шпаргалка

5 билет

[ Назад ]

2.Қазақ батырлары француздың рыцарьлары,жапонның самурайлары сияқты тек әскери кәсіппен шұғылданған.Соғыс кезінде Отанды жаудан қорғау, елді басқыншылықтардан азат ету,халықтың жерін кеңейту,жау қолында қалған ата кегін қайтару мақсаттарымен айналысқан.Қазақта батыр деген атақ тек сұлтандар қауымындағы беделді адамдар екендігін білдіреді.Батыр атағы босқа берілмейді.Ол үшін батыр өзін шайқастарда көрсетуі тиіс.Қазақтың ең атақты батырлары:Қабанбай ,Бөгенбай,Наурызбай,Қарасай батырлар болған.

3.Нақ осы шақтың жасалу жолдары:

Түбір етістікке+(-ып,-іп,-п) жұрнақтарына +көмекші етістіктер(отыр,тұр,жатыр,жүр)+жіктік жалғ.(-мын,-мін,-пын,-пін,-бын,-бін).Мысалы: Мен сурет салып отырмын.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |