шпаргалка

конст про ЗП

[ Назад ]Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована

на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і

нормами міжнародного права.

Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну

самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої

політики держави, виконання Конституції і законів України, актів

Президента України;

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента

України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і

правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і

позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і

зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде

переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності

України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є

найважливішими функціями держави, справою всього Українського

народу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |