шпаргалка

постанова про реал дек держ сув

[ Назад ]25 грудня 1990

Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України в сфері зовнішніх зносин

Доручити Раді Міністрів Української РСР:

1. При встановленні дипломатичних, консульських, торговельних зносин з іноземними державами виходити з необхідності найбільш ефективного забезпечення інтересів Української РСР та їх пріоритетності.

Вирішити питання про акредитацію консульських установ іноземних держав на території Української РСР при Міністерстві закордонних справ УРСР.

2. Спрямувати зусилля на забезпечення безпосередньої участі Української РСР у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.

3. Передбачити у бюджеті республіки статтю видатків на зовнішньополітичну та зовнішньоекономічну діяльність, що випливає з наслідків встановлення Українською РСР безпосередніх відносин з іноземними державами, її участі у загальноєвропейському процесі, європейських структурах та міжнародних організаціях.

4. Забезпечити перерахування до бюджету республіки всіх консульських зборів, одержаних Міністерством закордонних справ УРСР, з відрахуванням 50 процентів їх міністерству для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю.

5. Розробити та подати протягом першого кварталу 1991 року на розгляд Верховної Ради Української РСР проекти законів, що мають регулювати зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зносини України.

6. Створити систему підготовки кадрів для органів зовнішніх зносин республіки

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |