шпаргалка

Характеристика корпоративних підприємств. Особливості правового статусу товариств з обмеженою відповідальністю

[ Назад ]

Визначення:П.5 ст.63 ГК:

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.

Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

• Приватні підприємства з 2 і б. засновниками

o Засновники –лише фіз.ос.

o Можуть ств. статутний фонд, мінімальн. розмір якого не регламентований (наявність статутного фонду зменшує суму оподаткув.)

o Майно- у власність п.п.

• Господарські товариства:

o ЗУ «Про госп. Тов»

o ГК

o ЦК

o ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»

ЮО,статутний( складений) капітал якого поділений на частки між учасникми

-підпр-во, створене юо та(або) громадянином шляхом об*єднання їх майна і чіасті в п.д. товариства з метою одержання прибутка( ст. 13)

o Фо не завжди повинен мати статус спд.

o ДП не можуть виступати засновниками ГТ

o Обмеження щодо іноземних осіб

o Фондові біржі можуть створювати лише ЮО, які мають ліцензію на проведення такої д-ті.Права учасників ГТ:

o Право брати участь в управлінні справами ГТ(заг. Збори)

o Брати участь у розподілі прибутків(отр. Дивідендів)

o Пр. на отримання інформації щодо д-ті ГТ(річні фін звіти, протоколи заг зборів, баланси)

o Вийти зі складу госп. Тов.

Зобов*язання:

o Вносити внески

o Виконувати вимоги установчих документів

o Не розголош.комерц. таємницю

Засновники ГТ формують статниу (складений) капітал:

• Статутний _АТ, ТОВ, ТОДВ(дод відп)

• Складений- ПТ, КТ.

Для форм. стат. капіталу заборон. використ. кошти, отримані в крредит, бюдженті кошти.

Для деяких видів товариств статутний фонд:

ВАТ-1250 мін зарплат

ТОВ-100 мін зарплат

Починаючи з 2 фін року порівнюючи чисті активи (вартість майна-зобов*язання) з встановленим статутним фондом.

Якщо чисті активи менше- зменш стат капітал

Якщо ч. а. лише меше за мін стат капітал – ліквідаціяТОВ:

ГТ, статутний капітал якого поділено на певні частки. Що визнач. Установч документами , і несуть відпов-ть за своїми зобов*яз.

Учасники-не б. 10 ос.:

Можливість створення ТОВ в особі 1 учасника, крім :

-інша юо, учасником якої є 1 особа( 1 особа має бути єдиним учасником лише 1 товариства)

Статут визначає предмет, мету, орг. упр, статутний капітал ( 100 мін зарплат) До реєстрації учасники вносять кошти, визначені статутом

Органи уравління: загальні збори учасників

Правління, директор- виконавчий орган

Ревізійна комісія- не можуть входити посадові особи або вик органиКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |