шпаргалка

Правові та організаційні засади реорганізації СПД

[ Назад ]

РЕОРГАНІЗАЦІЯ – способи:

- Злиття

- Приєднання

- Поділ (виділення) ст. 59 ГК

- Перетворення

загальний принцип реорганізації: кожний новоутворений в результаті поділу суб'єкт господарювання несе відповідальність за виконання зобов'язань, що перейшли до нього, у повному обсязі, а не в межах тієї частини активів, що перейшли до нього разом з частиною зобов'язань.

Моментом переходу прав і обов'язків до суб'єктів господарювання — правонаступників у результаті реорганізації вважається дата підписання передаточного чи роздільного балансу, якщо інше не визначено законом або рішенням про реорганізацію.

Реорганізація - припинення ЮО з переходом всіх її прав і обов’язків до правонаступників.1. Злиття – майнові права та обов’язки кожного підприємства переходять до СПД, що утворений внаслідок злиття. Організаційно-правова форма новоутвореного суб'єкта може відрізнятися від колишніх формсуб'єктів господарювання, які злилися.

2. Приєднання одного або кількох СПД до іншого СПД – до останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних, які припиняють самостійне існування.

3. Поділ – означає припинення одного суб'єкта господарювання й утворення на його майновій базі двох чи декількох нових суб'єктів з передачею кожному з них за роздільним актом(балансом) у відповідних частинах усіх майнових прав і обов'язків суб'єкта, що реорганізується.

*усі майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (розподільчим балансом) у відповідних частках до кожного з нових СПД, які утворюються.

Положення про порядок поділу підприємств та обєднань мінекономіки

Зловживання суб'єктом господарювання монопольним становищем на ринку надає право антимоно-польному органу звернутися до суду з вимогою щодо його примусового поділу (ст. 53 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

4. Виділення – те саме, але реорганізований суб’єкт продовжує існувати.

5. Перетворення - означає зміну форми власностіна майно і/або організаційно-правову форму суб'єкта, що продовжує функціонувати з колишнім обсягом майнових прав, обов'язків і зобов'язань.

*до новоутвореного СГ переходять усі майнові обов’язки попереднього, а попередній припиняється.

Етапи реорганізації:

1. Загальні збори учасників ЮО:

- Рішення про проведення реорганізації

- Створення комісії з припинення ЮО

З цього моменту не можна вносити зміни до установчих документів про структурні підрозділи і здійснювати держреєстрацію ЮО, в яких ця особа виступає засновником.

2. Повідомлення держреєстратора про прийняте рішення (документи: реєстраційна картка, нотаріальна копія рішення загальних зборів, квитанція про сплату за повідомлення у ЗМІ).

3. Повідомлення кредиторів

4. Інвентаризація

5. Створення передавального акту або розподільчого балансу.Документи:

- Реєстраційна картка

- Оригінал Свідоцтва про держреєстрацію

- Оригінал установчих документів

- Копія передавального акту/балансу – посвідчена

- Довідка архіву про прийняття документів на зберігання

- Довідка з податкової про відсутність боргів (при реорганізації – узгодження з податковою, до кого які борги перейдуть)

- Довідка з Пенсійного про відсутність заборгованості

Реєстратор – запис про припинення ( 3 дні з часу надходження документів)

Далі – голові комісії видають оригінали документів з відміткою про припиненняКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |