шпаргалка

Правові та організаційні засади ліквідації СПД

[ Назад ]

Ліквідація - такий спосіб припинення суб'єкта господарювання, при якому на майбутнє неможливі будь-яка його діяльність та існування і який пов'язаний з ліквідацією його справ і майна, відсутністю правонаступника.

Ліквідація

- за рішенням власника чи уповноваженого ним органу, і

- інших осіб: засновників (правонаступників), за рішенням суду.

Підстави: (ст. 59 ГК)

- Рішення осіб

- Закінчення строку, на який створювався СГ (досягнення мети)

- Визнання банкрутом

- Скасування державної реєстрації

+ ЗУ «Про реєстрацію»:

- Недійсність установчих документів

- Недійсність запису про державну реєстрацію

- Незаконна діяльність/діяльність, що не відповідає установчим документам

- Невідповідність встановленому мінімуму установчому капіталу

- Відсутність ЮО за її місцезнаходженням (наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність ЮО за вказаним місцезнаходженням)

- Неподання податкової декларації/ін. фін звітності (суд. рішення)

Етапи (загальний порядок – ст.60 ГК) : 1. Прийняття рішення про ліквідацію

2. обрання ліквідаційної комісії

3. повідомлення реєстратора про рішення

4. державний реєстратор вносить запис до реєстру про початок процедури припинення. На цьому етапі – до ліквідаційної комісії переходять всі повноваження щодо управління функціями ЮО.

5. Ліквідаційна комісія проводить інвентаризацію, усуває заборгованість, складає реєстр, розглядає вимоги кредиторів та складає проміжний баланс вимоги-черговість. Якщо майна не вистачає – звертається до суду з вимогою про визнання банкрутом. Якщо майно залишається – розподіляється між учасниками.Документи:

- Реєстраційна картка

- Оригінал Свідоцтва про держреєстрацію

- Оригінал установчих документів

- Копія ліквідаційного балансу

- Довідка архіву про прийняття документів на зберігання

- Довідка з податкової про відсутність боргів (при реорганізації – узгодження з податковою, до кого які борги перейдуть)

- Довідка з Пенсійного про відсутність заборгованості

Реєстратор – запис про припинення. Далі – голові комісії видають оригінали документів з відміткою про припинення. Надсилання до органів (пенсійний, податкова, соцстрах, статистика) повідомлення про припинення.

Знищення печаток та штампів (дозволи).

Друковані видання: «Урядовий кур'єр», «Голос України». У органів місцевогосамоврядування за місцем перебування суб'єкта господарювання для цих цілей служать друковані видання відповідної обласної ради.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |