шпаргалка

1 билет

[ Назад ]

2.Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев 1845 жылы Семей облысының қазіргі Абай ауданындағы Шыңғыс тауында дүниеге келген.Абай жасынан ынталы, зерек болды.Ол өлеңді 12 жасынан бастап шығара бастаған.Абай Ахмет Риза медресесінде үш жыл оқиды.Абай орыс халқының ұлы ақындары А.С.Пушкин,

М.Ю. Лермонтов, И.А. Крыловтың шығармаларымен танысып, олардың өлеңдерін қазақ тіліне аударады.Ұлы Абай адамзат баласына өшпес мұра қалдырған.Оның «Ескендір», «Масғұд», «Әзім әңгімесі» поэмасы бар.Абайдың өлеңдері жылдың төрт мезгіліне арналған: «Қыс», «Жаз», «Күз», «Жазғытұры», «Ғылым таппай мақтанба», «Әсемпаз болма әрнеге» т.б.

3.Дыбыстар дауысты, дауыссыз болып бөлінеді.

Дауысты дыбыстар: а,ә,о,ө,е,ұ,ү,у,і,и,ы,ю,я

Дауыссыз дыбыстар: б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,м,н,ң,п,р,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ,һ

Дауысты дыбыстар: жуан: а,о,ы,ұ

жіңішке: ә,ө,ү,і,е

Дауфссыз дыбыстар: қатаң: к,қ,п,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ,һ

ұяң: б,в,г,ғ,д,ж,з

үнді: р,л,й,у,м,н,ңКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |