шпаргалка

Загальна характеристика підприємств, їх ознаки та класифікація.

[ Назад ]

Стаття 62 ГК. Підприємство як організаційна форма господарювання

1. Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб (МЕТА) шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

2. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. (ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЮРОСОБИ)

5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.Види підприємств (ст.63 ГК)

1. Залежно від форми власності:

1.1. Державні

1.2. Комунальні

1.3. Колективної власності

1.4. Засновані на змішаній формі власності

2. Залежно від іноземного елементу:

2.1. Іноземні (100 % - іноземний капітал)

2.2. З іноземною участю (більше 10% іноземний капітал)

3. Залежно від кількості засновників:

3.1. Унітарні

3.2. Корпоративні

4. За кількістю працівників та обсягом валових доходів:

4.1. Малі (менше 50 осіб, валовий дохід - менше 500 000 євро)

4.2. Середні (більше 50 і менше 1000 осіб, від 500 000 до 5 000 000 євро)

4.3. Великі (більше 1000 осіб, більше 5 000 000 євро).

5. За зв’язком (асоційовані підприємства ст.126 ГК):

5.1. Дочірні

5.2. Материнські (володіють часткою в дочірньому підприємстві).

Залежність: проста (одне з них має можливість блокувати прийняття рішень

іншим (залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно до закону та/або установчих документів цього підприємства кваліфікованою більшістю голосів); вирішальна (якщо між підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого підприємства в статутному фонді та/або загальних зборах чи інших органах управління іншого (дочірнього) підприємства, зокрема володіння контрольним пакетом акцій.)

Потрібно відрізняти від виду організаційно-правову форму: сукупність встановлених законом вимог до розміру і порядку формування статутного капіталу, кількості учасників і порядку їх участі у справах підприємства та ін. Організаційно-правова форма не визначається за певним критерієм а чітко регламентується законом.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |