шпаргалка

24 билет

[ Назад ]

2.Қазақ ауыз әдебиетінің бір түрі-шешендік өнер.Шешендік сөздер-көркем тілмен айтылған тапқыр ой,үлгілі сөздер.Онда халықтың бастан кешкен оқиғалары ақыл-ойы,арман-тілегі бейнеледі,көзқарасы көрінеді.Шешендік өнердің басты қасиеті-айтылған ойға тапқыр әрі жедел жауап беру.Қазақ халқының ерекше қадірлейтін шешендері Жиренше,Төле би,Қазыбек би,Әйтеке би,Сырым болған.Қазақ шешендік сөздерінің бастауы-мақалдар мен мәтелдер.Мысалы:

Шешеннің сөзі мерген, Шебердің көзі мерген.

3.Құрамындағы жай сөйлемдерінің баяндауыштары тиянақты болып,өзара тең дәрежеде байланысқан құрмалас сөйлемнің түрін салалас құрмалас дейміз.Салалас құрмалас сөйлем жалдғаулықты,жалғаулықсыз болып бөлінеді.Мысалы:Көктем келді,күн жылынды.

Көктем келді де,күн жылынды.Салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулықтары:

Ыңғайлас және,да,де,та,те

Қарсылықты бірақ,алайда,дегенмен,әйтсе дк,сонда да.

Талғаулықты не,немесе,я,яки,не болмаса,әлде

Кезектес бірде,біресе,кейде

Себеп-салдар сондықтан,сол себепті,өйткені,неге десеңіз

Мен кітабымды беріп едім,бірақ ол алмады.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |