шпаргалка

Припинення СПД: поняття, підстави добровільного та примусового припинення

[ Назад ]Регулюється: ЦК, ГК, ЗУ «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про держреєстрацію»

Припинення СПД – настання певних юридичних умов, за яких суб’єкти втрачають право займатися підприємницькою діяльністю  втрачають підприємницьку правосубєктність. Для ФО – тільки припинення підприємницької діяльності, оскільки ФО не припиняє існувати.

Момент припинення – внесення відповідних відомостей до ЄДРПОУ.

Етапи: 1. Рішення про припинення ПД – власника або уповноважених ним осіб, засновників суб'єкта господарювання або їхніх правонаступників Стосовно суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм «уповноваженими особами» на прийняття рішень про їх припинення будуть, наприклад, для державних підприємств - міністерства, відомства; для казенних підприємств - Кабінет Міністрів України.

Для суб'єктів колективної форми власності - це загальні збори в господарських товариствах, кооперативах, колективних підприємствах. Для приватного підприємства — фізична особа як власник майна і вона ж як засновник.

2. Дії щодо припинення СПД.

3. Державна реєстрація припинення.

Загальні підстави – ч. 1 ст. 51 ГК.

1)власної ініціативи підприємця;

2)у разі закінчення строку дії ліцензії;

3)у разі припинення існування підприємця;

4) на підставі рішення суду у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.Види припинення:

І. Добровільне (власне рішення у зв’язку з досягненням цілі, закінченням строків, на які розраховувалось здійснення ПД)

ІІ. Примусове – визнання недійсним запису про державну реєстрацію

- Здійснення діяльності, яка суперечить закону або установчим документам

- Невідповідність статутного капіталу мінімальному розміру

- СПД протягом року не подає фінансово-податкову звітність

- Відсутність ЮО за її місцезнаходженням (наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність ЮО за вказаним місцезнаходженням)

- Припинення ЮО в разі визнання банкрутом

ФО:

- власне рішення про припинення

- Смерть

- Рішення суду про:

А) про оголошення померлим/безвісно відсутнім

Б) визнання недієздатним/обмежено дієздатним

В) визнання особи банкрутом

- неподання податкової декларації/ін. фін звітності (суд. рішення)

- зайняття ПД, забороненою законом (суд. рішення)

Хто звертається:

1. Податкові органи

2. Державні органи контролю

3. Прокуратура

4. Органи державної реєстрації

Шляхи:

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

- Злиття

- Приєднання

- Поділ (виділення) ст. 59 ГК

- Перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ

Якщо в результаті ліквідації суб'єкта господарювання суб'єктивні права й обов'язки, які належали йому до цього, перестають існувати, припиняються на майбутнє, то у зв'язку з реорганізацією вони, так би мовити, успадковують ся - настає повне (універсальне) правонаступництво.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |