шпаргалка

УКР і Рада Европи

[ Назад ]Рада Європи – міжуряжова МО у галузі правового та гум співробітництва (займається всіма важливими питаннями, що виникають у євр. Сусп за винятком питань оборони) – 44 держави. Створена 5.5.49 – 10держ, штаб в Страсбурзі (ФР). РЄ фінансується урядами держ-учаниць пропорціонально до кількості їх населення та держ ресурсів. Керівні органи: Парламентська асамблея – дорадчий орган, політ форум. Комітет міністрів (ЗС) – основний виконавчий орган, займається питаннями бюджету, членства, приймає рішення з основних напрямів діяльності і політики РЄ. Конгресс місцевих та регіональних властей Європи – консультативний орган, який представляє місцеві та регіональні власті, мета – хміцнити демократичні структури на місцях, особливо в країнах сх.. євр. Міжнародний Секретаріат. Генсек – Вальтер Швіммер (АВ). Цілі РЄ: захист принципів демократії, прав людини та верховенства права, рішення основних проблем (расизм, нетерпимість, дискримінація нацменшин, наркоманія). Основна мета – справа забезпечення індивідуальних свобод, політ свободи і верховенства закону. 6.09.92 – ВР Укр. – статус спец запрошеного гостя у ПАРЄ. 09.92 – УКР приєдналась до 6 основних конституцій РЄ у галузі боротьби зі злочинністю. 15.09.95 – підписала рамкову конституцію про захист нац меншин. 9.10.95 Комітет міністрів одностайно ухвалив резолюцію про запрошення УКР стати 37м членом РЄ і приєднатися до її статуту. 11.95 – церемонія вступу. УКР платить РЄ 1млн 400 тис дол.. Держ прагнуть стати членами РЄ, бо це відкриває можливості співробітництва з ЄС та НАТО. Документ, що регулює вступ країни до РЄ – рекомендації ПА – констатується ситуація в країні і необхідні кроки, які мають бути зроблені після вступу. Перспективи співробітництва УКР з РЄ: участь у реалізації програм співробітництва з з держ ЦСЄ. Широке використання потенціалу РЄ має сприяти процесу реформування правової сист. УКР. Продовження роботи органів держ влади УКР, спрямованої на вивчення доцільності участі УКР в МД РЄ. Залуічення УКР фахівців та науковців у якості експертів РЄ до розробки та реалізації заходів РЄ. Значна активізація участі представників УКР у робочих органах Комітету міністрів РЄ, діяльність яких пов’язана з розробкою нових МП документів та спільних програм співробітництва.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |