шпаргалка

12 билет

[ Назад ]

2.Ыбырай Алтынсарин –қазақ халқының аса көрнекті ағартушысы,алғашқы педагог,жазушы,ауыз әдебиетін зерттеуші,этнограф.Ол 1841 жылы Қостанай облысының Затобол ауданында туған.1889 жылы қайтыс болған. Ыбырай өз бетімен оқып,білім алған.Ыбырайдың білім алуына шығыс зерттеуші ғалым В.В.Григорьевтің үлкен әісері болды.Орыс әдебиетін көп оқыды.Халыққа білім беруді арман етті.Ол орысша-қазақша мектеп ашты.1879 жылы «Қазақ хрестоматиясы» деген кітап жазды.

Қазақ балаларына арнап бастауыш сыныпқа арналған оқулық жазды. «Кел, балалар,оқылық!» өлеңі жастарды оқуға,білімге шақыру үлгісінде жазылған. Ыбырай И.А.Крыловтың,Л.Н.Толстойдың К.Д.Ушинскидің көптеген әңгімелерін қазақ тіліне аударды.Ол Орыс графикасын негізге алып,қазақ алфавитін жасады.

3.Айтылуы,жазылуы бірдей,мағынасы бөлек сөздер омоним сөздер делінеді.Мысалы: Ара-жәндік,ара-ағаш кесетін құрал.Түс-сон,түс-цвет,түс-слезай.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |