шпаргалка

10 билет

[ Назад ]

2.Қазақ тілі-қазақ халқының ана тілі.Ол түркі тілдер тобына жатады.Қазақ тілі түркі тілдерінің ішінде Қыпшақ тобындағы тілдерге жатады.Қыпшақ тобына қарақалпақ,ноғай,башқұрт,татар,қарашай-балқар,қырым татарларының тілдері кіреді.Қазақ тілі мен қазақ халқының шығу кезеңі-XV ғасыр.Қазақ тілінің арғы тегін көне түркі жазба ескерткіштерінен басталады.Түркілердің көне жазуы-Орхон-Енисей жазуы алғаш рет 1667 жылы табылған.Ол осы ұзақ уақыт бойы қазақ халқының ауыз әдебиетін мұра етіп ауызша жеткізді.Мұны «Ер Төстік», «Аяз би» ертегілерінен,мақал-мәтелдерден,жаңылтпаштардан көруге болады.

Тіл туралы мақал-мәтелдер:Білім кілті-тіл,Ана сүті бой өсіреді,ана тілі ой өсіреді,Шешеннің тілі-ортақ.

3.Сан есімнің заттың ретін,санын,мөлшерін,қатарын білдіреді.Неше?,Қанша? деген сұрақтарға жауап береді.

Сан есім:

1.Есептік(количествен) 10,15,20 неше,қанша?

2.Реттік(порядковый) бірінші -ыншы,інші нешінші?

3.Жинақтық(собирательный)-ау,еу - нешеу?

4.Болжалдық(предположит)-дай,даған,шақты –нешелерде?

5.Топтау(разделительные) –үш-үштен(по трое)-нешеден?

6.Бөлшектік(дробные)-екіден бір –нешеуі?КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |