шпаргалка

Класифікація СПД

[ Назад ]

Згідно з ч.1 ст. 55 ГКУ – спд – учасники госп. відносин, які здійснюють підприємницьку діяльність, реалізовуючи господарську компетенцію, мають відокремлене майно, несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Ознаки:

- Здійснення підприємницької діяльності;

- Наявність господарської компетенції;

- Наявність відокремленого майна, яке може належати на праві власності, господарського відання, оперативного управління;

- Відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах свого майна, крім випадків передбачених законодавством.

Ч.2 ст.55ГКУ – суб’єкти господарювання:

1) господарські організації – ю.о, які здійснюють діяльність зареєстровану в установленому порядку;

2)ф.о. - гром. Укр., іноземці, ос. без громадянства – зареєстровані у встановленому порядку.

СПД

Фізичні особи Юридичні особи

Це громадянин України, іноземець, особа без громадянства, яка здійснює підприємницьку діяльність

У ст. 45 ГКУ зазначається, що підприємництво в Україні здійснюється в будь – яких організаційних формах, передбачених законом на вибір підприємця.

Юридичні особи

- Підприємства

Об’єднання підприємств

Підприємства (ч.1 ст.62 ГКУ) – це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності у порядку, передбаченому ГКУ та ін..ЗУ.Класифікація спд – юридичних осіб (на основі лекції):1. Залежно від форми власності:

- Державні;

- Комунальні;

- Підприємство, що діє на основі колективної власності;

- Приватні;

- Змішані.2. Підприємства залежно від способу створення та формування статутного фонду:Унітарні (1 засновник): Корпоративні (2 і більше засновники):

• державні • приватні підприємства (з 2 і більше засновниками)

• комунальні • кооперативні підприємства (виробничий, обслуговуючий, споживчий)

• підприємства, засновані на власності об’єднання громадян • інші підприємства (колективні господарські, фермерські господарські та ін.)

• підприємства, засновані на власності релігійної організації • Господарські товариства ( АТ, ТОВ, Повне товариство, Товариство з додатковою відповідальністю, Командитне товариство)

• приватні підприємства з одним засновником

3. Об’єднання підприємств поділяється на:

- Асоціації;

- Корпорації;

- Консорціуми;

- Концерни;

- Холдінги.4. За способом створення:

- Юридична особа приватного права (створена на основі засновницького документа).

- Юридична особа публічного права (створена на основі розпорядчих актів).5. В залежності від організаційно правової форми ю.о. можуть створюватися у формі:

- Товариства - організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариства діляться на непідприємницькі і підприємницькі. Останні у свою чергу можуть бути створені як господарські товариства або виробничі кооперативи.

- Установи – організація, створена однією або кількома особами, які не беруть участь в управлінні нею, шляхом виділення їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

- Інші форми.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |