шпаргалка

Характеристика унітарних підприємств. Правовий статус державних та комунальних підприємств

[ Назад ]Унітарне підприємство (ГКУ) – вид спд.

Особливості:

1) підприємство, створене одним засновником, що виділяє необхідне для того майно;

2) формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки;

3) затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається;

4) керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.

Види унітарних підприємств:

1. Державні

2. Комунальні

3. Підприємства, засновані на власності об’єднання громадян

4. Підприємства засновані на власності релігійної організації

5. Приватні підприємства з 1 засновником.Державне підприємство (ст.73 ГКУ)- підприємство, що створюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

Особливості:

1)створюється на базі відокремленої частини державної власності.

2)Управління здійснюється на основі права господарського відання чи оперативного управління. Функції управління майном державної власності покладено на міністерства, комітети, які погоджують всі питання щодо розпорядження майном держ. підприємств. Державні підприємства не вправі безоплатно передавати закріплене за ними майно. Відчуження майнового комплексу – лише за згодою профільного міністерства.

3) держава залишається власником майна.

4) у статуті зазначено, що державне підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями держави і одв, але держава несе відповідальність за зобов’язаннями підприємств (це казенні підприємства).

5) створюється компетентним одв у розпорядчому порядку і належить до сфери управління органу, який його створив.

6) законодавством визначаються види діяльності, займатися якими можуть винятково державні підприємства (Відповідно до ст..4 ЗУ «Про підприємництво» - діяльність пов’язана з охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, розр. Ракет – носіїв, виробництво етилового спирту).

7) державні підприємства працюють у стратегічних сферах економіки. (ЗУ«Про управління об'єктами державної власності», Гл.8 ГКУ, ЗУ «Про підприємництво»).

8) ділиться на казенні та комерційні.

Державні підприємства

Комерційні Казенні

Діє на основі статуту Створюється за рішеням КМУ у галузях народного господарства

Несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним майном згідно із закономВиконує виробничі, профільні плани. Відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами , що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності цих коштів держава, в особі органу, до сфери управління якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями каз.підпр.

Майно належить на праві господарського відання. Не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим ю.о. чи громадянам, крім випадків встановлених законом.

Відчуження – попередня згода органу. Майно закріплене на праві оперативного управління. Не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно входить.

Держава не несе відповідальність за зоб. Підпр.

Комунальні підприємства (ГКУ, ЗУ «Про місцеве самоврядування», «Про столицю України місто герой - Київ», ЗУ «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»)– підприємство, що утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Особливості:

1) Ств. Компетентним органом місцевого самоврядування і належить до сфери його управління. Відповідно до ст..143, 142 КУ територіальна громада безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування управляє майном, що є у комунальній власності.

2) Утв. На базі відокремленої частини комунальної власності

3) Утв. У розпорядчому порядку (створенню передує видання компетентним органом відповідного акту.)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |