шпаргалка

укр-кнр

[ Назад ]КНР має значний інтерес для України з погляду розвитку вітчизняної промисловості, експорту новітніх технологій, наукового співробітництва.

Відносини між Україною та Китаєм почали розвиватися з набуття Україною незалежності. Наприкінці 90-х років в українсько-китайській торгівлі простежувалось певне скорочення її абсолютних обсягів, зумовлене негативними чинниками, з-поміж яких — підвищення цін на енергоносії в країні, введення тендерних торгів на магнезит і плавиковий шпат у КНР, недосконалість договірно-правової бази тощо [

на початку нового тисячоліття товаропотоки між Україною і КНР збільшилися, при цьому привертає увагу стрімке зростання обсягів китайських товарів в Україну.

Злободенним питанням двосторонніх відносин між Китаєм і Україною є вдосконалення структури експорту і імпорту двох країн. Справа в тому, що український експорт до КНР мае яскраво виражений наполовину сировинний характер.

Слід відмітити, що успішно розвиваються відносини у сфері науки і техніки, в якій, як відомо, і в Україні, і в Китаї досягнуто чимало успіхів світового рівня. Відтак уряди обох країн надають великого значення розвитку фундаментальної та прикладної науки. Значний інтерес китайська сторона виявляє до впровадження у виробництво розробок українських вчених.

українсько-китайські відносини можуть успішно розвиватися лише за умови доброго усвідомлення Україною, що Китай реалізує один з небагатьох наших зовнішніх резервів швидкого нарощування експортних можливостей за рахунок продукції машинобудування, ракетно-космічної, суднобудівної промисловості, ядерної та теплової енергетики, продукції ВПК.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |