шпаргалка

Загрози в полит галузи

[ Назад ]загрози національній безпеці - наявні та потенційно можливі

явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим

національним інтересам України;

На сучасному етапі основними реальними та потенційними

загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві

є:

у зовнішньополітичній сфері:

посягання на державний суверенітет України та її

територіальну цілісність, територіальні претензії з боку інших

держав;

спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших

держав;

воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні

війни (конфлікти) в різних регіонах світу, насамперед поблизу

кордонів України;

у сфері державної безпеки:

розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних

служб;

загроза посягань з боку окремих груп та осіб на державний

суверенітет, територіальну цілісність, економічний,

науково-технічний і оборонний потенціал України, права і свободи

громадян;

поширення корупції, хабарництва в органах державної влади,

зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності;

злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, насамперед

поширення міжнародного тероризму;

загроза використання з терористичною метою ядерних та інших

об'єктів на території України;

можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів,

вибухових речовин і засобів масового ураження, радіоактивних і

наркотичних засобів;

спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих

збройних формувань та намагання використати в інтересах певних сил

діяльність військових формувань і правоохоронних органів держави;

прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною

ознакою окремих регіонів України;

у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України:

поширення зброї масового ураження і засобів її доставки;

недостатня ефективність існуючих структур і механізмів

забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності;

нелегальна міграція;

можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти

чи у протистояння з іншими державами;

нарощування іншими державами поблизу кордонів України

угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил,

що склалося;

небезпечне зниження рівня забезпечення військовою та

спеціальною технікою та озброєнням нового покоління Збройних Сил

України, інших військових формувань, що загрожує зниженням їх

боєздатності;повільність у здійсненні та недостатнє фінансове забезпечення

програм реформування Воєнної організації та оборонно-промислового

комплексу України;накопичення великої кількості застарілої та не потрібної для

Збройних Сил України військової техніки, озброєння, вибухових

речовин;незавершеність договірно-правового оформлення і недостатнє

облаштування державного кордону України;незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців,

громадян, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей;у внутрішньополітичній сфері:порушення з боку органів державної влади та органів місцевого

самоврядування Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, прав

і свобод людини і громадянина, в тому числі при проведенні

виборчих кампаній, недостатня ефективність контролю за дотриманням

вимог Конституції і виконання законів України;можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і

міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів екстремізму в

діяльності деяких об'єднань національних меншин та релігійних

громад;загроза проявів сепаратизму в окремих регіонах України;структурна та функціональна незбалансованість політичної

системи суспільства, нездатність окремих її ланок до оперативного

реагування на загрози національній безпеці;

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |