шпаргалка

Постанови Пленуму Верховного Суду України та рішення Конституційного Суду України у регулюванні підприємницької діяльності

[ Назад ]

Згідно з п. 2 ч.2 ст.47 ЗУ «Про судоустрій України» ВСУ як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції, узагальнюючи судову практику та аналізуючи судову статистику, дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства. Такі повноваження передбачені і п.3.ч.1ст.39 вказаного закону щодо вищих спеціалізованих судів (Вищий господарський і Вищий адміністративний суди України), які дають спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції.

Ці акти не є джерелами нових самостійних норм права і мають на меті однакове розуміння законодавства всіма судами.Специфічне місце в ієрархії актів судової влади належить рішенням Конституційного Суду України. Згідно з ст..13 ЗУ «Про КСУ» КСУ приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

• Конституційності законів та інших правових актів ВРУ, актів ПУ, актів КМУ, правових актів ВР АРК.

• Відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих договорів, що вносяться до ВРУ для надання згоди на їх обов’язковість.

• Додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту в межах, визнач. Ст.. 111 та ст.. 151 КУ.

• Офіційного тлумачення КУ та ЗУ.Специфіка актів, що приймаються КСУ полягає в тому, що :

 не будучи органом, уповноваженим створювати норми права, він може змінювати або скасовувати їх, визнаючи відповідний правовий акт неконституційним повністю або в окремій частині;

 наявність у КСУ права офіційного тлумачення КУ та ЗУ - загальна обов’язковість застосування відповідних тлумачень.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |