шпаргалка

форми и методи ЗПУ

[ Назад ]IV. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ1. Ефективне здійснення зовнішньої політики вимагає наявності

механізму її правового, фінансового, матеріального та кадрового

забезпечення, розгалуженої інфраструктури зарубіжних органів

зовнішніх зносин.

2. Під керівництвом Президента України практична реалізація

зовнішньополітичної діяльності забезпечується Кабінетом Міністрів

України і здійснюється Міністерством закордонних справ, іншими

центральними органами державної виконавчої влади на основі

Конституції і законів України.

3. Закони та інші нормативні акти України в галузі зовнішніх

зносин покликані забезпечити взаємодію всіх ланок системи

зовнішньополітичної діяльності, визначити рамки самоорганізації

цієї системи та гарантії ефективності її функціонування.

4. З метою належного забезпечення міжнародної діяльності

України її державним бюджетом передбачаються відповідні видатки,

включаючи валютні ресурси.

5. Для кадрового забезпечення органів зовнішніх зносин

України створюється система підготовки і перепідготовки

фахівців-міжнародників. Головним учбовим закладом цієї системи має

стати Український інститут міжнародних відносин при Київському

університеті з виділенням його в самостійний навчальний заклад.

При Міністерстві закордонних справ має бути створена Дипломатична

академія для перепідготовки і підвищення кваліфікації

дипломатичних кадрів середньої та вищої ланки.

6. Україна активізує свою участь в міжнародному

співробітництві і розширює мережу закордонних органів зовнішніх

зносин з метою більш ефективного забезпечення своїх національних

інтересів відповідно до пріоритетних напрямів зовнішньої

політики. При цьому кількісний склад центрального апарату МЗС і

закордонних органів зовнішніх зносин необхідно довести до рівня,

який був би достатнім для адекватного забезпечення

зовнішньополітичних інтересів України і відповідав практиці

європейських держав.

7. З метою більш активного просування зовнішньополітичних

інтересів України, в т.ч. широкого ознайомлення зарубіжної

громадськості з досвідом політичного, економічного,

науково-технічного і культурного розвитку нашої держави необхідно

створити мережу культурних центрів України, передусім в тих

зарубіжних країнах, розвиток відносин з якими має пріоритетне

значення. Одночасно необхідно дбати про створення широкої мережі

закордонних інформаційних центрів і кореспондентських пунктів для

адекватного інформаційного забезпечення зовнішньополітичної

діяльності України.

8. З метою підвищення ефективності, цілеспрямованості і

узгодженості здійснення зовнішньої політики України координація

діяльності міністерств, інших органів державної виконавчої влади,

відомств та установ у сфері зовнішніх зносин

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |