шпаргалка

Державна реєстрація припинення СПД-юридичної особи

[ Назад ]

1. Для внесення до ЄДРПОУ запису про рішення засновників щодо припинення ЮО:

- Документи:

1) Копія рішення засновників

2) Документ, що підтверджує внесення сплати за публікацію в ЗМІ

3) Документ, що підтверджує згоду відповідних ОДВ ( у випадках, встановлених законом)

Інших не можна вимагати

Документи приймаються за описом, копія якого в той же день видяється/надсилається заявнику. Дата надходження вноситьсь до журналу обліку реєстраційних дій + запис про рішення припинити до ЄДРПОУ та в той же день повідомляються органи (статистика, податкова, соцстрах…)

Голова ліквідаційної комісії після закінчення процедури ліквідації (але не раніше 2 місяців з дати публікації) подає/надсилає держреєстратору документи:

- Реєстраційна картка

- Оригінал Свідоцтва про держреєстрацію

- Оригінал установчих документів

- Копія ліквідаційного балансу (у випадках, встановлених законом – висновок аудитора)

- Довідка архіву про прийняття документів на зберігання

- Довідка з податкової про відсутність боргів (при реорганізації – узгодження з податковою, до кого які борги перейдуть)

- Довідка з Пенсійного про відсутність заборгованості

Приймається за описом, копія опису – голові; вноситься запис до ЖОРДу.

3 дня реєстратору на внесення до ЄДРПОУ запису про проведення держреєстрації припинення (момент припинення ЮО). В той же день повідомляє органи (пенсійний, податкова, соцстрах, статистика) про припинення – надсилає реєстраційну картку, відомості в якій є підставою зняття особи з обліку в цих органах.

Далі – голові комісії видають оригінал установчого документу і свідоцтво про держреєстрацію з відміткою про припинення.

Знищення печаток та штампів (дозволи).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |