шпаргалка

4 билет

[ Назад ]

2.Қазақстан табиғаты(жері,ауа райы,жан-жануар,өсімдіктер,қазба байлықтары) туралы көп айтуға болады.Қазақстанның жері ұланғайыр,сондықтан ауа райы да бірдей емес.Қазақ жерінде Балқаш,Зайсан,Марқакөл сияқты ірі көлдер бар.Ертіс,Жайық,Сырдария, Іле, Тобыл,Есіл сияқты өзендер ағады.

Қазақстанда Алтай,Тарбағатай,Жоңғар,Іле Алатауы бар.Республикамыз үлкен,табиғаты тамаша,жері кең әрі бай.

Қазақстан жерінде көмір,мұнай,темір,алтын,мыс мол.

Қазақстан шөл далалы,таулы,өзенді өлке.

3.Етістік заттың қимылын білдіреді.Етістік не істеді?,қайтті? деген сұрақтарға жауап береді.Етістіктің шақтары:

Нақ осы шақ: түбір етістік +ып,-іп,-п жұрнақтары+көмекші етістіктер отыр,тұр,жатыр,жүр+ж.ж(мын,-мін,-бын,-бін,-пын,-пін).

Өткен шақ: түбір ет.+(-ды,-ді,-ты,-ті)+ж.ж.(-м,-ң,-ңыз,-ңіз)

Келер шақ: түбір ет.+(-а,-е,-й)+ж.ж.(-мын,-мін,-бын,-бін,-пын,-пін)КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |