шпаргалка

огранич гонки воор

[ Назад ]Договори ОСО-1 і ОСО-2 — договори про обмеження стратегічних озброєнь. ОСО-1 — тимчасова угода між СРСР і США; підписана в Москві 26.05.1972, термін дії 5 років. Контроль за обмеженням узгодженого числа відповідних типів ракет національними технічними засобами. 24.09.1974 сторони окремо заявили про намір не вдаватися до дій, несумісних з цією угодою, за умов, що інша сторона буде демонструвати таку ж стриманість. ОСО-2 — договір між СРСР і США; підписаний у Відні 18.06.1979, термін дії до 31.12.1985. Договір не набрав чинності, оскільки не був ратифікований сенатом США. Фактично обидві сторони дотримувалися передбачених договором обмежень.у вересні 1959 р. на розгляд XIV сесії Генеральної Асамблеї ООН план загального й повного роз­зброєння. Цей план передбачав розпуск протягом трьох років усіх збройних сил та знищення всіх видів озброєнь.На тлі жорсткого ідеологічного протистояння й наростаючої гонки озброєнь усе ж удалося підписати 1 грудня 1959 р. Договір про Антарктику. Договір забороняє здійснювати на території Антарктики будь-які заходи воєнного характеру, такі як створення військових баз та військових укріплень, проведення маневрів, застосування та випробування будь-яких вадів зброї, включаючи ядерну.підписання 5 серпня 1963 р. Договору про заборону випробування ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі й під водою (відомий також як Договір про заборону ядерних випробувань у трьох середовищах). набрав чинності 10 жовтня 1963 р.підписання 27 січня 1967 р. Договору про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла. Договір передбачає використання та дослідження космічного простору на користь та в інтересах усіх країн, незалежно від рівня їхнього економічного та наукового розвитку. Він забороняє розміщення на навколоземних орбітах та встановлення на небесних тілах чи в будь-якому місці космічного простору об'єктів, що містять ядерну зброю чи іншу зброю масового знищення, розташування військових баз та проведення випробувань будь-якої зброї на небесних тілах, привласнення небесних тіл або космічного простору. Договір закріпив принцип міжнародної відповідальності держав-учасниць за національну діяльність у космічному просторі, а також принцип відповідальності за шкоду, заподіяну космічними об'єктами іншій державі-учасниці, її фізичним або юридичним особам. Договір безстроковий, набрав чинності 10 жовтня 1967 р.підписання Договору про заборону ядерної зброї в Латинській Америці. Договір, який було відкрито для підписання 14 лютого 1967 р., становив першу спробу закріпити статус без'ядерної зони в міжнародно-правовому порядку.Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) був схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 р. й відкритий для підписання з 1 липня 1968 р. в Москві, Вашингтоні та Лондоні. Договір набрав чинності 5 березня 1970 р.підписання II лютого 1971 р. Договору про заборону розміщення на дні морів та океанів і в його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення. Ратифікований УРСР 17 серпня 1971 р., він набрав чинності 18 травня 1972 р.підписання 10 квітня 1972 р. Конвенції про заборону розробки, виробництва та нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) й токсичної зброї та про їх знищення. Конвенція набрала чинності 26 березня 1975 р.

справі.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |