шпаргалка

21 билет

[ Назад ]

2.Қазақ билері:Төле би,Қазыбек би,Әйтеке би.

Төле би1663 жылы қазіргі Шымкент облысында дүниеге келген.Ол тоқсан жасында дүние салған.Төле би оқыған,сауатты болған,әділ,шешен адам болған.

Қазыбек би (1667-1764) Орта жүздің «Төбе биі» атанған,асқан шешен,ақын,ел басқарған,халықаралық дәрежедегі елші-дипломат,қоғам қайраткері.97 жасында дүние салған.Әйтеке Байбекұлы (1644-1700) -әділ шешен,ел басқарған,заң жобасын жасасқан,қоғам қайраткері.

3.Көсемше –етістіктің бір түрі.Түбір етістікке - -ып,-іп,-п,-а,-е,-й,-ғалы,-гелі,-қалы,-гелі жұрнақтары жалғану арқылы жасалады.Мысалы:барып едім,қарай кетті,жүргелі жатырмын.Көсемшеге көптік,септік,тәуелдік жалғаулары жалғанбайды.

Асан мен Үсен жұртта қалып қойыпты.(баяндауыш).Сықылықтап күлді.(пысықтауыш).

Көсемше бастауыш бола алмайды.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |