шпаргалка

напрями ЗП УКР

[ Назад ]



Осн положення ЗП діяльності УКР зафіксовано в Конят УКР, в чинному законодавстві. ВРУ схвалила «Основні напрями ЗПУ» (2 лип 1993) – базовий документ, який визначає пріоритети діяльності УКР на міжн арені, прийнято Закон УКР «Про МД УКР». ВР визнала такі напрями ЗП (кожен має комплекс пріоритетів, які зумовлені нац інтересами УКР). Розвиток міждерж двостороніх відносин – «домінанта двосторонніх відносин з прикордонними держ – укр.-рос відносини». Від характеру цих відносин залежатиме доля прогресивного дем розвитку УКР і РОС, стабільність в ЄВР світі, але на практиці ЗП відносини в цьому напрямі не активізувалися. Розширення участі в євр регіональному співробітництві – активізація дипломатичної діяльності на зближення з Зах держ – членами НАТО та ЄС. «Розбудова стосунків з Зах держ створить умови для відновлення давніх політ, екон, культ, духовних зв’язків УКР з ЄВР, прискорення демократизації, проведення ринкових реформ, оздоровлення нац економіки. Таке співробітництво стане підґрунтям для розширення участі УКР в ЄВР структурах і майбутньому інтегруванні її господарства до загально-європейського». Розширення членства в МО, вихід на Зах ринки збуту ставило на меті створення оптимальних зовнішніх умов для забезпечення пріоритетних нац інтересів. На практиці інтеграція з Зах виявилася нереальною, оскільки неконкурентні пром вироби, невміння наших бізнесменів бути рівноправними партнерами на Зах ринках, невідповідність законів загально-правовим вимогам МП, ЄВР високоякісна с/г продукція (наші – неякісні і радіоактивні – неприйнятні на ЄВР ринках). Співробітництво в рамках СНД. Членство в ООН та ін універсальних МО. Пріоритетність інтегрування в ЄВР структури – ЄС – поглиблення євроатлантичного партнерства, активна участь у регіональних ініціативах і механізмах співпраці.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |