шпаргалка

Фізична особа-підприємець: правовий статус, переваги та недоліки здійснення підприємницької діяльності підприємцем

[ Назад ]Право- і дієздатність ФО-СПД набувається у момент державної реєстрації як СПД і припиняється у момент виключення відомостей про неї з Єдиного державного реєстру.

ФО-СПД – це громадянин України, іноземець чи апатрид, який здійснює підприємницьку діяльність і зареєстрований як СПД у порядку, передбаченому законом. Здійснювана таким суб’єктом діяльність має відповідати вимогам підприємницької (систематична (здійснення операцій 3 і більше разів на рік, виходячи з норм Декрету КМ «Про податок на промисел», ініціативна, а власний ризик діяльність з метою отримання прибутку). Існує Класифікатор видів економічної діяльності. Суб’єкт має бути зареєстрований як СПД у порядку встановленому ЗУ «Про державну реєстрацію юо та во-підприємців» (мати Свідоцтво про держреєстрацію, плата за держреєстрацію – 2 нмдг).

Відповідно до ч.1 ст.50 ЦК, право на здійснення ПД, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Особливості майнової відповідальності по зобов’язанням, пов’язаним з ПД

Ч.2 ст.128 ГК, ФО-СПД відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення. Якщо СПД перебуває у шлюбі, то відповідно до ч.2 ст.52 ЦК – то усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя.

ФО-СПД може бути визнаний банкрутом у порядку, передбаченому законом.

Може здійснювати ПД:

• безпосередньо як підприємець чи через ПП, яке ним створюється;

• із залученням чи без залучення найманої праці;

• самостійно або з іншими особами.

ФО-СПД є самостійним суб’єктом господарювання: діє на ринку від власного імені, укладає договори, набуває майно та майнові права.

Не встановлено обов’язку мати печатку та наявності банківського поточного рахунку.

Можливість використовувати готівкові кошти без обмежень і на власний розсуд розпоряджатися виручкою у готівковій формі.

Особливості оподаткування

ФО-СПД вільні у виборі системи оподаткування:

• Загальна система;

• Спрощена система.

• Поєднання цих видів

 Загальний порядок

 За ставкою 15% з доходу;

 Необхідність ведення бухгалтерського обліку та звітності.

 Спрощена система (відповідно до Указу ПУ «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 року)

Умови застосування:

 Річний дохід не перевищує 500 000 грн

 Не більше 10 найманих працівників

 ПД не пов’язана з операціями з підакцизними товарами.

Позитивні моменти:

 Щомісяця сплачується єдиний податок у розмірі, що встановлюється ОМС (від 20 до 200 грн)

 Звільнення від обов’язку використовувати касові апарати.

Недоліки: обов’язок сплати незалежно від результатів ПД протягом звітного періоду (сплачується і за відсутності такої).Також громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право на оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту.

Оподаткування з поєднанням різних систем:

СПД може звернутися до податкової адміністрації з заявою про надання йому з наступного кварталу можливості сплачувати єдиний податок щодо певних видів діяльності (обумовлених у Свідоцтві про держреєстрацію) а інші види діяльності – за загальною системою (15% з доходів).

Максимальна податкова ставка поглинає всі інші (такий СПД наприклад буде сплачувати тільки 200 грн єдиного податку).Переваги Недоліки

Див. в оподаткуванні

Відсутності вимог щодо відкриття банківського рахунку, наявності печатки, проведенні безготівкових розрахунків під час здійснення ПД.

Не встановлено вимог щодо обсягів та вартості майна, що використовується під час здійснення ПД. Див. в оподаткуванні

Особливості майнової відповідальності (загальна відповіадльність).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |