шпаргалка

ИНТЕРНЕТТЕ СҰРАНЫСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ.

[ Назад ]

Ақпараттарды іздеу нәтижесі тұтынушының сұраныс құру сауаттылығына тікелей байланысты болады.

Қарапайым мысал келтірейік. Сіздің компьютер сатып алғыңыз келеді дейік, бірақ кейінгі кезде олардың қандай түрлері шыққанын, сипаттамаларын білмейсіз. Осыған қажетті ақпаратты алу үшін іздеу машинасына сұраныс беріп, Интернет жүйесін пайдалануға болады. Егер іздеу қатарына тек компьютер сөзін енгізсе, онда іздеу нәтижесі 6 миллионнан аса сілтеме береді. Әрине, оның ішінде бізге керектісінің де бары анық, дегенмен сонша көп сілтеменің ішінен оны табу мүмкін емес.

Егер бүгінде компьютерлердің қандай түрлері бар деп жазсақ, онда іздеу сервері сізге екі жүз параққа жуық мәлімет ұсынғанымен, олардың бірде бірі талабыңызға сай келмейді. Басқаша айтқанда, олардың ішінде сіздің сұранысыңыздың ішіндегі жеке сөздерге қатысты сілтемелер жоқтың қасы, мысалы, осы күнде бір фирманың қоймасындағы компьютерлердің саны жөнінде тіпті сізге қатысты емес мағлұматтар кездеседі.

Іздеу серверіне бірден сәтті дұрыс сұраныс беру оңай жұмыс емес. Егер сұраныс өте қысқа, әрі жиі қолданылатын сөздерден құралса, онда өте көп мыңдаған, миллиондаған құжаттар табылуы мүмкін. Керісінше, сіздің сұранысыңыз өте сирек кездесетін сөздерден тұрса немесе өте нақтыланған болса – сұранысыңызға сай келетін ресурстың базада жоқтығы жөнінде хабарлама аласыз.

Түйінді сөздер тізімін үлкейту немесе кішірейту арқылы іздеу аймағын біртіндеп азайту немесе кеңейту, сәтсіз терминдерді алмастыру жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |