шпаргалка

засади ЗПУ

[ Назад ]Липень 1993 ВРУ схвалила «Осн напрями ЗПУ»Опираючись на внутр законодавство і МП, УКР визначила основні засади, на яких реалізується ЗП: загально-визнані принципи принципи ЗП діяльності. Не є ворогом жодної держ. Розбудовує двосторонні і багатосторонні відн з держ та МО на основі принципів добровільності, взаємоповаги, рівноправності, взаємодопомоги, невтручання у внутр справи. Не висуває будь-яких терит претензій до сусідів, не визнає терит претензій до себе. Засуджує війну як знаряддя нац політики, додержується принципу незастосування сили та загрози силою і прагне до вирішення будь-яких міжн спорів виключно мирними засобами. Виступає проти присутності збройних сил іноземних держ на УКР території, проти розміщення іноз військ на терит інших держав без їх ясно висловленої згоди. Збройні сили використовує виключно у випадках актів збройної агресії проти неї і будь-яких збройних зазіхань на свою терит цілісність і недоторканість держ кордонів або на використання своїх міжн зобов’язань.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |