шпаргалка

нац интересы УКР

[ Назад ]


національні інтереси - життєво важливі матеріальні,

інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія

суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні

потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний

суверенітет України та її прогресивний розвиток;

аціональні інтереси України у сфері міжнародних відносин
становлять три основні групи:
- стратегічні та геополітичні інтереси, пов'язані з
забезпеченням національної безпеки України та захистом її
політичної незалежності;
- економічні інтереси, пов'язані з інтегруванням економіки
України у світове господарство;
- регіональні, субрегіональні, локальні інтереси, пов'язані
із забезпеченням різноманітних специфічних потреб внутрішнього
розвитку України.
З метою забезпечення національних інтересів України її
зовнішня політика постійно спрямовується на виконання таких
найголовніших завдань:
1. Утвердження і розвиток України як незалежної демократичної
держави.
2. Забезпечення стабільності міжнародного становища України.
3. Збереження територіальної цілісності держави та
недоторканності її кордонів.
4. Включення національного господарства у світову економічну
систему для його повноцінного економічного розвитку, забезпечення
потреб громадян і підвищення добробуту народу.
5. Захист прав та інтересів громадян України, її юридичних
осіб за кордоном, створення умов для підтримання контактів з
зарубіжними українцями і вихідцями з України, подання їм допомоги
згідно з міжнародним правом.
6. Поширення у світі образу України як надійного і
передбачуваного партнера.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |