шпаргалка

3 билет

[ Назад ]

2.Наурыз-Ұлыстың ұлы күні,мейрам.

Наурыз тойын тойлаудың дәстүрі бар.Бұл күні наурыз көже пісіріледі.Қазақ халқы наурыз мейрамында ән шырқайды,күй тартады,балуан күрестіреді,ойын-сауық өткізеді.Наурыз жаңа жыл тойы,көктем мерекесі.Қар ериді,көк шығады,күн мен түн теңеледі.

Жаңа жылда адамдар «Ақ мол болсын!», «Ұлыс оң болсын!», «Ұлыс бақытты болсын!» деп бірін-бірі құттықтайды.

Наурыз діни мейрам емес,тұрмыс мейрамы,халықтық мейрам.

3.Сөз түбір мен қосымшадан тұрады.Қосымша дегеніміз жұрнақ пен жалғау. Мысалы: әл(сила)-негізгі түбір(основа), әлді(сильный)-туынды түбір(производный).Жұрнақ, жалғау жаңа сөз құрайды(образует новые слова).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |