda, muuta ðrifti, paigutada illustratsioonid sobivatesse

kohtadesse ja seejärel välja trükkida.

Skanner on umbes arvutiploki suurune pealt ülestõstetava kaanega seade. Kaane all

on klaaspind, millele ?kujutis allapoole? asetatakse sisestatav dokument. Kaas

suletakse ja skanner valgustab paberilehte ja loeb täpp-täpilt sisse kogu paberil oleva

kujutise ning edastab selle arvutile.

On olemas ka käsiskannerid, mida kasutaja veab mööda skaneeritavat kujutist.

Need skannerid on väiksemad, odavamad ja edastatav kujutis on madalama

kvaliteediga.

Nimetus ?skanner? tuleneb ingliskeelsest sõnast scan, mis tähendab ?silmi millestki

üle libistama, üksikasjalikult vaatlema, täpselt uurima, pilti täppideks lahutama?.

36

Kõikidel sellesse kategooriasse kuuluvatel seadmetel on ühesugune tööpõhimõte:

nad loevad infot objektide heledus-tumeduse ja värvuse kompamise teel, kasutades

ülitundlikke sensoreid.

Pildi-tekstiskannerites viiakse kombatav originaalpilt punkthaaval rasterkujutisena

arvuti mällu, värviskannerites värvikujutisena. Kui skanneri sensor on ?sisse

tõmmatud? pildipunkti kohta käiva info, liigub ta edasi järgmisele, kuni kogu

dokument on loetud. See protsess on väga kiire, kogu algdokumendi skaneerimiseks

kulub ainult paar sekundit.

Skaneerimisprotsessi mehaanika sõltub konkreetse mudeli tüübist. Kõik skannerid

kasutavad valgusallikat ja vahendeid sensori (või peegli, mille abil valgus juhitakse

sensorile) liigutamiseks algdokumendi kohal (või vastupidi) ning sisaldavad

elektroonikalülitust, mis muundab hõlvatud info digitaalkujule.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |