шпаргалка

Конституційно-правові засади відносин держави і СПД

[ Назад ]

Конституційне регулювання відносин у сфері підприємництва здійснюється на основі КУ – акта, що має вищу юридичну силу. Конституція закріплює загальні принципи здійснення підприємницької діяльності:

I. Згідно з ст..42 КУ кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. У той же час, підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб одв та омс обмежується законом.

II. Згідно з ст..13 КУ Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

III. Відповідно до ст..19 КУ Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

IV. У ст..41 КУ закріплено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

V. Ст.. 55 КУ гарантує право на оскарження до суду дій будь –яких посадових і службових осіб без обмежень Зважаючи на ст..124 КУ про те, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, спд має право оскаржувати дії таких осіб як у адміністративному, так і судовому порядку.

VI. Відповідно до п.8 ч.1 ст. 92 КУ сказано, що виключно законами визначаються правові засади і гарантії підприємництва.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |